vrijdag 1 december 2017

Historische linten in Gouda worden volgebouwd

De historische linten in Gouda staan onder druk. Stukje bij beetje worden de linten verder volgebouwd. Dit terwijl de kwaliteit van een lint juist de openheid en het groen is. Denk bijvoorbeeld eens aan de Bloemendaalseweg, een mooi stukje Gouda. Zijn de linten Achterwillenseweg en Voorwillenseweg straks ook nog zo mooi? of laten we alles dichtslibben?Achterwillenseweg verder bebouwd

In september bespraken we in de gemeenteraad een klein bouwplan aan de Achterwillenseweg 98a en 112. Dit plan had niet veel bijzonderheden, echter mochten er wel opeens meer woningen gebouwd worden. Volgens de gemeente kon dit prima en bleef er voldoende groen over. De ChristenUnie was echter een andere mening toegedaan. Waarom bouwen we de mooie linten in Gouda steeds verder vol? en als we daarvoor kiezen, wat kiezen we dan met elkaar?

De Achterwillenseweg is voor mij een goed voorbeeld hoe het niet moet. We voegen vanuit Middenwillens grote appartementencomplexen toe aan het lint, verderop zit er een fietsenwinkel en nog een stukje verder verdichten we het lint met vrijstaande woningen en twee-onder-één kappers. Er ontbreekt een visie op waar we naar toe willen met dit lint. Hierdoor ontstaat verrommeling. Verdere verrommeling en minder groen wil de ChristenUnie tegen gaan. Vandaar dat we, ook al ging het maar om een klein bouwplan, tegen hebben gestemd. Groene partijen als GroenLinks en D66 die in de begrotingsraad in november 2018 het spelletje groen, groener, groenst speelden, gingen net als bij het bouwplan Goejanverwelledijk gewoon akkoord. Ik vind het dan wel apart die partijen voor meer groen oproepen, maar als puntje bij paaltje komt gewoon alles volbouwen….. Ik weet inmiddels dat de ChristenUnie bij dit soort plannen in ieder geval een consistente lijn kiest. Ruimtelijke kwaliteit gaat voor volbouwen! We hebben dus tegen dit bouwplan gestemd. 


Motie samen werken aan linten

Omdat de ChristenUnie graag wil dat in de toekomst goed nagedacht worden over het bouwen in alle historische linten, hadden we een motie opgesteld. In deze motie riepen we het college op:

  • Om te werken aan een document met beeldende uitgangspunten voor ontwikkelingen in de historische linten in 2017/ 1e kwartaal 2018, waarbij lokale kennis wordt ingezet.


  • Een beschrijving van de linten op te nemen met daarbinnen een beschrijving van de mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.

  • Duidelijke voorbeelden te geven hoe de nieuwe ontwikkelingen goed kunnen worden ingepast in het lint en welk type bebouwing daarbij het beste kunnen worden toegepast.

Behandeling van de motie
Bij de behandeling van deze motie leek toch dat de motie het niet ging halen.

(Wil je de behandeling van de motie nog terug kijken? Kijk dan hier: https://channel.royalcast.com/gouda/#!/gemeentegouda/20170920_1 )

Wel deed wethouder Rogier Tetteroo een toezegging. Hij zou met een memo komen waarin hij aangeeft hoe het college in de toekomst om wil gaan met het bouwen in de historische linten. Tevens komt dit onderwerp terug bij de behandeling van de nota over groen in Gouda, begin 2018.

De motie ging het niet halen, dus heb ik na deze toezegging de motie ingetrokken. Helaas is dit niet wat ik beoogde en ligt verdere verdichting nog op de loer. De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor linten met een goede ruimtelijke kwaliteit. Daarbij letten we ook op de fietsveiligheid van linten, want nog meer verkeer op hele smalle lintstructuren is ongewenst!

Update
In de laatste raadsvergadering kwam de wethouder echter met een ander antwoord; het wordt meegenomen in de Omgevingsvisie....... Er wordt tot de verkiezingen naar het lijkt dus niet serieus meer nagedacht te worden over behoud van de historische linten.......

Goudse Groenprijs 2017; en de winnaar is.....Op woensdag 29 november 2017 was het dan zover. De eerste Groenprijzen in Gouda werden uitgereikt. In deze blog meer over de uitreiking, de verhalen erachter en sfeerimpressies.
foto; Theo Lucas, da Costakade
Terugblik
Maar we beginnen in deze blog met de aanleiding. Op 29 april 2015 was een motie van de ChristenUnie hierover in de gemeenteraad aangenomen. Deze motie riep op om een jaarlijkse groenprijs te initiëren voor het beste burgerinitiatief groenonderhoud. Tevens was het doel het project ‘Groen moet je doen’ een impuls te geven door de publiciteit te vergroten.
Doel van het invoeren van een groenprijs was om de mensen die zich vrijwillig inzetten voor een mooier en groener Gouda in het zonnetje te zetten. En wat tijdens de prijsuitreiking bleek is dat zeker niet het enige wat dit project oplevert. Op alle drie de locaties waar een groenprijs is uitgedeeld bleek het met elkaar samenwerken nog belangrijker te zijn. Bij één groep waren de borrels van de betrokken inwoners zelfs intensiever dan het stukje onderhoud van het groen! Tevens spreken mensen elkaar in de wijk aan als er iets is met het betreffende groenproject, bijvoorbeeld vernielingen. Of bij het buurtmoestuintje zetten ze een mandje buiten de moestuin met wat groente of fruit voor de toevallige voorbijganger. Een stukje samen leven dus wat we soms met elkaar een beetje missen…..

 
Meerijden
Omdat ik de initiatiefnemer was als raadslid voor de groenprijs mocht ik afgelopen woensdag mee met het uitreiken van de groenprijs. Twee ambtenaren van de gemeente Gouda hadden hun uiterste best gedaan om alles goed te organiseren. Bloemen, geschenken en waarde cheques voor de initiatieven. Om alles mee te kunnen krijgen reden we met een busje weg. Ik zat letterlijk tussen alle prijzen en wethouder Jan-Willem van Gelder ingeklemd. Een ervaring die je niet snel vergeet;) En zo gingen we op pad naar de prijswinnaars.

De prijzen
Er waren drie categorieën waarin je een prijs kon winnen:
  1. De mooiste moestuin
  2. De mooiste groenplek
  3. De mooiste bloemenbakken/ boomspiegels

De prijzen zijn gewonnen door………… de Buurtmoestuin Plaswijck bij de Elisabethhoeve, het project Vlindervreugd op de locatie da Costakade/ Palmstraat en de bloembakken bij het sluisje aan het Reeuwijkse Verlaat.
Het was erg leuk om deze prijzen uit te reiken. Oprecht vrolijke en blije mensen die de prijzen met trots in ontvangst namen. Al met al een zeer geslaagd initiatief dat een jaarlijks vervolg zal gaan krijgen! 

Tot slot
Ik weet nog dat ik in de gemeenteraad van o.a. het VVD veel kritiek kreeg op deze prijs. Ik weet nu in ieder geval dat de prijs van grote waarde is voor de inwoners die zich inzetten voor een mooier en groener Gouda. Het gaat bij dit soort initiatieven niet om geld maar om een stukje waardering en aandacht voor de inzet die ze jaar in jaar uit voor ons allemaal doen! En wilt u ook bij u in de buurt meedoen aan een stukje groener Gouda. Lees hier dan over op de website van de gemeente: GROEN MOET JE DOEN!

Foto’s
Hieronder nog een paar foto’s die ik onderweg gemaakt heb…..
donderdag 23 november 2017

Een nieuwe poort voor de binnenstad in GoudaOp woensdag 1 november 2017 heb ik voor de raadsleden een oriëntatieavond georganiseerd. Op deze avonden kunnen de raadsleden gasten uit nodigen om een bepaald onderwerp dat leeft met elkaar laagdrempelig te bespreken.  Op deze avond hebben we met elkaar gesproken over de meerwaarde van het investeren in de kwaliteit van openbare ruimte. Er was specifiek aandacht voor het plan ‘nieuwe poort naar de binnenstad’.Het programma 
Peter Schönfeld vertelde over de laatste ontwikkelingen in het zuidelijk stationsgebied. Een goed voorbeeld van burgerparticipatie in de openbare ruimte. 


Peter deed ook een oproep om de verbinding van dit gebied met de Kleiweg op het Kleiwegplein te verbeteren door middel van een nieuwe poort. Onno nam ons daarna mee in een presentatie over wat extra investeren in openbare ruimte kan doen. Meerdere voorbeelden passeerden de revue. Ook gaven stichting Singelpark Gouda en het Platform Binnenstad en haar randen een korte pitch. Tevens werd de trailer van “een nieuwe poort in de binnenstad’ getoond. Deze kunt u hier ook raadplegen op youtube.
Het verlichtingsplan voor de Kleiweg; een nieuwe poort van de binnenstad 
Het ontwerp is gemaakt naar aanleiding van een oproep aan bewoners van het Wijkteam Nieuwe Park. In 2016 vroeg het wijkteam om met voorstellen te komen voor een markant oriëntatiepunt op het Kleiwegplein. Die uitdaging is opgepakt door Sjaak de Keijzer (bewoner van de wijk) en Onno Trim. Ze hebben een ontwerp gemaakt dat ondersteund wordt door het wijkteam Nieuwe Park, wijkteam Kadebuurt en Platform Binnenstad en haar randen.Afsluiting van de oriëntatieavond 
Tot slot spraken we over een aantal stellingen met de raadsleden. We deden dit staande door in vakken voor en tegen de stelling te gaan en hierdoor in gesprek te gaan. Het was een geslaagde avond waar veel (burger)raadsleden op af waren gekomen. 


Het vervolg.. 
Ieder aanwezig raadslid heeft kunnen zien dat het investeren in openbare ruimte meerwaarde heeft. Dat biedt wellicht kansen voor een nieuwe poort van de binnenstad….
Inmiddels is het burgerinitiatief ‘nieuwe poort van de binnenstad’ ook aangeboden aan wethouder Jan Willem van Gelder die als ambassadeur dit plan ter sprake zal brengen in het college.

maandag 23 oktober 2017

Hollandsche IJssel uit zicht


In september 2017 werd in de Goudse gemeenteraad gesproken over een relatief klein bouwplan aan de Goejanverwelledijk 40-42. Eerder schreef ik hierover al een blog; Hollandsche IJssel; ruimtelijke kwaliteit onder druk. Op dit voormalig bedrijventerrein aan de Hollandsche IJssel, waar de bedrijfsbebouwing al is gesloopt zijn 5 woningen gepland. De woningen worden verspreid over de gehele breedte waardoor de IJssel opnieuw niet meer in zicht komt te liggen vanaf de dijk. De ChristenUnie was tegenstander van dit plan en in deze blog leg ik uit waarom. 

Foto locatie Goejanverwelledijk 40-42
Visie Hollandsche IJssel in zicht
De visie ‘Hollandsche IJssel in zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat vanaf de dijken de rivier zichtbaar is en op verschillende plekken kan worden betreden. Alleen functies met een landelijk karakter en bij het rivierengebied passende beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten (dus ook woningbouw), tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en bij de dijk ligt. Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende bedrijfslocaties mogelijk, mits zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering van de beeldkwaliteit en de toegankelijkheid van de rivieroever d.m.v. een op de omgeving aansluitend oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.

Bouwplan
bestemmingsplankaart
Het bouwplan ging uit van 5 woningen. In de behandeling bleek dat de meeste raadsfracties moeite hadden met het plan. Door de 5 woningen te spreiden over de locatie ontstond geen zicht op de Hollandsche IJssel en werd dus niet voldaan aan de door de gemeenteraad in 2008 vastgestelde visie. Door hoogtes van heggen en doorzichten in het bestemmingsplannen op te nemen tussen de woningen is kunstmatig geprobeerd het zicht op de Hollandsche IJssel en de molen toch nog een beetje te regelen. Alleen welke gemeente gaat optreden als een struik of hegje gegroeid is naar 1,10 meter ipv 1 meter? De meeste raadsleden vonden het echter van belang dat er wel een ontwikkeling mogelijk werd, want anders bleef het terrein maar braak liggen en dat had toch zeker geen kwaliteit.

Een 'aangepast' plan?
Een dag voor het debat kwam wethouder Tetteroo namens het college met een nieuw voorstel aan de raadsleden. Het bouwplan bleef bestaan, maar met de familie die het terrein aan het ontwikkelen was, was overeengekomen dat een totaal van 4 woningen ook voldoende is. Dit zorgde ervoor dat D66 en ook het CDA opeens voorstander waren van het plan, terwijl de hoofdopzet geen eens anders was geworden en het zicht op de Hollandsche IJssel van de dijk niet verbeterde. Alleen de stroken met niet handhaafbare hoogtes van heggen werden breder en het zicht op de molen werd ook niet beter. Uiteindelijk zwichtte ook PvdA en GroenLinks voor dit bouwplan met 4 woningen. De essentie mistte ik in het debat werkelijk, alleen doordat het getal van 5 woningen naar 4 was veranderd was opeens een meerderheid ontstaan.
Ik ben niet zo snel teleurgesteld, maar dat was ik na dit besluit wel. Ik vind het niet uit te leggen dat je eerst een visie opstelt en als raad vaststelt en je er daarna vervolgens niet aan houdt zonder gegronde reden. Ik vind dat je als politiek dan onbetrouwbaar bent. Uitgangspunt van zicht werd uit het oog verloren en niet meer van belang geacht. Hoe je de tekst van de visie ook interpreteert, dit kan nooit de bedoeling zijn. 

Positief afsluiten
Laten we dan nog positief afsluiten. Een positief onderdeel wat gelukkig nog wel in het plan verwerkt zit, is een smal wandelpad direct langs de Hollandsche IJssel. Gelukkig nog één ambitie gerealiseerd uit de visie en dan heb je nog zicht vanaf dit pad op de mooie rivier. Voorlopig zal dit pad alleen nog wel doodlopen…….
De ChristenUnie stemde dus tegen dit plan……….

vrijdag 13 oktober 2017

Kringloopwinkel(s) onderdeel van nieuw afvalbrengstation in Gouda (ecopark)Een idee van de ChristenUnie om een kringloopwinkel toe te voegen aan het nieuwe afvalbrengstation (Ecopark) wordt werkelijkheid. In informatie van het college van burgemeester en wethouders begin oktober 2017 is in beide scenario’s waaruit de raad moet gaan kiezen een kringloopwinkel benoemd. Een goede zaak! 


Terugblik
In juli 2015 hebben we bij de behandeling van de kadernota onder andere het volgende ingebracht: Ons idee is bij het afval brengstation van Cyclus een kringloopwinkel te openen in de leegstaande ruimten. Op deze manier geef je producten die worden weggegooid en nog prima zijn, een tweede leven. Verder levert het ook nog banen op. We kregen toen van wethouder Niezen te horen dat het afvalbrengstation volledig vernieuwd moest worden en het idee van een kringloopwinkel bij deze nieuwe ontwikkeling werd betrokken. Meer over dit idee en een toelichting kan gelezen worden in de blog; Afvalbrengstation Gouda samen met kringloopwinkel?.

De scenario’s
In de recente toelichting van het college begin oktober 2017 staat het volgende:
“Het huidige afvalbrengstation aan de Goudkade is aan vervanging toe. De gemeente heeft daarom onderzoek laten doen naar de opzet van een Ecopark. Een afvalbrengstation nieuwe stijl waar afvalscheiding en (lokaal) hergebruik centraal staan. Daarmee wordt verder vorm gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van afvalscheiding, maar ook van CO2-reductie en verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Uit de verkenning komen twee opties naar voren die verder uitgewerkt moeten worden. In het eerste scenario wordt ruimte gereserveerd voor toekomstige samenwerking met kringloopbedrijven, waardoor de afvalscheiding en kringloopeconomie op termijn gestimuleerd en gecombineerd kunnen worden. In het tweede scenario wordt van meet af aan de samenwerking gezocht met kringloopbedrijven, die dan ook betrokken worden bij het ontwerp van het Ecopark.
Het toevoegen van kringloopbedrijven zijn dus onlosmakelijk verbonden met een nieuw afvalbrengstation. Voorbeelden in bijvoorbeeld Veenendaal. Ik heb in 2015 ook een interessante reportage hierover gezien bij een Duitse televisiezender hoe dat daar goed functioneert en het de kringloopeconomie bevordert. 

Tot slot
De gemeenteraad wordt nu om een voorbereidingskrediet gevraagd. We moeten uiteraard nog goed naar het financiële plaatje kijken. We hebben daar op dit moment nog geen gegevens over. De ambitie voor een Ecopark met een Kringloopwinkel kan in ieder geval op de sympathie van de ChristenUnie rekenen.

zondag 1 oktober 2017

Opzij Opzij Opzij; nieuw mobiliteitsplan in Gouda

Inleiding
Opzij opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijk veel haast. Aan dit liedje van Herman van Veen moet ik altijd denken als ik ’s ochtends van huis weg rijd. Het maakt niet uit of dat ik met de auto naar mijn werk ga of dat ik de kinderen met de fiets naar school breng. Iedereen wil tegelijkertijd en zo snel en veilig mogelijk naar zijn bestemming komen. Maar kan dat wel in een compacte stad als Gouda? Daarnaast zal de komende jaren het verkeer snel moeten verduurzamen om te zorgen dat we ook daadwerkelijk onze duurzaamheidsambities als stad gaan waarmaken.

Mobiliteitsplan Gouda

Groen licht voor Gouda als fietsstad
Deze onderwerpen kwamen terug in het mobiliteitsplan die de gemeenteraad op woensdag 20 september jl. heeft vastgesteld. In dit mobiliteitsplan zit een duidelijke keuze: kies voor de fiets voor de korte en middellange afstand en kies voor duurzaam vervoer. Tegelijkertijd werd de ambitie benoemd om doorgaand verkeer door Gouda zoveel mogelijk te verminderen en dat verkeer gebruik te laten maken van de ringwegen om de stad.

Dit sluit goed aan bij de idealen van de ChristenUnie. We kiezen namelijk voor duurzaamheid en Gouda als fietsstad.

Wegafsluitingen

Het mobiliteitsplan stelde ook wegafsluitingen voor op de singels rondom de binnenstad, de nieuwe veerstal en op de Bodegraafsestraatweg ter hoogte van voetbalclub Olympia. Die ambitie vindt de ChristenUnie onvoldoende onderzocht om nu al steun aan te geven. We hebben daarom samen met het CDA en andere partijen gewerkt aan een amendement om de afsluiting op de Bodegraafsestraatweg uit het mobiliteitsplan te halen. Bij de andere ‘knippen’ hebben we voorgesteld vooral het gesprek aan te gaan met de stad, dus niet alleen met direct aanwonenden van de singels, maar ook met de ondernemers en weggebruikers in de binnenstad. Deze groepen maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid.

Bereikbaar blijven kan bijvoorbeeld door het verbeteren en vergroten van de capaciteit van de N207 ter hoogte van Westergouwe, waar de ChristenUnie zich al een aantal jaren voor inzet. Maar dit kan ook door betere afstemming van verkeerslichten. Dit is trouwens ook een randvoorwaarde om Gouda als fietsstad serieus op de kaart te zetten. We moeten echt ruimte geven aan de fiets.

Schoolzones

Actie Veilig Verkeer Nederland
De ChristenUnie heeft zich ook ingezet voor de verkeersveiligheid rondom scholen. In Gouda bestaat bij de scholen de behoefte dit probleem op te pakken. Naast het aanleggen van schoolzones in de openbare ruimte, moeten scholen ook met ouders en kinderen hierover blijvend in gesprek gaan. Wijkteam Plaswijck is al ver met de voorbereiding voor drie schoolzones en had ook nog budget klaar liggen. We hebben aan het college gevraagd dit initiatief op te pakken en te zorgen dat begin 2018 naar tevredenheid de schoolzones zijn gerealiseerd. Tevens hebben we gezorgd dat het college rond de zomer van 2018 met een plan van aanpak komt voor schoolzones in de gehele stad, inclusief een financieel dekkingsvoorstel.

Tot slot

Tot slot nog een suggestie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid: het helpt als we ’s ochtends allemaal iets minder haast hebben en oog hebben voor elkaar!