dinsdag 19 december 2017

Energieneutraal bouwen in Gouda!In de raadsvergadering van 29 november 2017 heeft de ChristenUnie in Gouda een motie ingediend. Deze motie riep op dat in Gouda voortaan energieneutraal gebouwd gaat worden bij nieuwbouw. In deze blog sta ik kort stil bij deze stap in de goede richting! 


Wat is energieneutraal bouwen?

Een energieneutraal huis bouwen betekent een huis bouwen dat geen externe energie meer nodig heeft voor de verwarming, koeling of warm water. Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld drievoudige beglazing, een warmtepomp en zonnepanelen. Deze energiebesparingsmaatregelen leveren belangrijke voordelen op. Niet alleen voor het milieu en het verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook voor je portemonnee.


Waarom deze motie?

De aanleiding was een standpunt die de provincie Zuid-Holland had ingenomen. Ze willen vanaf nu dat in de gehele provincie energieneutraal gebouwd wordt. Wanneer een project hieraan niet voldoet wil de provincie zelfs zover gaan dat het bouwplan geen doorgang kan vinden. Een goed signaal van de provincie, vonden wij. Immers, er blijft discussie ontstaan over of we bij nieuwbouw wel energieneutraal moeten bouwen. 


Waarom gebeurt het energieneutraal bouwen nog niet?

Probleem is dat consumenten er nu nog niet actief naar vragen. De verwachting is echter dat binnen enkele jaren de consumenten helemaal geen woning meer willen kopen die niet energieneutraal is. Volgens mij is het nu vooral koudwatervrees omdat energieneutraal als nieuw wordt ervaren, terwijl het al makkelijk kan bij nieuwbouw. De kosten zijn bij de bouw vaak wat hoger (circa €30.000,-), maar deze kosten worden terugverdiend op de lagere energiekosten. Daarnaast is op dit moment de rente laag, dus waarom zou je nu die stap niet maken?

Dan komt vaak nog het tegenargument dat kopers tot een maximum een hypotheek kunnen krijgen en door de duurdere V.O.N. prijs van een energie neutrale woning deze niet kunnen financieren. Nu zijn er steeds meer mogelijkheden voor een hogere hypotheek wanneer een woning energieneutraal is. Daarnaast mag dat volgens mij nooit een argument zijn om er vanaf te zien. We vergroten hiermee alleen maar de problemen naar de toekomst toe. De woning moet dan alsnog energieneutraal gemaakt worden en een gasleiding aangelegd worden die in een veel kortere tijd moet worden afgeschreven.


Een steuntje in de rug

Wethouder Rogier Tetteroo van ruimtelijke ordening zag de motie als steun in de rug om in de gesprekken met ontwikkelaars aan te geven dat we in Gouda als uitgangspunt energieneutraal willen bouwen. Daarbij moest voor de wethouder en om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen wel worden toegevoegd, dat uitgangspunt gelezen moest worden als maximale inspanning, om zo eventueel ruimte te houden voor maatwerk. Uiteindelijk stemde 31 van 32 raadsleden in met de motie.


Tot slot

We zijn in ieder geval weer een stap de goede richting op in Gouda! In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de verkiezingen in maart 2018 is veel aandacht voor duurzaamheid bij bouwen, ook voor de bestaande woningvoorraad. Want daar is nog veel werk aan de winkel om uiteindelijk een Gouda te hebben die in 2040 CO2 neutraal is! De ChristenUnie probeert het verschil te maken!


vrijdag 1 december 2017

Historische linten in Gouda worden volgebouwd

De historische linten in Gouda staan onder druk. Stukje bij beetje worden de linten verder volgebouwd. Dit terwijl de kwaliteit van een lint juist de openheid en het groen is. Denk bijvoorbeeld eens aan de Bloemendaalseweg, een mooi stukje Gouda. Zijn de linten Achterwillenseweg en Voorwillenseweg straks ook nog zo mooi? of laten we alles dichtslibben?Achterwillenseweg verder bebouwd

In september bespraken we in de gemeenteraad een klein bouwplan aan de Achterwillenseweg 98a en 112. Dit plan had niet veel bijzonderheden, echter mochten er wel opeens meer woningen gebouwd worden. Volgens de gemeente kon dit prima en bleef er voldoende groen over. De ChristenUnie was echter een andere mening toegedaan. Waarom bouwen we de mooie linten in Gouda steeds verder vol? en als we daarvoor kiezen, wat kiezen we dan met elkaar?

De Achterwillenseweg is voor mij een goed voorbeeld hoe het niet moet. We voegen vanuit Middenwillens grote appartementencomplexen toe aan het lint, verderop zit er een fietsenwinkel en nog een stukje verder verdichten we het lint met vrijstaande woningen en twee-onder-één kappers. Er ontbreekt een visie op waar we naar toe willen met dit lint. Hierdoor ontstaat verrommeling. Verdere verrommeling en minder groen wil de ChristenUnie tegen gaan. Vandaar dat we, ook al ging het maar om een klein bouwplan, tegen hebben gestemd. Groene partijen als GroenLinks en D66 die in de begrotingsraad in november 2018 het spelletje groen, groener, groenst speelden, gingen net als bij het bouwplan Goejanverwelledijk gewoon akkoord. Ik vind het dan wel apart die partijen voor meer groen oproepen, maar als puntje bij paaltje komt gewoon alles volbouwen….. Ik weet inmiddels dat de ChristenUnie bij dit soort plannen in ieder geval een consistente lijn kiest. Ruimtelijke kwaliteit gaat voor volbouwen! We hebben dus tegen dit bouwplan gestemd. 


Motie samen werken aan linten

Omdat de ChristenUnie graag wil dat in de toekomst goed nagedacht worden over het bouwen in alle historische linten, hadden we een motie opgesteld. In deze motie riepen we het college op:

  • Om te werken aan een document met beeldende uitgangspunten voor ontwikkelingen in de historische linten in 2017/ 1e kwartaal 2018, waarbij lokale kennis wordt ingezet.


  • Een beschrijving van de linten op te nemen met daarbinnen een beschrijving van de mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.

  • Duidelijke voorbeelden te geven hoe de nieuwe ontwikkelingen goed kunnen worden ingepast in het lint en welk type bebouwing daarbij het beste kunnen worden toegepast.

Behandeling van de motie
Bij de behandeling van deze motie leek toch dat de motie het niet ging halen.

(Wil je de behandeling van de motie nog terug kijken? Kijk dan hier: https://channel.royalcast.com/gouda/#!/gemeentegouda/20170920_1 )

Wel deed wethouder Rogier Tetteroo een toezegging. Hij zou met een memo komen waarin hij aangeeft hoe het college in de toekomst om wil gaan met het bouwen in de historische linten. Tevens komt dit onderwerp terug bij de behandeling van de nota over groen in Gouda, begin 2018.

De motie ging het niet halen, dus heb ik na deze toezegging de motie ingetrokken. Helaas is dit niet wat ik beoogde en ligt verdere verdichting nog op de loer. De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor linten met een goede ruimtelijke kwaliteit. Daarbij letten we ook op de fietsveiligheid van linten, want nog meer verkeer op hele smalle lintstructuren is ongewenst!

Update
In de laatste raadsvergadering kwam de wethouder echter met een ander antwoord; het wordt meegenomen in de Omgevingsvisie....... Er wordt tot de verkiezingen naar het lijkt dus niet serieus meer nagedacht te worden over behoud van de historische linten.......

Goudse Groenprijs 2017; en de winnaar is.....Op woensdag 29 november 2017 was het dan zover. De eerste Groenprijzen in Gouda werden uitgereikt. In deze blog meer over de uitreiking, de verhalen erachter en sfeerimpressies.
foto; Theo Lucas, da Costakade
Terugblik
Maar we beginnen in deze blog met de aanleiding. Op 29 april 2015 was een motie van de ChristenUnie hierover in de gemeenteraad aangenomen. Deze motie riep op om een jaarlijkse groenprijs te initiëren voor het beste burgerinitiatief groenonderhoud. Tevens was het doel het project ‘Groen moet je doen’ een impuls te geven door de publiciteit te vergroten.
Doel van het invoeren van een groenprijs was om de mensen die zich vrijwillig inzetten voor een mooier en groener Gouda in het zonnetje te zetten. En wat tijdens de prijsuitreiking bleek is dat zeker niet het enige wat dit project oplevert. Op alle drie de locaties waar een groenprijs is uitgedeeld bleek het met elkaar samenwerken nog belangrijker te zijn. Bij één groep waren de borrels van de betrokken inwoners zelfs intensiever dan het stukje onderhoud van het groen! Tevens spreken mensen elkaar in de wijk aan als er iets is met het betreffende groenproject, bijvoorbeeld vernielingen. Of bij het buurtmoestuintje zetten ze een mandje buiten de moestuin met wat groente of fruit voor de toevallige voorbijganger. Een stukje samen leven dus wat we soms met elkaar een beetje missen…..

 
Meerijden
Omdat ik de initiatiefnemer was als raadslid voor de groenprijs mocht ik afgelopen woensdag mee met het uitreiken van de groenprijs. Twee ambtenaren van de gemeente Gouda hadden hun uiterste best gedaan om alles goed te organiseren. Bloemen, geschenken en waarde cheques voor de initiatieven. Om alles mee te kunnen krijgen reden we met een busje weg. Ik zat letterlijk tussen alle prijzen en wethouder Jan-Willem van Gelder ingeklemd. Een ervaring die je niet snel vergeet;) En zo gingen we op pad naar de prijswinnaars.

De prijzen
Er waren drie categorieën waarin je een prijs kon winnen:
  1. De mooiste moestuin
  2. De mooiste groenplek
  3. De mooiste bloemenbakken/ boomspiegels

De prijzen zijn gewonnen door………… de Buurtmoestuin Plaswijck bij de Elisabethhoeve, het project Vlindervreugd op de locatie da Costakade/ Palmstraat en de bloembakken bij het sluisje aan het Reeuwijkse Verlaat.
Het was erg leuk om deze prijzen uit te reiken. Oprecht vrolijke en blije mensen die de prijzen met trots in ontvangst namen. Al met al een zeer geslaagd initiatief dat een jaarlijks vervolg zal gaan krijgen! 

Tot slot
Ik weet nog dat ik in de gemeenteraad van o.a. het VVD veel kritiek kreeg op deze prijs. Ik weet nu in ieder geval dat de prijs van grote waarde is voor de inwoners die zich inzetten voor een mooier en groener Gouda. Het gaat bij dit soort initiatieven niet om geld maar om een stukje waardering en aandacht voor de inzet die ze jaar in jaar uit voor ons allemaal doen! En wilt u ook bij u in de buurt meedoen aan een stukje groener Gouda. Lees hier dan over op de website van de gemeente: GROEN MOET JE DOEN!

Foto’s
Hieronder nog een paar foto’s die ik onderweg gemaakt heb…..
donderdag 23 november 2017

Een nieuwe poort voor de binnenstad in GoudaOp woensdag 1 november 2017 heb ik voor de raadsleden een oriëntatieavond georganiseerd. Op deze avonden kunnen de raadsleden gasten uit nodigen om een bepaald onderwerp dat leeft met elkaar laagdrempelig te bespreken.  Op deze avond hebben we met elkaar gesproken over de meerwaarde van het investeren in de kwaliteit van openbare ruimte. Er was specifiek aandacht voor het plan ‘nieuwe poort naar de binnenstad’.Het programma 
Peter Schönfeld vertelde over de laatste ontwikkelingen in het zuidelijk stationsgebied. Een goed voorbeeld van burgerparticipatie in de openbare ruimte. 


Peter deed ook een oproep om de verbinding van dit gebied met de Kleiweg op het Kleiwegplein te verbeteren door middel van een nieuwe poort. Onno nam ons daarna mee in een presentatie over wat extra investeren in openbare ruimte kan doen. Meerdere voorbeelden passeerden de revue. Ook gaven stichting Singelpark Gouda en het Platform Binnenstad en haar randen een korte pitch. Tevens werd de trailer van “een nieuwe poort in de binnenstad’ getoond. Deze kunt u hier ook raadplegen op youtube.
Het verlichtingsplan voor de Kleiweg; een nieuwe poort van de binnenstad 
Het ontwerp is gemaakt naar aanleiding van een oproep aan bewoners van het Wijkteam Nieuwe Park. In 2016 vroeg het wijkteam om met voorstellen te komen voor een markant oriëntatiepunt op het Kleiwegplein. Die uitdaging is opgepakt door Sjaak de Keijzer (bewoner van de wijk) en Onno Trim. Ze hebben een ontwerp gemaakt dat ondersteund wordt door het wijkteam Nieuwe Park, wijkteam Kadebuurt en Platform Binnenstad en haar randen.Afsluiting van de oriëntatieavond 
Tot slot spraken we over een aantal stellingen met de raadsleden. We deden dit staande door in vakken voor en tegen de stelling te gaan en hierdoor in gesprek te gaan. Het was een geslaagde avond waar veel (burger)raadsleden op af waren gekomen. 


Het vervolg.. 
Ieder aanwezig raadslid heeft kunnen zien dat het investeren in openbare ruimte meerwaarde heeft. Dat biedt wellicht kansen voor een nieuwe poort van de binnenstad….
Inmiddels is het burgerinitiatief ‘nieuwe poort van de binnenstad’ ook aangeboden aan wethouder Jan Willem van Gelder die als ambassadeur dit plan ter sprake zal brengen in het college.

maandag 23 oktober 2017

Hollandsche IJssel uit zicht


In september 2017 werd in de Goudse gemeenteraad gesproken over een relatief klein bouwplan aan de Goejanverwelledijk 40-42. Eerder schreef ik hierover al een blog; Hollandsche IJssel; ruimtelijke kwaliteit onder druk. Op dit voormalig bedrijventerrein aan de Hollandsche IJssel, waar de bedrijfsbebouwing al is gesloopt zijn 5 woningen gepland. De woningen worden verspreid over de gehele breedte waardoor de IJssel opnieuw niet meer in zicht komt te liggen vanaf de dijk. De ChristenUnie was tegenstander van dit plan en in deze blog leg ik uit waarom. 

Foto locatie Goejanverwelledijk 40-42
Visie Hollandsche IJssel in zicht
De visie ‘Hollandsche IJssel in zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat vanaf de dijken de rivier zichtbaar is en op verschillende plekken kan worden betreden. Alleen functies met een landelijk karakter en bij het rivierengebied passende beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten (dus ook woningbouw), tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en bij de dijk ligt. Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende bedrijfslocaties mogelijk, mits zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering van de beeldkwaliteit en de toegankelijkheid van de rivieroever d.m.v. een op de omgeving aansluitend oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.

Bouwplan
bestemmingsplankaart
Het bouwplan ging uit van 5 woningen. In de behandeling bleek dat de meeste raadsfracties moeite hadden met het plan. Door de 5 woningen te spreiden over de locatie ontstond geen zicht op de Hollandsche IJssel en werd dus niet voldaan aan de door de gemeenteraad in 2008 vastgestelde visie. Door hoogtes van heggen en doorzichten in het bestemmingsplannen op te nemen tussen de woningen is kunstmatig geprobeerd het zicht op de Hollandsche IJssel en de molen toch nog een beetje te regelen. Alleen welke gemeente gaat optreden als een struik of hegje gegroeid is naar 1,10 meter ipv 1 meter? De meeste raadsleden vonden het echter van belang dat er wel een ontwikkeling mogelijk werd, want anders bleef het terrein maar braak liggen en dat had toch zeker geen kwaliteit.

Een 'aangepast' plan?
Een dag voor het debat kwam wethouder Tetteroo namens het college met een nieuw voorstel aan de raadsleden. Het bouwplan bleef bestaan, maar met de familie die het terrein aan het ontwikkelen was, was overeengekomen dat een totaal van 4 woningen ook voldoende is. Dit zorgde ervoor dat D66 en ook het CDA opeens voorstander waren van het plan, terwijl de hoofdopzet geen eens anders was geworden en het zicht op de Hollandsche IJssel van de dijk niet verbeterde. Alleen de stroken met niet handhaafbare hoogtes van heggen werden breder en het zicht op de molen werd ook niet beter. Uiteindelijk zwichtte ook PvdA en GroenLinks voor dit bouwplan met 4 woningen. De essentie mistte ik in het debat werkelijk, alleen doordat het getal van 5 woningen naar 4 was veranderd was opeens een meerderheid ontstaan.
Ik ben niet zo snel teleurgesteld, maar dat was ik na dit besluit wel. Ik vind het niet uit te leggen dat je eerst een visie opstelt en als raad vaststelt en je er daarna vervolgens niet aan houdt zonder gegronde reden. Ik vind dat je als politiek dan onbetrouwbaar bent. Uitgangspunt van zicht werd uit het oog verloren en niet meer van belang geacht. Hoe je de tekst van de visie ook interpreteert, dit kan nooit de bedoeling zijn. 

Positief afsluiten
Laten we dan nog positief afsluiten. Een positief onderdeel wat gelukkig nog wel in het plan verwerkt zit, is een smal wandelpad direct langs de Hollandsche IJssel. Gelukkig nog één ambitie gerealiseerd uit de visie en dan heb je nog zicht vanaf dit pad op de mooie rivier. Voorlopig zal dit pad alleen nog wel doodlopen…….
De ChristenUnie stemde dus tegen dit plan……….