Pagina's

maandag 1 mei 2017

Hollandsche IJssel; ruimtelijke kwaliteit onder drukDe Hollandsche IJssel is één van de grote ruimtelijke kwaliteiten in Gouda. De rivier die ook belangrijk was voor de historie van Gouda verdient aandacht en een kwaliteitsimpuls. De kwaliteit staat echter onder druk. De mooie wandelroute die langs de dijk gaat ontstaan en de impuls die Goudasfalt geeft om Gouda weer meer aan de Hollandsche IJssel aan te sluiten, lijkt niet vanzelfsprekend. Denk dan bijvoorbeeld al aan het onderzoek naar een containerterminal op het Sluiseiland en een aantal bouwplannen langs de Goejanverwelledijk. Dit is de reden dat we als waterambassadeurs vragen hebben gesteld aan het college. We maken ons zorgen over het aantasten van de kwaliteiten die de Hollandsche IJssel heeft. Bij nieuwe ontwikkelingen moet daar goed rekening mee worden gehouden. Een eerdere visie geeft duidelijk aan wat die kwaliteiten zijn en hoe er mee kan worden om gegaan. In deze blog vertel ik meer over de inzet om bouwplannen die ontwikkeld worden langs deze mooie rivier goed in te passen.  


Wonen aan de Hollandsche IJssel

Wie wil dat nu niet, wonen aan de Hollandsche IJssel? Dat denkt ook menig projectontwikkelaar die herontwikkelingslocaties vaak vol wil zetten met villa’s voor maximale winst. Herontwikkeling moet denk ik ook wel kunnen, maar op welke manier passen de ontwikkelingen goed in de omgeving? Een kernvraag voor de nieuwe Omgevingswet die er aankomt, waarin ruimtelijke kwaliteit leidend moet zijn. Dus hoe pak je dat nu aan? Een aantal bouwplannen zijn in voorbereiding en die corresponderen niet met een eerder door de gemeenteraad vastgestelde visie voor de Hollandsche IJssel. We hebben daarom vragen gesteld over deze visie aan het college. De antwoorden stellen mij enigszins gerust, maar hoe komt het dan toch dat er een bouwplan aan de Goejanverwelledijk ter inzage ligt die niet aan de visie voldoet en zelfs de molenbiotoop die daar ter plaatse geldt niet respecteert? De provincie heeft de gemeente Gouda gelukkig ook laten weten dat het voorliggende plan op die locatie niet kan, aangezien het de molenbiotoop en de windvang van de molen niet respecteert. Ik hoop nu maar dat bij de noodzakelijke wijzigingen van het plan ook de Hollandsche IJssel visie nauw betrokken wordt.
 

Hollandsche IJssel visie

De visie ‘Hollandsche IJssel in zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers.Op het bovenstaande kaartje zie je dat in diverse kleuren de verschillende identiteiten zijn aangegeven. Voor het Sluiseiland wordt gesproken van een openbaar toegankelijk gebied voor recreatief gebruik, dus geen containerterminal. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat vanaf de dijken het stroombed wordt overzien en op verschillende plekken kan worden betreden. Alleen functies met een landelijk karakter en bij het rivierengebied passende beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten (dus ook woningbouw), tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en bij de dijk ligt. Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende bedrijfslocaties mogelijk, mits zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering van de beeldkwaliteit en de toegankelijkheid van het stroombed d.m.v. een op de omgeving aansluitend oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.

De bouwplannen aan de Goejanverwelledijk staan nog ver weg van bovenstaande uitgangspunten. Ik ben zelf benieuwd hoe het huidige bouwplan op basis van deze visie tot stand is gekomen…….


Tot slot

Gouda hoeft zeker niet op slot qua bouwplannen, maar heb respect voor grote ruimtelijke kwaliteiten en laat niet alleen bewoners in grote villa’s genieten van die unieke stukje Gouda. Behandel de locaties aan de Hollandsche IJssel met grote zorgvuldigheid voor goede inpassing in de omgeving en neem de visie voor de Hollandsche IJssel mee als uitgangspunt.

De vragen en antwoorden kunt u hier teruglezen (vragen en antwoorden Hollandsche IJssel). 

1 opmerking: