donderdag 30 maart 2017

Schiphol; een lawaaiige buurman voor Gouda

Deze keer een gastblog van Bart Been over de oorzaken van vliegtuigoverlast van afgelopen weekend boven Gouda.

In verband met noordoostenwind en afwijkend baangebruik werd Gouda, Goverwelle in het bijzonder, de gehele zaterdag en zondag overvlogen door dalende vliegtuigen. Deze waren op weg naar Schiphol. Ze maakten hun bocht op een hoogte van net iets meer dan 1 km. Hoewel dalende vliegtuigen doorgaans niet zoveel last geven als opstijgende vliegtuigen, was nu het omgekeerde het geval. De meeste vliegtuigen produceerden een hoog jankend c.q. fluitend geluid. Urenlang zat er tussen het ene vliegtuig en het volgende maar twee minuten.

Vliegtuig boven Gouda Goverwelle, Theo Krins
Oorzaak overlast
Oorzaak van de overlast is de gesloten Kaagbaan. Daaraan wordt van zaterdag 18 maart tot en met woensdag 24 mei groot onderhoud verricht. Aansluitend aan het onderhoud wordt de Kaagbaan tot dinsdag 13 juni in tien nachten geveegd. Ook tijdens dit vegen is de baan gesloten voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van de Kaagbaan wordt in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan, de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. De luchthaven verwacht zelf ook dat dit tot medio juni tot extra hinder leidt. Regiobewoners met vragen hierover kunnen terecht bij het Bewonersaanspreekpunt Schiphol.

Meldingen
De Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond laat inderdaad weten dat het klachten heeft geregend, met name uit het Groene Hart. Bij die meldkamer komen in het weekend alle milieuklachten uit heel Zuid-Holland binnen, via de Milieutelefoon (0888-333555). Ook op de website van de Milieudienst Midden-Holland (https://meldingwd.odmh.nl) zijn veel klachten binnengekomen.
De DCMR bevestigt dat het dit weekend drukker was dan normaal boven Gouda en dat het alleen naderend verkeer voor Schiphol betrof. De route werd op drukke momenten naar het zuiden opgeschoven waarbij de vliegtuigen boven Gouda al in de juiste naderingsrichting draaiden. Het onaangename geluid komt omdat een vliegtuig in een bocht iets meer motorvermogen nodig heeft om op hoogte te blijven.

Een lawaaiige buurman
Uit het afgelopen weekend blijkt dat Schiphol een lawaaiige buurman van het Groene Hart gaat worden. Gouda merkt dit steeds meer. Ook op dagen met zuidenwind wordt Gouda-Oost overvlogen. Het gaat dan om vliegtuigen op ca. drie kilometer hoogte. Omdat het om opstijgende vliegtuigen met motoren op vol vermogen gaat, geven die toch hinder. In weekends met veel vakantievluchten komen de eerste vluchten al naar vijf uur ’s ochtends over, met slaapverstoring als gevolg. Ook dalende vliegtuigen richting Zestienhoven komen met grote regelmaat laag over Gouda heen. De vraag is hoe lang dit zo door kan gaan. Schiphol heeft nog forse groeiambities, net als Zestienhoven. Vaak wordt de hinder van vliegtuiglawaai onderschat omdat burgers zich wel ergeren maar geen melding doen.

Tot slot
Ook deze gastblog geeft aan dat het erop lijkt dat het dossier vliegtuigoverlast in Gouda, waar ik al 3 jaar bij betrokken ben als raadslid, steeds meer aandacht krijgt en het omslagpunt van acceptatie naar hinder voor vele inwoners van Gouda nabij is. Moeten we actiever klachten gaan indienen om zo verdere groei van overlast te minimaliseren? Of is het een idee een lokaal meldpunt te openen voor overlastklachten? Ik ben benieuwd naar uw mening.... Laat gerust een reactie achter op deze blog.dinsdag 28 maart 2017

Minder hondenpoepoverlast in Gouda

De hotspots hondenpoep worden schoongemaakt, hondenbezitters worden direct beboet bij een overtreding en er komt een proef met hondenpoepzakjes. Dit zijn een aantal acties die wethouder Hilde Niezen heeft toegezegd, naar aanleiding van de actie ‘Kakje in zakje’ van de ChristenUnie, in het voorjaar van 2016. Minder hondenpoep in Gouda dus!
 
De aanleiding voor de actie “Kakje in zakje” was de hondenpoepoverlast die nog steeds veel ervaren word. In het voorjaar van 2016 kon iedereen een aantal weken de hondenpoeplocaties doorgeven en reageren. Deze reacties zijn verwerkt en vlak voor de zomervakantie aangeboden en besproken met de verantwoordelijk wethouder Niezen. We vinden het nu dan ook fijn dat veel van de aanbevelingen die we hebben gedaan, daadwerkelijk worden uitgevoerd.  

Minder Hondenpoep: maar hoe? 
Maatregelen die n.a.v. de actie worden uitgevoerd zijn samen te vatten in 3 punten:
 • Gerichte handhaving op hotspots; Bij een overtreding wordt door handhaving niet eerst gewaarschuwd, maar meteen beboet. Tevens zijn deze hotspots in het “alert syteem” van stadstoezicht opgenomen. Omdat het steeds later licht wordt gaat stadstoezicht hier de komende tijd vroeger surveilleren, vanaf 6 uur in de ochtend. De gemeente gaat de tien hotspots nu eerst ook nog een keer schoonmaken. De tien hotspots, plekken waar je de meeste kans hebt om in een hondendrol te stappen, zijn de Turfsingel, Houtmansplantsoen, Klein Amerika, Regentesseplantsoen en de Vest/ Sint Mariewal. In de rest van de stad zijn de overlast locaties: Walmolenerf/ Goverwellepad, Vogelplein/ Koekoekplein, Geertruidahoeve, Omloopkade en de Jac. P. Thijsselaan.
 • Proef ‘Kakje in zakje’; De gemeente wil een proef doen met zakjeshouders en poepzakjes. De proef moet uitwijzen of  dit systeem in Gouda kan werken. Op dit moment wordt voor de proeflocatie gedacht aan het Omlooppad. Wel zijn we nog op zoek naar hondenbezitters die op het Omlooppad vaak hun hond uitlaten en tijdens de proefperiode de zakjes willen navullen. Dus meldt u aan op het mailadres kakjeinzakje@gmail.com als u ons wilt helpen bij deze proef. We nemen dan snel contact met u op. Als de vrijwilligers bekend zijn kan de proef van start. Dan worden de afvalbakken met zakjeshouders besteld. Bewoners in de omgeving worden hierover per brief geïnformeerd.
 • Communicatie (permanente campagne); Stadstoezicht gaat meer communiceren over hun werkzaamheden. Zo zullen ze ons via twitter informeren over hun werkzaamheden en handhavingsacties, ook op de hotspotlocaties. In het kader van voldoende informatie over het hondenbeleid wordt elk voorjaar en najaar gecommuniceerd over concrete acties via de gemeentepagina, de website en twitter. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over schoonmaakacties met bijvoorbeeld een poepzuiger, handhaving en handhavingsresultaten, en het plaatsen van bakken. Naast de communicatie zal het meldpunt sneller reageren op klachten over hondenpoep. Bij het meldpunt kunnen ook verzoeken worden gedaan voor het bijplaatsen van afvalbakken. Via deze link komt u bij het meldingsformulier.

  Ik hoop dat ik op korte termijn met mijn kinderen buiten kan lopen en spelen, zonder dat iemand poep aan zijn schoenen heeft! Moet toch haalbaar zijn, lijkt me!

Oproep
Wilt u meehelpen aan de proef ‘kakje in zakje’, laat het ons dan weten via kakjeinzakje@gmail.com. Woont u op een andere locatie in Gouda en heeft u interesse mee te doen, laat dat ons dan ook weten!

maandag 20 maart 2017

Vlietuigoverlast boven Gouda; een schrijnend verhaalRotterdam – The Hague Airport wil uitbreiden van 1,7 naar 2,9 miljoen passagiers per jaar. Ik volg deze ontwikkeling kritisch, aangezien nu inwoners uit Gouda en omstreken steeds meer overlast ervaren. Tevens gaat meer luchtvaart ook ten koste van de luchtkwaliteit. Het moet mijn inziens dan ook geen eenzijdig debat worden dat de uitbreiding goed is voor de economie. Dit lijkt nu langzaam wel deze kant op te gaan. Dit concludeer ik aan de hand van een artikel in het AD van dinsdag 7 maart 2017. 

Recent vielen me twee artikelen op in het AD over de voorgenomen uitbreiding van Rotterdam –The Hague Airport. In het eerste artikel stond de uitkomst van het onderzoek van de onafhankelijke verkenner, de heer Schrijnen, over het ontbreken van draagvlak voor de uitbreidingsplannen. Een week of twee later stond een artikel in het AD, echter nu werd door de onderzoeker de uitkomst van het ontbreken van draagvlak flink afgezwakt. Er waren immers maar een paar officiële klachten. Wat is hier aan de hand? In deze blog sta ik hier bij stil. 

Meer vluchten binnen geluidsruimte
Eind februari 2017  komt verkenner Joost Schrijnen naar buiten met zijn bevindingen; er is geen draagvlak voor uitbreiding van de luchthaven. Op 7 maart staat er een artikel in het AD met de titel “weinig klachten over vliegverkeer”. Ondanks de uitkomsten van zijn onderzoek, worden de weinig klachten die zijn ingediend bij de Milieudienst Rijnmond nu door Schrijnen opeens als uitgangspunt genomen. Dit biedt volgens Schrijnen aanknopingspunten om binnen de bestaande geluidsruimte van het vliegveld toch meer vluchten toe te staan. Dit kan door de helikopterhaven naar elders te verplaatsen.  Dit betekent uiteindelijk dus meer lijnvluchten en meer mensen in de herrie. En dus ook nog extra overlast op een nieuwe locatie voor de helikopters. Opvallend is daarbij dat de gedeputeerde in het artikel spreekt over "zakelijke vluchten" en in het artikel toch duidelijk de overheveling van 17.000 lijndienstvluchten van Schiphol benoemd wordt. 

Is er nu toch draagvlak?
Op basis van de klachten over het vliegveld wordt het eerdere onderzoek over draagvlak mijn inziens flink afgezwakt. In het artikel wordt bovendien expliciet genoemd dat vanuit Gouda geen klachten bekend zijn en daarmee de suggestie gewekt dat er nog wel uitbreiding mogelijk is binnen de geluidsruimte. Nu heb ik als raadslid geen officiële klachtenregistratie, maar dat we in Gouda geen overlast hebben vind ik een bijzondere constatering. Er is bovendien een motie vliegtuigoverlast van de ChristenUnie eind 2016 aangenomen. Zoals hier met het onderzoek voor draagvlak wordt omgegaan vind ik bijzonder en komt niet oprecht over. Is de mening van omwonenden wel voldoende meegenomen of gaan de economische belangen weer voor de ervaren geluidsoverlast en milieubelasting? Mijn inziens is dit een schrijnend verhaal

Zorgen uitspreken
Klagen helpt, lijkt de boodschap. Nu zit u waarschijnlijk niet gelijk te wachten op klagen. Klagen heeft namelijk een negatieve klank en een formele klacht indienen gaat wat ver, toch? Ik wil toch een oproep doen aan iedereen die last heeft van de vliegtuigen, naar het klachtenformulier te gaan en zich te melden. Zie het dan niet als klagen, maar je zorgen uit spreken. Klinkt al een stuk positiever en we durven dan wellicht ook het formuliertje in te vullen. Want bewoners willen niet klagen, maar willen graag een goede dialoog in belangen. Niet alleen economie, ook overlast en luchtkwaliteit zijn belangrijke overwegingen bij uitbreiding van dit vliegveld!  

Oproep
Dus kop op, vul bij overlast opbouwend het “ik heb zorgenformulier” in! Dat helpt voor het debat over vliegtuigoverlast. Samen sterk!


 

vrijdag 10 maart 2017

Waarom stemmen op de ChristenUnie?

Beste lezer,

Ik weet niet of jij je keuze al hebt gemaakt voor de verkiezingen van 15 maart, maar ik wel. Ik stem op 15 maart met volle overtuiging op de ChristenUnie. Waarom? Daar heb ik vijf redenen voor: 
 1. De ChristenUnie staat voor een hoopvolle toekomst voor onze(klein)kinderen, door te investeren in gezinnen, onderwijs en zorg. In de stad én in de regio.
 2. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een samenleving waarin ieder leven meetelt. Vanaf het allereerste begin tot allerlaatste eind. Daarom investeert de ChristenUnie in zorg voor het ongeboren leven, voor ouderen, voor gehandicapten, chronisch zieken of mensen met Downsyndroom.
 3. De ChristenUnie gaat voor een samenleving waarin mensen de vrijheidhebben om vanuit hun geloof te leven. Zodat mensen zich vanuit hun diepste overtuigingen kunnen inzetten voor hun werk, buurt of school. Dus staat de ChristenUnie pal voor het bijzonder onderwijs.
 4. De ChristenUnie wil een gezonde schepping. De overheid moet samen met ondernemers en burgers werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen. Zo wil de ChristenUnie in één generatie naar een schone energievoorziening.
 5. De ChristenUnie wil dat mensen waardig ouder kunnen worden en is dus tegen de plannen voor ‘voltooid leven’. De ChristenUnie gelooft in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen. Juist in een samenleving die ouderdom helaas steeds minder waardeert.
De ChristenUnie is een partij ván christenen, vóór iedereen. Een stem op de ChristenUnie is een stem voor een hoopvol realistisch en voluit christelijk geluid. 
Schrijver Reinier Sonneveld beantwoordt de meeste gestelde vragen:
 1. Waarin verschilt de ChristenUnie nu van de SGP en het CDA?
 2. Gaat de ChristenUnie niet in tegen de scheiding van kerk en staat?
 3. De Bijbel is toch geen politiek handboek?
 4. Is de ChristenUnie niet te klein om een verschil te maken?
 5. Kan ik niet beter strategisch gaan stemmen?