Pagina's

woensdag 18 juli 2018

Bijdrage nodig voor behoud Volière van Bergen IJzendoornpark


Sinds 2015 draagt het wijkteam Nieuwe Park met vrijwilligers en scholieren zorg voor de vogels en het onderhoud in en om de volière in het van Bergen IJzendoornpark. Over de financiering van de verzorgingskosten (zaad, geneesmiddelen e.d.) blijkt verwarring te zijn. Het wijkteam gaat er vanuit dat de gemeente of Goudapot een bijdrage levert. De vogels zijn door goede zorg gezond en veel inwoners en kinderen van de buurt en van Gouda genieten van de volière. 


Wat is er nodig? 
Inmiddels is echter ook groot onderhoud aan de volière noodzakelijk en is het wijkteam op zoek naar financiering hiervoor. Helaas heeft dit zowel bij de gemeente als de Goudapot nog niets opgeleverd. Dit valt slecht bij de vrijwilligers die zich elke dag belangeloos voor de volière inzetten. De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen gesteld hierover:

  1. In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat we vrijwilligers die vele uren steken in het onderhoud van de volière en de verzorging van vogels moeten ondersteunen bij de financiering van het noodzakelijke onderhoud van de volière?
  2.  In hoeverre is het college bekend met de afwijzing van het verzoek van €1.400,- door GoudApot voor het noodzakelijke groot onderhoud aan de volière en dat hierbij door GoudApot is doorverwezen naar de gemeente Gouda? 
  3. Wat is de reden van de gemeente Gouda om dit verzoek eveneens niet in te willigen, daarbij in aanmerking nemend dat het wijkteam bijna de helft van de kosten (€ 1100,-) zelf beschikbaar heeft gesteld?
  4. In hoeverre is het college alsnog bereid het bedrag voor het groot onderhoud aan de volière te subsidiëren en ook een jaarlijkse bijdrage te geven voor voer, stro e.d. voor de verzorging van de vogels?  

Wanneer al veel arbeidsuren door de vrijwilligers in de wijk worden gestoken om de volière in stand te houden, moeten de kleine bedragen waarom verzocht worden toch geen probleem zijn……..? 


Tot slot

Het zomerreces van de gemeenteraad is inmiddels gestart. Dat betekent dat het nog even zal duren voordat deze vragen beantwoord zijn….. Ik hoop in ieder geval op een goede oplossing met als resultaat gemotiveerde vrijwilligers die met evenveel passie doorgaan met het onderhouden van de volière en het verzorgen van de vogels!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten