donderdag 17 november 2016

Geen containerterminal op het Sluiseiland!Er is in Gouda al maandenlang een discussie over het sluiseiland in Gouda. Goudse ondernemers spreken over dé voorkeurslocatie voor een eventuele containerterminal. De containerterminal zou moeten bijdragen aan meer verkeer over water, zodat de wegen verder ontlast worden. Dat is ook de reden dat de provincie Zuid-Holland een vooronderzoek opstart. De vraag is echter of deze overweging wel verstandig is voor deze locatie. In deze weblog meer hierover en de visie van de ChristenUnie Gouda hierop.

Sluiseiland een groene parel?
Gouda heeft bij de aanleg van de zuidwestelijke randweg een belofte gedaan: Het Sluiseiland moet een goede kwalitatieve verbinding worden van de nieuwe wijk Westergouwe met de rest van de stad. Daardoor is voor het gebied de bestemming groen en recreatie opgenomen. In deze visie past een containerterminal niet. 

Visie op Sluiseiland; groen en recreatie

Naast dit argument is het de vraag of het wel de moeite is deze locatie te onderzoeken, aangezien:
  • de ontsluiting van Westergouwe nu al een probleem is. Elke ochtend en avond staat de N207 vast, om over de A20 maar niet te spreken. Het nog zwaarder belasten van deze overbelaste wegen zou bijzonder zijn, gezien de doelstelling van de provincie om de bereikbaarheid in totaal te verbeteren.
  • Het sluiseiland is een pareltje in Gouda. Kijk eens over de rivier naar een zonsondergang bij de Hollandsche IJssel, prachtig! Op deze beeldbepalende plek in het landschap waar twee rivieren samen komen, moet zeker niet gebruikt gaan worden voor  overslag van containers. Denk aan de wat grotere overslag in Alphen aan de Rijn en dat geeft denk ik genoeg duidelijkheid over dit standpunt.
Containerterminal Alphen aan den Rijn
De ChristenUnie fractie is van mening dat deze plek niet benut moet worden voor een containerterminal en dat het onderzoeksgeld vanuit die overtuiging zonde van het geld is. Meer duurzaam vervoer over water is prima, maar niet ten kosten van deze mooie plek en extra verkeersoverlast. 

Wat kan wel?
Het is altijd makkelijk te zeggen dat je iets niet wilt. Maar wat kan wel? We kunnen ons goed voorstellen dat op het Sluiseiland, op het punt waar de rivieren Hollandsche IJssel en Gouwe samenkomen, een functie wordt toegevoegd. Dit moet echter passen in de bestemming recreatie en groen. Te denken valt bijvoorbeeld aan horeca, waarbij het gebouw goed ingepast wordt in het landschap. Het zou daarnaast goed zijn gezien de komst van Westergouwe en de centralere plek die het sluiseiland straks inneemt, hier eens een gebiedsvisie voor te ontwikkelen, voordat nog meer onwenselijke ruimtelijke claims worden onderzocht.
Wat een containerterminal betreft. De Goudse ondernemers vragen niet voor niets een onderzoek. Ik denk dat een locatieonderzoek geen kwaad kan, echter is het zonde in dit onderzoek het Sluiseiland mee te nemen. Er staan en komen genoeg bedrijventerreinen vrij, ook langs water. Onderzoek eens de mogelijkheden van verouderde bedrijventerreinen in de regio, om te bezien of herontwikkeling in een kleinschalige containerterminal tot de mogelijkheden behoort. Een containerterminal past beter op zo’n plek. Een bijkomend voordeel is dat bedrijventerreinen over het algemeen beter ontsloten zijn voor vrachtverkeer.  Tevens  lost het wellicht een stukje leegstand op. 

Tot slot
Wat de ChristenUnie betreft kunnen we nog lang genieten van een groen en aantrekkelijk sluiseiland met o.a. de mooie speeltuin. Recreatieve voorzieningen voor onze inwoners zijn op deze locatie een must voor het aantrekkelijk wonen in Gouda. Laten we dat niet vergeten!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten