maandag 3 december 2018

Vliegtuigen boven Gouda; overlast neemt fors toe

In deze blog aandacht voor de stijgende hoeveelheid klachten vanuit Gouda over Schiphol. Maar heeft klagen eigenlijk wel zin en moet Schiphol zich er wat van aantrekken?
 
Het aantal klachten neemt fors toe
Toen ik begon met blogs over vliegtuigoverlast rond 2014 vroeg iedereen zich af of ik me niet met belangrijkere zaken kon bezighouden in de politiek. Ik constateerde toen al dat vanaf dat moment het aantal klachten alleen maar zou toenemen en op een gegeven moment steeds meer Gouwenaars last krijgen van vliegtuigen. Ik heb onderstaand een overzicht ingevoegd van de klachten binnengekomen bij BAS (BewonersAanspreekpuntSchiphol) vanaf het 2e kwartaal 2015 tot en met het 3e kwartaal 2018.

 
Was er in 2015 nog nauwelijks sprake van overlast, is duidelijk te zien dat de hoeveel klachten vanaf het 2e kwartaal 2017 fors zijn toegenomen. Ook gaan steeds meer klachten over een periode van overlast en minder over specifieke (eenmalige) overlast. Nu zijn deze klachten de formeel ingediende klachten, er zijn veel meer inwoners die overlast ervaren, echter niet opbellen om een klacht door te geven. De piek in het 1e kwartaal 2018 is overigens veroorzaakt doordat er groot onderhoud werd uitgevoerd aan de Polderbaan.
 
Heeft klagen zin?
Klagen zorgt in ieder geval dat de klachten inzichtelijk zijn. Maar telt die klacht ook formeel mee en moet Schiphol daar wat mee? Eigenlijk niet. Er is een gebied aangewezen waarbinnen de overlast meetelt, de 48db contour. Gouda valt niet in dit gebied. Zelfs de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waar de overlast nog groter is, licht niet binnen dit gebied. Schiphol berekend alleen hoeveel ernstig gehinderde bewoners er zijn binnen deze geluidscontour en die moet onder de 180.000 gehinderden blijven. Bovendien berekenen ze niet alle woningen mee, in de laatste MER zijn alle nieuwbouwwoningen van na 2008 niet meegerekend. Zo zijn er nog veel meer feitjes die de berekening positief beïnvloeden voor Schiphol en om nu ook weer te komen tot een nieuwe verder groei van 500.000 tot 540.000 vluchten. 
Een eerlijke discussie
Het zou goed zijn als we een eerlijke discussie voeren over een eventuele nieuwe uitbreiding van Schiphol. Dat betekent dat alle voors en tegens moeten worden afgewogen om te bezien welke consequenties van verdere groei nog hebben voor het omliggende gebied. Dat betekent wat mij betreft in ieder geval:
 • Geluidsoverlast: alle geluidsoverlast meenemen in de overwegingen en niet een raar rekensysteem die allerlei bijzondere uitgangspunten kent.
 • Klimaatdoelstellingen: CO2 reductie doelstellingen sterk mee laten wegen bij eventuele verdere groei. We willen onze doelstellingen voor het klimaat toch halen?
 • Gezondheid: Het advies dat de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) in oktober 2018 aan de Europese Unie aanbood gaat uit van een geluidsgrens van 45 DB Lden. Een verschil van 3 dB komt neer op een halvering van het geluid. Geluidhinder heeft namelijk serieuze gezondheidseffecten tot gevolg, waaronder hart- en vaatziekten, leerproblemen en slaapverstoring. Meer hierover is te lezen in een artikel van Het Parool: WHO; Schiphol is veel en veel te luid.
Tot slot
Ik volg de besluitvorming met interesse en hoop dat de discussie niet door specifieke berekeningen wordt gevoerd, maar gewoon alle kennis en feiten benut worden. Het beste helpt het natuurlijk nog om zelf iets minder te vliegen. Ik ben al weer na aan het denken over de zomervakantie, maar merk steeds meer bij mezelf dat ik moeite heb om dan te gaan vliegen. Heb jij dat ook al? Anders hoop ik in ieder geval dat deze blog daar een klein stapje aan kan bijdragen!

4 opmerkingen:

 1. Ik verwacht dat Gouda en Bodegraven/Reeuwijk wel degelijk binnen de geluidscontour van Schiphol valt. Sinds de parallele aanvliegroutevoor Schiphol is aangepast (meen eind 2016) is de overlast enorm toegenomen. Vliegtuigen boven Gouda Oost op 800/900 meter hoogte en boven Gouda West op 1200/1300 meter hoogte. Het zou mij dus niet verbazen dat Schiphol deze aanpassing buiten de MER heeftweten te houden. Zeker als je door de WHO gestelde maximum van 45 dB(A)-Lden meeneemt en niet 48 dB(A)-Lden zou Gouda wel degelijk binnen deze contour vallen. Maar Schiphol moet groeien...

  Kijk ook eens op: https://www.vlieghinder.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik verwacht inderdaad ook zeker dat bij een goede berekening van 45 dB(A)-Lden Gouda binnen de contour en dus de MER valt en dit dus niet mee is genomen in de laatste berekeningen. Een eerlijke berekening is dus noodzakelijk om tot een besluit te komen zonder allerlei uitzonderingen die ooit verzonnen zijn om Schiphol te laten groeien!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Sinds zaterdag 11 mei 2019 ervaren wij in Gouda een bizarre hoeveelheid van erg laag overvliegende vliegtuigen. Dit zien we als een ernstige verstoring van onze leefomgeving. Na aan week hard werken zijn we toe aan een rustig weekend en dat wordt danig verstoord door deze overlast. Wanneer er gedurende lange perioden 80 vliegtuigen per uur overkomen hier dan is er amper meer een moment van stilte.

  Schiphol moet groeien..!?? waar is de politiek mee bezig?
  We moeten fors extra betalen voor onze energie, broodnodig om je huis in de winter warm te houden. Vliegen is veel te goedkoop (geen BTW en geen belasting op Kerosine) en mensen gaan nu gekke dingen doen. Zoals weekendje shoppen in Barcelona of wonen in het buitenland en dan om de 2 weken heen en weer vliegen naar Nederland (ja dat komt echt voor).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. We kunnen lang gaan praten over allerlei modellen die een gemiddeld mens niet begrijpt. Is allemaal niet nodig, sinds een jaar of drie hebben we in de periode mei-oktober enorm veel overlast en dat moet MINDER. Een jaar of tien geleden was het fijn vertoeven in de zomer hier. Maar nu is de rust weg. Vliegverkeer moet minstens terug naar het niveau van 2008. Daar heb ik geen modellen of contouren voor nodig!

  BeantwoordenVerwijderen