zondag 21 augustus 2016

Vliegtuigen boven Gouda (3); minder overlast lijkt mogelijkElke zomer wanneer de hinder van het vliegverkeer boven Gouda weer tot een maximum komt, ook vanwege het mooie weer, verbaas ik me dat we als Gouda nog zo weinig bezig zijn met dit thema. Sinds mijn blog van vorig jaar ben ik verder gegaan met het uitdiepen van dit onderwerp en stuitte zo op interessante informatie. Is de overlast toch op te lossen ondanks dat het vliegverkeer alsmaar toeneemt?

Transavia vliegt vaak boven Gouda langs
De oplossing; hoger vliegen
Op mijn laatste weblog kreeg ik  interessante informatie binnen. Nu blijkt dat vliegtuigen tegenwoordig anders stijgen en landen, waardoor meer vervuiling optreed en ook meer geluidsoverlast. Tevens is het minder veilig. Het vliegverkeer boven Gouda is niet of nauwelijks toegenomen. Wat veranderd is zijn de "trajectories", de in verticale zin gebruikte aan- en wegvliegroutes. Rotterdam laat vliegtuigen tegenwoordig landen via "LAA's", (low-altitude-approaches), tenminste als ze over Gouda komen. Ook het finale opstijgen is, van de vlieghaven weg, richting Gouda verschoven. LAA's hebben 1 voordeel en 3 nadelen.

Voordeel is dat oudere machines, zonder digitale drukaanpassing in de cabines,  over een veel langere afstand kunnen dalen zonder dat er drukproblemen ontstaan. Nadelen zijn een kwadratisch (met de hoogte) grotere geluidshinder, een grotere neerslag aan "ultrafijnstof" oftewel "SBK" (semi-burnt kero), dit bevat naphtenen en vertakte benzenen die bij onvolledige verbranding ontstaan, en die nu ineens op een drukbevolkt woongebied neerkomen en in de derde plaats een verlies aan uitwijkmogelijkheden bij motoruitval.

De vraag is wat de reden is dat de luchthaven dit doet en een ommezwaai maakt m.b.t. vluchttrajecten. Een en ander lijkt totaal overbodig, daar de hogere, veiligere, luchtlagen boven Gouda nu volledig onbenut blijven.
We hebben hier te maken met waardevolle informatie waarmee straks het nieuwe college in de provincie aan de slag kan. Het zou mooi zijn als het Goudse verzoek leidt tot minder uitstoot van fijnstof en minder geluidsoverlast.

Hoger aanvliegen wordt al vaker toegepast
Vliegtuigoverlast in de provincie
Op een regionale bijeenkomst van de provinciale fracties van de ChristenUnie en de SGP fractie heb ik namens de ChristenUnie ook aandacht gevraagd voor vliegtuigoverlast. Ik heb beloofd e.e.a. verder op te pakken en heb binnenkort met een aantal fracties uit buurgemeenten overleg hierover. Tevens heb ik deze informatie doorgegeven aan de Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie.

Wat vindt u?
Afbeeldingsresultaat voor rotterdam airport logoVooralsnog lijkt het me interessant dat we als gemeente Gouda (liefst gezamenlijk met andere gemeenten) op basis van deze gegevens een brief sturen aan Rotterdam The Hague airport. Want het probleem van vliegtuigoverlast zal niet kleiner worden, eerder groter door alle uitbreidingsplannen. Misschien moet dus naast bovenstaande ook nog maar is gekeken hoe de overlast van vliegverkeer beter verspreid kan worden over Nederland en niet Rotterdam The Hague Airport maar bijvoorbeeld Lelystad Airport verder laten groeien als vliegveld. Door een shuttle verbinding met Schiphol biedt deze locatie wellicht ook wel meer potentie. Of biedt de hoge snelheidstrein zoals ik in een eerdere blog schreef voor de toekomst niet een beter alternatief? Wat vindt u?