donderdag 28 januari 2016

Gouda fietst door; groene golf voor fietsers!


Gouda moet een echte fietsstad zijn! De ChristenUnie vind het belangrijk dat fietsen in de stad voor de korte en middelgrote afstand nog aantrekkelijker wordt. Op vrijdag 21 januari 2016 stond een artikel in het Algemeen Dagblad over het bedrijf Technolution. Technolution is een bedrijf dat zich wereldwijd bezig houdt met verkeersmanagement, waaronder ook het verbeteren van de doorstroming van fietsers. Het artikel sprak over de invoering van een groene golf voor fietsers. Een interessante gedachte dat je bijvoorbeeld vanaf de Bloemendaalseweg in één keer door kan fietsen naar de binnenstad met alleen maar groen licht. Naar aanleiding van het krantenartikel heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan het college over dit onderwerp.

Kleiwegplein
Niet alleen een groene golf kan interessant zijn. Ook de lange wachttijd op het Kleiwegplein voor fietsers moet volgens de ChristenUnie snel worden aangepakt. Het moet aantrekkelijk zijn naar de stad te fietsen en je niet ellelang hoeft te wachten, voordat je de Kleiwegbrug over kunt rijden. Ook hier hebben we aan het college gevraagd maatregelen te onderzoeken. 

De vragen
Naast de vragen over het fietsen hebben we ook vragen gesteld over het nieuwe parkeerverwijssysteem dat Gouda aan het invoeren is. We hebben als ChristenUnie de volgende vragen gesteld:
  • Wat is de stand van zaken betreffende het vervangen van het parkeerverwijssysteem in Gouda?
  • Is het college al met partijen in gesprek over de invoering van een nieuw parkeerverwijzingssysteem? Wordt daarbij ook gesproken met het bedrijf Technolution? Als dit niet het geval is, in hoeverre is het college bereid om met dit bedrijf in gesprek hierover te gaan?
  • Is er een beeld hoe (het tijdpad van) de vervanging van het verwijssysteem eruit ziet en welke kosten dit met zich mee brengt?
  • Op welke hoofdroutes is in Gouda momenteel sprake van een groene golf? In hoeverre is het college bereid en voornemens dit uit te breiden?
  • Wat vindt het college van het idee om een groene golf voor fietsers te creëren en in hoeverre is zij bereid dit in te voeren?
  • Wat gaat het college doen aan de lange wachttijden voor fietsers bij de verkeerslichten bij het Kleiwegplein?

zondag 17 januari 2016

Beste Zorgidee van Gouda

In deze gastblog van collega Wout Schonewille meer aandacht voor de veranderingen in de zorg en het inzetten van een ieders talent. Daarnaast meer informatie over "het beste zorgidee van Gouda". Stem nog voor woensdag op het beste idee of kom langs op maandag 25 januari a.s vanaf 19.30 uur in het Huis van de Stad!


Beste Zorgidee van Gouda

Kantelen om te schuilen
Wie wel eens een kasteel heeft bezocht weet dat een muur met kantelen bedoeld is om jezelf te beschermen. Vanachter de kantelen kun je de ander beschieten zonder zelf geraakt te worden. Dat beeld komt soms bij mij naar boven als ik denk aan de verschuiving van zorgtaken naar de gemeenten, de decentralisaties. Betrokken partijen in de zorg doen soms hun uiterste best om zichzelf te verschansen in de hoop dat ‘aanval’ voorbij gaat. Gemeentebesturen die zich verschuilen achter regelgeving en hun begroting, zorgaanbieders die zich verstoppen achter procedures en organisatiebelangen en de zorggebruikers die bang zijn om hun ‘rechten’ te verliezen.
Hoe terecht, of onterecht, je verschuilen achter kantelen helpt ons bij het krijgen van een goede en toekomstbestendige zorg. De huidige verzorgingsstaat is voltooid verleden tijd, hoe jammer we dat ook vinden, we kunnen ons niet verstoppen voor deze werkelijkheid.

Kantelen om te groeien
De realiteit van de participatiesamenleving hoeft geen bedreiging te zijn, het biedt juist ongekende kansen.
De talenten die mensen hebben gekregen hoeven niet in de grond gestopt te worden omdat ‘moedertje Staat’ alles al geregeld heeft. Juist door het helpen, dienen van de ander komen mensen, als relationele wezen, tot hun recht.
Dicht bij burgers komen en maatwerk bieden in de zorg stimuleert niet alleen de eigen regie maar ook de eigen kracht.
Deze beweging gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om ‘kantelen in denken’ waardoor er een verandering in gang wordt gezet binnen de zorg.

Transitie en Transformatie
PvdA: flink meer zorg in de wijkPer 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de zorg zoals WMO, Jeugdzorg en Participatiewet overgedragen aan de gemeente Gouda. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de transitie, de organisatie van deze verschuiving van taken.
Ongetwijfeld een noodzakelijke investering maar het heeft ons op zichzelf geen betere zorg gegeven. Daarom is de transformatie zo essentieel, de vernieuwing van de zorg.

Beste Zorgidee
Deze vernieuwing van de zorg gaat echter niet vanzelf. Dat vraagt van bestuurders, zorgaanbieders en zorgvragers om achter hun kantelen vandaan te komen en samen te kantelen in denken. De ChristenUnie in Gouda wil deze kanteling, de zorgvernieuwing graag een impuls geven. Daarom is het Beste Zorgidee van Gouda gelanceerd waardoor een kleine 100 mensen zich hebben aangemeld als zorgvernieuwer en er al 8 zorgideeën zijn ingediend. Op 25 januari mogen 5 zorgideeën zich presenteren aan een deskundige jury en aan alle aanwezigen in het Huis van de Stad in Gouda. De jury bestaande uit Esmé Wiegman, Piet van der Sluijs en Rob van der Beek zullen dan het Beste Zorgidee van Gouda kiezen.

Welkom
Tot woensdagavond 20 januari kunt u nog zorgideeën indienen op www.bestezorgideevangouda.nl en we hopen u te welkom te heten op 25 januari in het Huis van de Stad. De deuren gaan open om 19.30 uur en om 20.00 uur begint de verkiezing. Tot dan!