zondag 20 maart 2016

Gouda verdient schoon waterGewapend met haken en harken zijn Perspectief leden op jacht gegaan naar afval in het water. De jongeren van de ChristenUnie in Gouda wilden op de Landelijke Opschoondag de aandacht vestigen op de kwaliteit van het water in Gouda. 

Op zaterdag 19 maart 2016 was het de Landelijke Opschoondag en op 24 maart 2016 is het Wereld Water dag. Deze dagen wilden de Perspectiefleden, jongeren van ChristenUnie Gouda, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bepakt met diverse haken en harken die ter beschikking werden gesteld door Cyclus, begonnen ze hun jacht op afval ter hoogte van de Zeugstraat. En niet zonder resultaat. Meerdere fietsen, twee winkelwagens, een laptop en nog veel meer afval werd uit het water gehaald. Het schoonmaken van water was een bewuste keus omdat de ChristenUnie opkomt voor de kwaliteit van het water en daarmee ons milieu.

Er zijn gelukkig veel belangengroepen die zich inzetten voor het water in de binnenstad en deze mooie kant van Gouda ook willen laten ervaren door inwoners en toeristen. De ChristenUnie draagt deze initiatieven een warm hart toe. Ik ben als Waterambassadeur actief om initiatieven aan elkaar te verbinden en te stimuleren. Het is mooi om zo samen met jongeren bezig te zijn en weer een klein stapje te zetten richting een schoner en waterrijk Gouda.


Onderstaand nog een foto-impressie met dank aan Wouter Folles voor het maken van de foto's. woensdag 16 maart 2016

College van Gouda gaat nu wel communiceren!

Kort achter elkaar stelde de ChristenUnie zowel vragen over de ophoging van de Jac. P. Thijsselaan en gezamenlijk met de SGP en het CDA over de Jan van Beaumontstraat. We maakten ons steeds meer zorgen. Het lijkt erop dat  plannen in de openbare ruimte zonder wijziging moeten worden uitgevoerd. In beide dossier leek het college niet te willen luisteren naar bewoners die met terechte bezwaren kwamen bij de herinrichting of noodzakelijke ophoging. Inmiddels lijkt het besef bij het college gelukkig dat je samen sterk moet staan als stad en gaan ze met de bewoners aan de slag om tot een gedragen plan te komen. Teleurstellend is wel dat  het college steeds achteraf tot de conclusie komt dat het allemaal anders had gemoeten. Dit tast de geloofwaardigheid van het Goudse bestuur aan en draagt ook niet bij aan het beeld dat burgerparticipatie moet worden bevorderd.

Jac. P. Thijsselaan
Het college wilde bij de noodzakelijk ophoging deze laan niet meer de allure van een laan geven, maar bij de herinrichting terug gaan naar klinkerbestrating. Het college beroept zich hier onder andere op standaard voorschriften die voor dit soort wegen gelden in 30 km gebieden. Het inrichtingsplan dat het college wilde doorzetten is tot stand gekomen zonder daadwerkelijk met bewoners naar een goed alternatief te zoeken waar wel draagvlak voor is. Aangezien het college burgerinitiatieven belangrijk vindt  is het vreemd dat niet beter naar de bewoners geluisterd wordt en gezamenlijk geprobeerd wordt tot een herinrichting te komen die wel op draagvlak kan rekenen. 


Inmiddels is duidelijk dat de aanpak anders wordt en is het college nu alsnog gezamenlijk met bewoners naar een goede oplossing aan het zoeken die wel op draagvlak kan rekenen

Jan van Beaumontstraat

In deze straat ging het om een discussie over erf grenzen van de voortuinen, omdat deze gronden nodig waren voor een verbreding van deze straat waar bewoners ook niet om hadden gevraagd. Ook bij dit plan kon  het college  niet op draagvlak van de bewoners  rekenen. Ook hier kiest het college gelukkig alsnog eieren voor haar geld en biedt excuses aan en gaat nu wel in overleg. Opvallend daarbij is dat inmiddels twee wethouders zich met dit dossier bemoeien en de communicatie over dit besluit heel vreemd is gelopen. De bewoners moesten via de pers vernemen dat het college bereid is af te zien van haar voorgenomen “landjekaap” en de raadsfracties werden ook op de valreep pas geïnformeerd. De techniek van communicatie is iets wat dit college niet of nauwelijks lijkt te beheersen.

Het is een goede zaak dat uiteindelijk bij beide dossiers de bewoners aan het langste eind trekken. De inzet van bewoners en raadsfracties heeft er uiteindelijk toe geleid dat er in beide gevallen uitzicht is op een bevredigend resultaat. Uiteindelijk moeten we het in Gouda samen doen: Samen Sterk. Mooi om te zien dat onze slogan bij de verkiezingen "Samen Sterk" zo duidelijk terug komt bij deze dossiers!

dinsdag 8 maart 2016

Elk kakje hoort in een zakje

Je loopt over straat en daar gaat ie weer, hatsieflatsie in een hondenkakje. Of zoals ik zelf ervaar, je rijdt met een kinderwagen met een profielbandje buiten en daar gaat ie weer hatsieflatsie door de hondenkak. Dit zijn kleine ergernissen, echter wanneer je weet dat iedereen een opruimplicht heeft en sommige trottoirs bezaait liggen met kak, gaat er toch iets mis. We komen dan ook als ChristenUnie opnieuw in actie en willen graag met de stad de hotspots in beeld brengen. Dus geef uw hondenkak hotspot door en laten we er met elkaar voor zorgen dat het kakje in een zakje gaat!

Wat gaat we er mee doen?
We gaan de hotspots na de analyse aanbieden aan het college, zodat zij de handhaving kunnen gaan richten op deze hotspots. Daarnaast zullen we  op basis van onze bevindingen vragen stellen aan het college en hen oproepen meer aandacht te geven aan dit probleem. Ook zullen we vragen om een evaluatie van het hondenbeleid, met name t.a.v handhaving. Bovendien willen we door het breed in de stad aandacht besteden aan dit onderwerp, met als inzet dat we samen hondeneigenaren aanspreken als ze de hondendrol niet opruimen.

Terugblik
In 2014 vroeg mijn collega Theo Krins namens de ChristenUnie al aandacht voor deze overlast. Op dat moment gaven we als fractie ook een aantal aandachtspunten mee in de uitvoering:
a.    Handhaving in losloopgebieden is nauwelijks uitvoerbaar, concentreer je op de paden en handhaaf verder vooral gericht op hotspots.
b.    Ga in overleg met de wijkteams goed kijken of er voldoende bakken zijn en als er toch nog enkele bakken tekort zijn, vul die dan nog aan.
c.    Communiceer met de hondenbezitters over de gewijzigde regels en geef daarin ook aan dat we elkaar moeten aanspreken op de opruimplicht. Verder is het belangrijk dat de hondenbezitters goed worden geïnformeerd dat er heel wat kosten worden gemaakt rondom handhaving en schoonhouden van groen en dat hieruit duidelijk wordt dat er niet enkel hondenbelasting wordt geheven.
d.    Op locaties waar de overlast groot is ("hotspots") moeten tijdelijk aangepaste verbodsborden komen die heel duidelijk aangeven dat opruimen verplicht is en dat er anders een bepaalde boete van kracht is.
e.    Vooral bij de start van het nieuwe beleid is het belangrijk dat handhaving adequaat plaatsvindt. Anders is dit beleid een wassen neus. Het moet overigens geen doel in zichzelf worden, alsof we een strijd tegen hondenbezitters willen voeren. Een gepaste wijze van handhaven is gewenst en zo is het huidige beleid ook vorm gegeven.
Nu de overlast aanblijft is het hoog tijd voor een evaluatie en een verdere verbetering van het hondenbeleid. Doel: alle kakjes in de zakjes! 


Hoe kan u helpen?
Vul dit formulier in en geef uw locatie van een kakje door. Wilt u de meldingenkaart bekijken die we regelmatig updaten, klik dan hier. Op de website van de ChristenUnie Gouda staat de kaart ook evenals het invulformulier. Ook als je als hondenbezitter tips hebt om dit probleem verder aan te pakken, mail ons dan gerust op kakjeinzakje@gmail.com.
We gaan de komende weken de hotspots in kaart brengen en zullen de kakjeshotspots inclusief eventuele tips overhandigen aan het college. 

Tot slot

Ik heb zelf absoluut geen hekel aan honden maar wel aan de kakjes op straat. Dus vandaar de oproep aan de baasjes die het betreft: Stop het kakje in een zakje en gooi het weg in één van de prullenbakken.

vrijdag 4 maart 2016

Wij gaan voor 100% afvalvrijVanaf 14 maart ga ik samen met mijn gezin meedoen aan de actie 100 100 100 van Cyclus. Lukt het 100 huishoudens om 100 dagen 100% (rest)afvalvrij te leven? De proef start op 14 maart 2016 en eindigt op 21 juni 2016. Wij gaan deze uitdaging als gezin aan en zijn benieuwd naar het resultaat. 

We doen mee!
We hadden het gelijk thuis al over deze actie. Het leek ons leuk mee te doen. We zijn de laatste tijd al bewust bezig met afval scheiden. Onze dochter van twee vroeg vandaag nog aan me; “papa, in welke afvalbak moet ik het gooien”. We zijn erg benieuwd hoe we als gezin met twee jonge kinderen nog minder afval kunnen krijgen. We doen in ieder geval al ons best en gebruiken bijvoorbeeld grotendeels wasbare luiers. 


Waarom minder afval?

Op de site van Cyclus wordt uitgelegd waarom het van belang is minder afval te produceren. Het verbranden van restafval is duur en slecht voor het milieu. Veel afval is opnieuw te gebruiken als grondstof. Denk aan groente- en fruitafval, papier, plastic verpakkingen, metalen, drankkartons, glas, textiel en batterijen. Door deze materialen te recyclen, sluiten we kringlopen en dragen bij aan een beter milieu. De gemeenten in de regio werken aan een afvalvrije samenleving. Ze boeken de laatste jaren mooie resultaten. Ieder jaar wordt de berg restafval een stukje kleiner. Een gemiddeld huishouden in Nederland gooit 9 kg restafval per week weg. Met 100-100-100 willen we die hoeveelheid verminderen. Waar zouden we op uitkomen?


Onze ervaringen delen

de kleinste bak rechts is nu al voor het restafval

Ik zal onze ervaringen. in ieder geval delen via deze blog, twitter en facebook. Ik houd jullie op de hoogte en hoop via mijn berichten nog meer mensen bewust te maken van minder afval. Trouwens, de kans bestaat dat we in de toekomst voor restafval per kilo moeten betalen. Nu al werken aan geen restafval betekent straks minder kosten voor je afval!

Nog meer tips voor duurzaam leven? Lees dan mijn blog waar afval scheiden als 1 van de tien tips is opgenomen.