Pagina's

maandag 3 september 2018

Samen werken aan verkeersveilige SchoolzonesDe ChristenUnie is blij dat het college met ‘nieuwe energie’ voortvarend schoolzones aanlegt. Schoolzones zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren rondom scholen door aanpassingen aan de straat en het straatbeeld. in september 2017 nam de gemeenteraad nog een motie aan  die ik namens de ChristenUnie indiende. Niet alleen in Plaswijck worden schoolzones aangelegd, maar door de hele stad heen. Hopelijk heeft dit positief effect op de verkeersveiligheid en neemt de kans op ongelukken verder af. Vooral rondom het halen en brengen is het goed nadenken over verkeersveiligheid van belang. 

Foto mobiliteitsvisie Gouda

Participatie

Wel vragen we ons af of het goed gaat met de participatie rondom de aanleg. We hebben inmiddels vaker begrepen dat scholen maar ook bewoners niet op de hoogte zijn van de aanleg van schoolzones. Dit is vreemd, omdat scholen zelf waarschijnlijk het beste weten welke maatregelen effectief kunnen zijn voor de veiligheid. Daarnaast is het ook fijn als omwonenden weten wat er gebeurt. Onlangs werd er bijvoorbeeld een kleurig paaltje van een schoolzone voor een op te knappen monument neergezet, zonder dat hierover gesproken was.

Dit is niet de bedoeling van de aanleg van schoolzones. Niet alleen schoolzones aanleggen is van belang, maar juist ook dat op school aandacht is voor verkeersveiligheid in gesprek met de leerlingen. Participatie zorgt voor het slagen van de toename van de verkeersveiligheid en is een belangrijk onderdeel. 


Artikel 38 vragen

Daarom heb ik namens de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld aan het college.


  1. In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat bij het aanleggen van schoolzones goed overleg noodzakelijk is met scholen en omwonenden? 
  2. Op welke manier zijn de scholen en omwonenden betrokken bij de aanleg van de gerealiseerde schoolzones om ze optimaal in te richten en te zorgen voor minimale overlast van bijvoorbeeld de plaatsing van kleurige paaltjes voor panden van bewoners?    
  3. Op welke manier borgt het college dat voor toekomstig aan te leggen schoolzones in een goede participatie met de omgeving wordt voorzien?
  4. In hoeverre staat het college open voor eventuele aanpassingen van de schoolzones, daar waar omwonenden of scholen niet of te weinig betrokken zijn in de participatie?
  5. In hoeverre is er rekening gehouden met een evaluatie van de gerealiseerde schoolzones en het eventueel doorvoer van verbeteringen op basis van gebruikservaringen bij bestaande en nog aan te leggen schoolzones?
  6. In een aangenomen motie van de ChristenUnie van september 2017 is het college gevraagd om in het 2e of 3e kwartaal 2018 een overzicht te geven van de tot dan toe gerealiseerde schoolzones en een plan te presenteren voor realisatie van schoolzones bij de overige scholen in Gouda, inclusief kostenraming en dekkingsvoorstel. Wanneer kunnen we deze informatie ontvangen?


Het duurt enkele weken voordat ik antwoord ontvang op deze vragen. Ik hoop op het voortvarend doorpakken van de aanleg van schoolzones, maar wel met voldoende inspraak en communicatie met scholen en omwonenden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten