dinsdag 25 augustus 2015

Parkeerboetes in Gouda; waar mag ik parkeren?

Waar mag ik parkeren? In het Algemeen Dagblad van vrijdag 21 augustus stond een artikel over een parkeerboete die iemand had gekregen, omdat er onduidelijkheid is over het betaald parkeren bij de station flats (Ronsseweg e.o.). Echter is het niet alleen hier onduidelijk. Ook op Klein Amerika en andere plekken in de stad weten mensen niet of en hoe lang ze ergens tegen welke prijs mogen staan. Ik ben dit vroege voorjaar al op vooronderzoek geweest en kan me goed voorstellen dat mensen niet meer weten waar ze moeten betalen voor parkeren. 

Bordjes bij de Ronsseweg
Wat me opviel is dat er heel veel bordjes staan. Deze staan echter aan het begin van de straat waar een parkeerzone geldt en even later nog een herhaling. Rij je bijvoorbeeld bij de Ronsseweg een stukje verder en sta je op de grote parkeerplaats, dan zie je geen bordjes meer. Aangezien er ook geen betaalautomaten staan bij de parkeerplaats denkt de gemiddelde automobilist; “Hier mag ik gratis staan”. Echter, een bekeuring is snel verdiend, want deze plekken zijn alleen voor bewoners. Dit is ook de reden dat er geen betaalautomaten staan. Het lijkt me goed dat het betaald parkeren duidelijker wordt aangegeven of dat een parkeerplaats alleen voor vergunninghouders is bedoeld. 
Op het parkeerterrein geen bordjes meer.




Klein Amerika
dit bordje zie je meestal niet
Ditzelfde geldt bij Klein Amerika. Eénmaal kan je een bord vinden. Die staat, na heel goed opletten, bij het oversteken van de Fluwelensingel. Ben je eenmaal  Klein Amerika opgereden dan heb je het bordje al gemist. Gevolg is dat men denkt dat je gratis voor de chocoladefabriek kunt staan…. Maar ook dat is niet waar!

Ga maar eens op het terras bij Kruim zitten en kijk eens hoeveel auto's op dit stukje in de zomerperiode zonder betalen parkeren. Voornamelijk ook buitenlandse gasten. Conclusie; Ook niet duidelijk dus…….. Bovendien is voor veel mensen rond Gouda het niet bekend hoe en waar je kortdurend in en rond de binnenstad op straat mag parkeren. 


voorterrein na het bordje; gratis parkeren of toch niet?

De oplossingen 
Er zijn een aantal concrete oplossingen mogelijk:

  1. Betere heldere plaatsing van bordjes zodat het voor iedereen duidelijk is waar betaald geparkeerd moet worden in Gouda en waar alleen voor vergunninghouders.
  2. Daarnaast kan ook gedacht worden aan gemakkelijk toegankelijke informatie op een website over parkeren in Gouda. Dit is nu ook lastig te vinden.

Reageer!
Heeft u nog andere onduidelijkheden over betaald parkeren in Gouda of een goede oplossing? Reageer hieronder. Ik zal zorg dragen dat de reacties bekend worden bij het college en (in)formeel vragen maatregelen te nemen. 

dinsdag 4 augustus 2015

Vliegtuigen boven Gouda (2): geluidsoverlast?

Een zomeravond in Gouda. Ik hoor non-stop vliegtuiggeluiden. Als ik op flightradar24.com kijk zie ik veel vliegtuigen en ook veel die boven Gouda vliegen. Op deze avond zijn het voornamelijk vakantievluchten die landen op Rotterdam Airport en vliegtuigen die vertrekken van Schiphol richting de zonnige bestemmingen zoals Spanje en Portugal. Op dat moment denk ik weer aan een weblog die ik een jaar geleden schreef over vliegtuiglawaai. De reacties die ik toen ontving waren divers. Zoals ik toen al aangaf zijn er mensen die hele studies maken van welke vliegtuigen overvliegen en geen hinder ervaren. Daarnaast is een kleinere groep die overlast ervaren, waartoe ik ook zelf behoor. Na een jaar ben ik benieuwd hoe de ervaringen nu zijn……..

Vliegtuigen van Transavia zijn vaak te zien boven Gouda


Geluidsoverlast vliegtuigen 2014/ 2015
Afgelopen jaar heb ik af en toe spontaan gesproken over dit onderwerp met vrienden, raadsleden en fractiegenoten. Wat opvalt is dat de meeste mensen die ik spreek zich niet direct ergeren aan de vele vliegtuigen. Je merkt ook dat er al een bepaalde gewenning is. Als ik bij mensen die ik spreek doorvraag wanneer de grens bereikt wordt dat het overlast is en of we niet nu alvast wat signalen moeten afgeven om groeit te temperen, reageren de meeste gelaten. Antwoord dat het meeste gegeven worden zijn; “dat is de consequentie als we zelf vaker en goedkoper willen vliegen”, of “dat is een economische ontwikkeling die je niet tegengaat”.
Wel heb ik  n.a.v. mijn blog in 2014 onze provinciale fractie van de ChristenUnie benaderd. Zij beslissen immers mee over eventuele uitbreidingen van Rotterdam Airport. Ik heb hen de zorgen die leven kenbaar gemaakt en er werd aangegeven de groei kritisch te bezien.

Oplossingen voor vliegverkeer?
Milieudefensie geeft op haar site een antwoord op de oplossing. Een citaat:
 Anders dan bij het wegverkeer zijn er bij het vliegverkeer nauwelijks mogelijkheden om de uitstoot van vliegtuigen te verschonen. De enige oplossing is: minder vliegen. Natuurlijk zit bijna iedereen weleens in het vliegtuig. We willen dit ook niet verbieden. Maar denk eens in dat 80% van alle vluchten op Schiphol naar landen binnen Europa gaat. Daarvan is bijna de helft van de vluchten naar bestemmingen die je over land binnen een 12 uur kunt bereiken (landen als België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Denemarken). Allemaal onnodige vluchten! Toch is het vaak goedkoper om met het vliegtuig naar deze bestemmingen te gaan dan met de trein. Bovendien zijn de verbindingen per trein vaak nog erg slecht (veel overstappen). De Nederlandse overheid heeft samen met andere landen de verantwoordelijkheid om het alternatief voor vliegen aantrekkelijker te maken en het Europese (hogesnelheids-)netwerk van treinen fors te verbeteren. Het gaat om de volksgezondheid van meer dan een half miljoen mensen die onder de rook van Schiphol wonen.

Hogesnelheidstreinen een oplossing?
Daarnaast kan de overheid ervoor zorgen dat er eerlijkere prijzen komen voor vliegverkeer. Dat kan bijvoorbeeld door de btw-vrijstelling voor kerosine af te schaffen en eerlijkere belasting op vliegreizen te heffen. Ook Schiphol en vliegmaatschappijen kunnen werken aan vermindering van de luchtvervuiling, bijvoorbeeld door vliegtuigen aan de gate op elektrische stroom aan te sluiten, minder te taxiën naar een verre baan (maar bijv. de vliegtuigen te slepen) of door schonere vliegtuigen aan te schaffen.

Vliegveld Lelystad
Is Lelystad dan misschien de oplossing voor minder vluchten boven Gouda. In 2014 werd bekend dat het aantal vluchten hier uit worden gebreid om de groei van Schiphol een plek te kunnen geven. Wat in dit artikel op nu.nl staat als hoofdargument; “De groei in de luchtvaart zal de komende jaren doorzetten en we moeten ons hier niet door laten ''verrassen''. Door dit besluit is het aannemelijk dat het aantal vluchten in Rotterdam weleens minder kunnen worden.

ChristenUnie standpunt luchtvaart
Ook landelijk neemt de ChristenUnie een standpunt in over de luchtvaart. “De luchtvaart is van belang voor het intercontinentale vervoer. Dat betekent vervoer tussen verschillende werelddelen. Binnen Europa wordt het netwerk van hogesnelheidslijnen echter een steeds beter en vooral ook duurzamer alternatief voor afstanden tot 600 km”. Daarnaast geeft de ChristenUnie prioriteit bij de bescherming van de regio tegen geluidsoverlast door strenge normen en vraagt een bijdrage van de luchtvaart in de vervuilingskosten die zij veroorzaakt. Regionale luchthavens (Rotterdam airport) blijven gesloten tussen 23.00 en 07.00 uur. Om omwonenden zekerheid en bescherming te bieden worden bij deze luchthavens lokale geluidsnormen vastgesteld voor alle woonwijken waar een substantiële geluidsbelasting kan optreden.

Uw reactie
Terwijl ik deze blog beëindig met een lekker vliegtuiggeluidje vraag ik mij gezien bovenstaande toch af….. Moeten we niet toch vraagtekens stellen bij de toename van het vliegverkeer boven Gouda? Wanneer is de grens bereikt? Zijn we zelf bereid minder te vliegen, zeker binnen Europa? En is het te ambitieus te denken dat de trein tot 600 kilometer een goed alternatief is voor vliegen? Of moet het allemaal maar ze blijven en hebben we toch geen stem…….
Ik hoor graag hoe u erover denkt!