donderdag 17 november 2016

Geen containerterminal op het Sluiseiland!Er is in Gouda al maandenlang een discussie over het sluiseiland in Gouda. Goudse ondernemers spreken over dé voorkeurslocatie voor een eventuele containerterminal. De containerterminal zou moeten bijdragen aan meer verkeer over water, zodat de wegen verder ontlast worden. Dat is ook de reden dat de provincie Zuid-Holland een vooronderzoek opstart. De vraag is echter of deze overweging wel verstandig is voor deze locatie. In deze weblog meer hierover en de visie van de ChristenUnie Gouda hierop.

Sluiseiland een groene parel?
Gouda heeft bij de aanleg van de zuidwestelijke randweg een belofte gedaan: Het Sluiseiland moet een goede kwalitatieve verbinding worden van de nieuwe wijk Westergouwe met de rest van de stad. Daardoor is voor het gebied de bestemming groen en recreatie opgenomen. In deze visie past een containerterminal niet. 

Visie op Sluiseiland; groen en recreatie

Naast dit argument is het de vraag of het wel de moeite is deze locatie te onderzoeken, aangezien:
 • de ontsluiting van Westergouwe nu al een probleem is. Elke ochtend en avond staat de N207 vast, om over de A20 maar niet te spreken. Het nog zwaarder belasten van deze overbelaste wegen zou bijzonder zijn, gezien de doelstelling van de provincie om de bereikbaarheid in totaal te verbeteren.
 • Het sluiseiland is een pareltje in Gouda. Kijk eens over de rivier naar een zonsondergang bij de Hollandsche IJssel, prachtig! Op deze beeldbepalende plek in het landschap waar twee rivieren samen komen, moet zeker niet gebruikt gaan worden voor  overslag van containers. Denk aan de wat grotere overslag in Alphen aan de Rijn en dat geeft denk ik genoeg duidelijkheid over dit standpunt.
Containerterminal Alphen aan den Rijn
De ChristenUnie fractie is van mening dat deze plek niet benut moet worden voor een containerterminal en dat het onderzoeksgeld vanuit die overtuiging zonde van het geld is. Meer duurzaam vervoer over water is prima, maar niet ten kosten van deze mooie plek en extra verkeersoverlast. 

Wat kan wel?
Het is altijd makkelijk te zeggen dat je iets niet wilt. Maar wat kan wel? We kunnen ons goed voorstellen dat op het Sluiseiland, op het punt waar de rivieren Hollandsche IJssel en Gouwe samenkomen, een functie wordt toegevoegd. Dit moet echter passen in de bestemming recreatie en groen. Te denken valt bijvoorbeeld aan horeca, waarbij het gebouw goed ingepast wordt in het landschap. Het zou daarnaast goed zijn gezien de komst van Westergouwe en de centralere plek die het sluiseiland straks inneemt, hier eens een gebiedsvisie voor te ontwikkelen, voordat nog meer onwenselijke ruimtelijke claims worden onderzocht.
Wat een containerterminal betreft. De Goudse ondernemers vragen niet voor niets een onderzoek. Ik denk dat een locatieonderzoek geen kwaad kan, echter is het zonde in dit onderzoek het Sluiseiland mee te nemen. Er staan en komen genoeg bedrijventerreinen vrij, ook langs water. Onderzoek eens de mogelijkheden van verouderde bedrijventerreinen in de regio, om te bezien of herontwikkeling in een kleinschalige containerterminal tot de mogelijkheden behoort. Een containerterminal past beter op zo’n plek. Een bijkomend voordeel is dat bedrijventerreinen over het algemeen beter ontsloten zijn voor vrachtverkeer.  Tevens  lost het wellicht een stukje leegstand op. 

Tot slot
Wat de ChristenUnie betreft kunnen we nog lang genieten van een groen en aantrekkelijk sluiseiland met o.a. de mooie speeltuin. Recreatieve voorzieningen voor onze inwoners zijn op deze locatie een must voor het aantrekkelijk wonen in Gouda. Laten we dat niet vergeten!

dinsdag 8 november 2016

Gouda al 5 jaar Fairtrade gemeente!


Gouda is alweer 5 jaar Fairtrade gemeente. In deze blog geef ik kort uitleg waarom Fairtrade bestaat, wat Fairtrade Gouda inhoud en waarom ik Fairtrade-ambassadeur voor Gouda ben geworden en hoe we met elkaar de wereld een stukje beter kunnen maken. 

Waarom Fairtrade?
Veel mensen kennen Fairtrade Gouda al, maar ik denk dat er nog genoeg Gouwenaren zijn waarvoor het een ver van mijn bed show is of niet weten waar Fairtrade voor staat. Om uit te leggen waarom deze campagne bestaat, citeer ik hier een stukje van de campagne website:

‘Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder de armoedegrens. De Fairtrade gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, stellen wij boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving. Bijna 2 miljoen producenten, boeren en arbeiders werken onder fairtrade condities. Daardoor profiteren ruim 6 miljoen mensen van de neveneffecten van eerlijke handel. Om te zorgen dat meer mensen in ontwikkelingslanden een kans op ontwikkeling krijgen, is het belangrijk dat meer producten volgens de fairtrade principes worden verhandeld. Dat kan wanneer meer consumenten en bedrijven fairtrade producten kopen, maar ook wanneer meer winkels, groothandels en cateraars fairtrade producten aanbieden. De Fairtrade Gemeente campagne probeert daarom de vraag en het aanbod van fairtrade in Nederland te vergroten.’

Samenvattend staan fairtrade producten voor:
 • Eerlijke prijs voor boeren en andere leveranciers
 • Geen kinderarbeid
 • Respect voor mens & milieu
 • Duurzame relatie tussen producent en afnemer
Fairtrade in Gouda
De landelijke werkgroep heeft een zestal criteria opgesteld waaraan een Fairtrade-gemeente moet voldoen. Dit zijn:
 1. Een lokale werkgroep die jaarlijks laat zien dat de gemeente nog steeds aan de Fairtrade criteria voldoet en er nog steeds voldoende winkels, bedrijven en organisaties meedoen.
 2. Het gemeentebestuur omarmt fairtrade.
 3. Winkels in de gemeente verkopen duidelijk zichtbaar eerlijke producten. De horeca serveert fairtrade producten. Het minimaal te behalen aantal fairtrade producten in winkels en horeca wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente.
 4. Lokale organisaties (zoals scholen, kerken en verenigingen) en bedrijven gebruiken fairtrade producten. Zij organiseren activiteiten om de kennis over en de betrokkenheid bij fairtrade te vergroten.
 5. De werkgroep organiseert een evenement dat media-aandacht trekt.
 6. De werkgroep zet een initiatief op om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de gemeente te stimuleren.

Waarom ben ik ambassadeur geworden?
Een tijdje geleden werd ik gevraagd Fairtrade-ambassadeur te worden. Ik doe dat graag. Ik zet me namelijk namens de ChristenUnie in de gemeenteraad in al in voor een duurzaam Gouda (people, planet, profit). Fairtrade hoort daar zeker bij. Omzien naar elkaar houdt niet op bij de stadsgrenzen, maar gaat ook wereldwijd! Daarom vind ik het belangrijk dat er eerlijke handel is, zodat niet alleen wij het goed hebben in Gouda, maar ook mensen in andere landen eerlijk betaald krijgen voor hun werk en een goed bestaan kunnen hebben. Fairtrade levert daar een goede bijdrage aan. Daarbij is in ons gezin fairtrade al aardig ingeburgerd en kopen we regelmatig fairtrade producten. Ik wil me dan ook graag inzetten om fairtrade in Gouda nog betere op de kaart te zetten.

Tot slot
Help jij mee de wereldhandel een stukje eerlijker te maken? Probeer dan eens minimaal maandelijks een fairtrade-product te kopen. Kijk op de website van fairtrade Gouda waar je gemakkelijk fairtrade producten kunt kopen. Ga jij deze uitdaging aan?