maandag 23 mei 2016

Betalen voor je restafval in Gouda; Wat vind jij?En nog steeds elke dag sta ik trouw mijn zakje restafval te wegen in het kader van de actie 100-100-100. Dit zijn voornamelijk luiers en dat doet me vaak denken aan de andere actie van hondenpoep waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben geweest; elk kakje hoort in een zakje. Wat eigenlijk wel opvalt is dat de hoeveelheid afval niet heel erg meer afneemt sinds we deelnemen. Maar toch, we zitten op een gemiddelde van 3,8 kilo per week, waarvan 3 kilo voor rekening komt van de luiers. Gouda heeft een gemiddelde 11 kilo per huishouden per week. De deelnemers van 100-100-100 doen het veel beter en daalt elke week. Inmiddels zit het gemiddelde van de deelnemers van deze actie op 1,5 kilo. Zonder luiers zitten wij dus ver onder dit gemiddelde……. of is dat een onjuiste afronding?

Plastic afval
Wat opvalt is dat nu het restafval afneemt, het lijkt dat juist het plastic afval toeneemt. En dat vind ik jammer. Ik verbaas me nog meer over hoeveel verpakkingsmateriaal onnodig door producenten wordt gebruikt. Pas wilde ik weer een paprika en komkommer kopen in de supermarkt, allebei met folie eromheen. Waarom? Is het wellicht om mensen uitleg te geven dat het om een echte komkommer gaat en het geen courgette is? Waarom wordt massaal blikbier aangeboden. Is dat alleen maar omdat mensen te lui zijn om een kratje bier of lege flesjes weer in te leveren? Van mij mag er landelijk wel wat aan al die verpakkingen gedaan worden. Dat helpt denk ik een stuk beter om onze twee a drie zakken plastic afval per twee weken te verminderen.

Bezoek aan Suez (vroeger SITA)
In het kader van de behandeling in de gemeenteraad over de invoering van “afval scheiden loont” in Gouda ben ik afgelopen vrijdag met de gemeenteraad van Gouda op bezoek geweest bij het bedrijf dat het plasticafval verwerkt. Hieronder een filmpje over de installatie, interessant en leuk om te zien.


Afval scheiden loont
Op 1 en 8 juni 2016 spreken we in de gemeenteraad van Gouda over het scheiden van afval. Voorstel van het college is dat afval scheiden loont. Dit betekent dat je gaat betalen per keer dat je restafval aanbiedt. Hierbij kan gekozen worden voor een groot deel vast recht voor afvalstoffenheffing en een klein deel variabel of een klein deel vast recht en een groter deel variabel. Het variabele deel is dan dus gekoppeld aan hoe vaak je restafval aanbiedt. Het aanbieden van plastic, gft en papier is zonder kostenprikkel.
Mijn inziens zouden we in Gouda gelijk al sterk moeten inzetten op een groter variabel deel in het tarief. Maar is Gouda daar al klaar voor of levert dat te veel weerstand op bij de invoering van het systeem? In ieder geval zal de afvalstoffenheffing in Gouda niet verder toenemen, afval scheiden gaat dan dus echt lonen! Ik hoor graag van u als lezer hoe u hierover denkt. Ik kan dat dan meenemen in ons fractieoverleg en hiermee rekening houden in onze standpuntbepaling.  Laat hieronder een reactie achter......

maandag 16 mei 2016

Hondenpoep in Gouda; eigentijdse ergernissen

In de actie "kakje in een zakje" kwamen veel irritaties boven over hondenpoep. Veelal serieus, soms ook humoristische reacties. Ik deel een aantal van deze reacties graag met jou als lezer, om te laten zien waarom dit onderwerp echt aandacht verdient! In mijn vorige blog over de actie gaf ik al aan dat hondenpoep ergernis nummer 1 is. De overlast kan namelijk minder!

Aanspreken helpt niet
Ik kreeg veel reacties binnen van mensen die hondeneigenaren aanspreken op de opruimplicht, helaas zonder resultaat. Een bewoner gaf een top 5 wat er zoal gezegd wordt. Deze top 5 geeft een redelijk beeld van de gemiddelde reactie die op dat moment gegeven wordt. De top 5 ziet er als volgt uit:
  1. Zorg eerst maar dat er afvalbakken met zakjes geplaatst worden 
  2. Hoef ik niet op te ruimen hier betaal ik hondenbelasting voor 
  3. Waar bemoeid u zich mee het is toch niet u grond / tuin
  4. U haat zeker dieren met name honden 
  5. Als u er last van heeft ruim het dan lekker zelf op
Ik hoop echt dat er een afname komt van dit soort reacties en alle hondenbezitters hun verantwoordelijkheid nemen de hondendrollen niet laat liggen. Ik denk ook dat de oplossingen die ik in mijn vorige blog schreef hier een bijdrage aan kan leveren. Dan moet echter het college in Gouda wel bereid zijn hieraan mee te gaan werken en het probleem van hondenpoep serieus te willen nemen. Dit is tot nu toe helaas nog niet gebleken.
  
Eigentijdse ergernis
Voor mijzelf blijft hondenpoep een eigentijdse ergernis. Wellicht leuk om kort te vertellen wat ik zelf weer meemaakte. Ik liep twee weken geleden met de kinderwagen in de stad en ik was door de hondenpoep gereden. Een voor mijn onbekende hondeneigenaar zag dat en deed bij mij zijn beklag over dat volk dat de drollen niet opruimt. Wel leuk als dat gebeurt, als je als raadslid actief met dit onderwerp aan de slag ben. En, beste lezer, geen zorgen over de kinderwagen, de wielen werden uiteindelijk weer schoon. Gelukkig had het geregend, dus een aantal plassen verder en drie stokjes en de kinderwagen was weer poepvrij! Ik hoop echt dat mijn hondenpoepmomenten gaan afnemen, nu zijn dit er veel te veel!

Uit de eigentijdse ergernissen die tijdens de actie "kakje in een zakje" zijn binnengekomen heb ik twee reacties geselecteerd die aangeven wanneer en hoe mensen de overlast ervaren.

 “De hondenpoep ligt niet alleen op de straat in het woonerf (heel onprettig voor het wandelen met kinderwagen of wanneer je de kliko in de schuur zet terwijl hij weereens door de hondenpoep heen gerold is bij het legen) , maar we treffen het ook regelmatig aan op onze eigen oprit.  Zowel vlak voor de voordeur als rond de auto. Dit laatste is helemaal erg vervelend, zeker als je ‘s avonds weg moet en nog even in de hondenpoep stapt voor je je auto instapt. Het toppunt was dat we te laat kwamen voor mijn afspraak in het ziekenhuis voor mijn bevalling, die helaas gepland moest plaatsvinden, omdat mijn partner eerst de poep pal voor de voordeur moest opruimen zodat de kraamzorg en ander bezoek er niet in zou stappen.”

“Door de royale aantrekkelijke groene uitstraling is deze laan zeer in trek bij hondenbezitters uit zowel de wijk Groenhoven als uit de directe omgeving. Zowel de grasstroken als de bomen dienen als dagelijks toilet voor de honden die daar enkele keren per dag onder begeleiding van hun eigenaren hun buiken en blazen komen legen. Niemand gebruikt plastic zakjes om dit op te ruimen en van zichtbare handhaving is totaal geen sprake. Kinderen kunnen niet op de grasstroken lopen of spelen en als er in het groeiseizoen tweewekelijks wordt gemaaid dan geeft dat een grote smeerboel. Indien het ‘s zomers warm is en wij in de tuin zitten dan waait er regelmatig een walm van stank door de tuin. Kortom, hier valt nog veel op te voeden en zeker ook te handhaven.”
Het levert dus soms mooie verhalen op, maar vaak ook niet. Er zijn voldoende reacties die ik maar niet plaats in deze blog…………… 

Tot slot
Zoals ik al zei, hondenpoep blijft een eigentijdse ergernis waaraan serieus werk moet worden geleverd om de overlast te beperken. We kunnen samen zorgen voor minder overlast en uiteindelijk wellicht zelfs een lagere hondenbelasting. Samen sterk!

maandag 2 mei 2016

Kakje in een zakje; wat kan er beter?


In dit voorjaar ben ik bezig geweest met de actie “Elk kakje hoort in een zakje” om wat te doen aan de overlast van hondenpoep in Gouda. Een geurig dossier en op sommige plaatsen, zeker de geïnventariseerde hotspots zijn echt smerig. In een maand tijd kregen we 88 meldingen voor hotspots binnen en veel informatie. In deze blog aandacht voor de verbeterpunten om te zorgen dat er minder hondenpoep overlast is. Eén ding is zeker, hondenpoep blijft ergernis nummer1, ook in Gouda.


1            Gerichte handhaving op hotspots hondenpoep
Zet de handhaving in op de plekken waar de overlast het grootst is. Beboet hondeneigenaren direct en geef ze niet eerst een waarschuwing.
We hebben de hotspots voor hondenpoep goed in kaart kunnen brengen en deze informatie kan direct gebruikt worden door de gemeente. Een concentratie van hotspots bevindt zich rondom de binnenstad. De kans dat u in de hondenpoep stapt is het grootst op de Turfsingel, Houtmansplantsoen, Klein Amerika, Regentesseplantsoen en de Vest/ Sint Mariewal. 
Hondenpoep Klein Amerika
In de rest van de stad zijn Walmolenerf/ Goverwellepad, Vogelplein/ Koekoekplein, Geertruidahoeve, Omloopkade en de Jac. P. Thijsselaan de plekken waar je de meeste kans hebt om in een drol te stappen.
Wist u dat de gemeente naast het uniform ook o.a. in burger controleert om de pakkans te vergroten? Uit de reacties van “Elk kakje in zakje” blijkt echter dat niemand ooit iemand heeft gezien om op hondenpoep te controleren. Er is €88.000,- budget hiervoor per jaar, dus een beetje betere controle kan dat wel. Wist u dat in 2015 8 boetes zijn uitgedeeld? Dat zijn dus dure boetes, a €11.000,- per stuk. 

2            Zakjes voor de kakjes
Hondeneigenaren missen zakjes om hondenpoep in te doen. In veel gemeenten werkt dat prima, in Gouda zijn ze bang dat de zakjes niet zullen worden gebruikt voor het juiste doel. Ik zou zeggen, probeer het in ieder geval eens, desnoods begin je met een pilot. Genoeg plekken om dat te doen, er zijn immers voldoende hotspots. 


3            Voldoende kakjesbakken plaatsen
We kregen een aantal tips voor het bijplaatsen van prullenbakken. Goed punt om met een evaluatie van het hondenpoepbeleid mee te nemen. 

4            Zet een poepzuiger in om de ergste rotzooi op te ruimen
Mensen zitten letterlijk in de stank. Je kan nooit helemaal voorkomen dat er uitwerpselen komen te liggen op straat of waar dan ook. Zorg dus in ieder geval voor het schoonmaken van de hotspots met poepzuigers. Reageer daarbij ook op meldingen die binnenkomen. Je kunt bij grasvelden beter de poep opzuigen dan bij het maaien overal verspreiden.


5            Meldpunt; neem alle meldingen serieus
We hebben meerdere reacties gehad waarin werd vermeld dat er niets met een gemelde overlast van hondenpoep wordt gedaan en vaak ook niet een terugkoppeling komt. Zorg dat je meldingen serieus neemt en doe er iets aan! Daarnaast gelijk een oproep. Blijf uw overlast melden  bij Meldpunt Openbaar gebied. Nu wordt door het college het aantal van 126 meldingen in 2015 genoemd. Op basis daarvan ziet ze geen aanleiding om iets te verbeteren aan de overlast. In onze actie hadden we in een kleine maand 88 meldingen. Nogal een groot verschil, vind u niet? 

6            Betere permanente campagne hondenpoepbeleid
Zorg regelmatig voor informatie over het Goudse hondenpoepbeleid, zodat iedereen weet welke regels we met elkaar als stad hebben afgesproken. 

7            Evaluatie samen met hondeneigenaren
Evalueer het hondenpoepbeleid uit 2014 nu, in ieder geval ook met hondenbezitters. Het is goed als het beleid voldoende steun kan krijgen van hondenbezitters en het niet voelt als pesten. Kijk bijvoorbeeld eens of het schoonmaken van de losloopgebieden vanuit de gemeente niet toch beter is. Het aantal losloopgebieden is beperkt en wat bieden wij de hondeneigenaren eigenlijk voor de hondenbelasting die zij bepalen. Of moeten ze alleen betalen? Ik denk dat hier veel winst te behalen valt. 

8            Duidelijke markering losloopgebieden en bordjes
Natuurlijk is overal verbodsbordjes plaatsen niet zinvol, maar ga eens na of er voldoende bordjes staan. De bordjes moet natuurlijk wel leesbaar blijven en dat blijkt soms ook een probleem. Een prima onderwerp om mee te nemen met een evaluatie. 
   
Tot slot
Door uitvoering te geven aan de genoemde aandachtspunten zal  de overlast van hondenpoep op termijn wellicht verdwijnen als ergernis nummer 1. Dan moet het college van burgemeester en wethouders natuurlijk wel wat met deze actie en deze informatie willen doen. Uit de beantwoording van vragen blijkt echter dat deze bereidheid er nog niet is. Dat is echt balen en dit stond ook al verwoord in het artikel van het AD Groene Hart van afgelopen zaterdag.
In een tweede blog over dit onderwerp volgende week deel ik nog een aantal anekdotes. En voor diegene die een melding heeft gedaan: het college zegt nu niets te doen met die meldingen. Als dit standpunt zo blijft zal ik desnoods alle meldingen die we binnen hebben gehad 1 voor 1 indienen bij de gemeente. Er is nog steeds een grote ergernis in Gouda en dat is hondenpoep. Het probleem blijft maar kan zeer gemakkelijk minder groot worden.
Bovenstaande kan mijn inziens ook prima binnen het bestaande budget. Als het systeem beter werkt worden de kosten lager en kan de hondenbelasting mogelijk zelfs verder omlaag. Bij veel overlast zal deze mogelijk wel weer wat moeten stijgen. Laten we in Gouda samen zorgen voor een weinig overlast en een lage hondenbelasting! Samen sterk!