Pagina's

donderdag 12 juli 2018

Verkeerslichten Goejanverwelledijk worden weer beter afgesteld!

Op 25 juni 2018 heb ik namens de ChristenUnie vragen gesteld naar aanleiding van de verkeerd afgestelde verkeerslichten op de de t-splitsing Haastrechtsebrug - Goejanverwelledijk en de t splitsing Fluwelensingel – Nieuwe Veerstal. In deze blog de vragen en de antwoorden die ik gekregen heb. Er wordt in ieder geval gewerkt aan een oplossing, zodat binnen een maand iedereen weer op normale tijd thuis of op zijn werk is. Fijn dat er aan gewerkt wordt, maar hopelijk is binnen een maand heel snel. Irritaties nemen toe en daarmee neemt de verkeersveiligheid af. Ik heb al regelmatig auto’s door rood zien rijden of dit van mensen gehoord…De vragen en antwoorden 
----------------------------------------------------------------------------------
In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat het goed instellen van verkeerslichten essentieel is bij de oplossing van een goede doorstroming op de ontsluitingswegen?

Uiteraard zijn we het er mee eens dat verkeerslichten goed afgesteld dienen te zijn om een goede doorstroming te kunnen garanderen. Er kunnen echter wel routes met prioriteit bepaald worden waardoor de doorstroming niet voor alle richtingen even goed is.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
In hoeverre laat het college na werkzaamheden, waarbij verkeerslichten opnieuw zijn ingesteld, onderzoeken of verkeerslichten goed zijn afgesteld? 
Wij werken met een leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR). Hierin is opgenomen dat de opdrachtnemer de werking en instellingen van de verkeerslichten moet checken. Deze LIOR sturen wij als standaard onderdeel van de uitvragen mee. 
----------------------------------------------------------------------------------
Ziet het college nu of in de toekomst mogelijkheden om een systeem in te voeren verkeerslichten beter en frequenter in te stellen? op welke termijn zou dat kunnen worden gerealiseerd? 

Wij hebben onlangs een systeem ingesteld dat frequenter is dan voorheen. In de contracten is nu iedere drie jaar functioneel (software / regeling) en ieder jaar preventief onderhoud (hardware /wegmeubilair) vastgelegd. Het functioneel onderhoud is nu teruggebracht naar iedere drie maanden. Hierin wordt niet iedere drie maanden een nieuwe regeling gemaakt, maar worden wel wijzigingen doorgevoerd in reactie op opmerkingen, klachten en wensen. 
----------------------------------------------------------------------------------
In hoeverre wordt bij het opnieuw instellen van verkeerslichten ook rekening gehouden met de doorstroming van fietsers op de hoofdroutes gezien de ambitie die dit college voor fietsers heeft? 

Als vanuit het mobiliteitsplan / beleid de wens wordt aangegeven (meer) prioriteit aan fietsers te geven dan wordt dit in het eerstvolgende driemaandelijks overleg meegenomen en doorgevoerd in de verkeerslichten. Bij nieuwe verkeerslichten nemen wij dit op in het programma van eisen voor de leverancier.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
In hoeverre is het college bekend met het vastlopen van het verkeer op de Goejanverwelledijk door verkeerd ingestelde verkeerslichten op de t-splitsing Haastrechtsebrug - Goejanverwelledijk en de t splitsing Fluwelensingel – Nieuwe Veerstal na de wegwerkzaamheden?

Van het vastlopen zijn we op de hoogte. De nu veroorzaakte problemen zijn de nasleep van het daar uitgevoerde project, met Hoogheemraadschap Rijnland als opdrachtgever. Wij hebben inmiddels opdracht gegeven aan de leverancier om een nieuwe regeling te maken inclusief verbetersuggesties. Tegelijkertijd loopt er een project Groot Onderhoud waarbij een deel van het wegmeubilair wordt vernieuwd. Ook vervangen wij de regelkast door intelligente verkeerslichten, waarmee ook meer efficiƫntie wordt behaald.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kan het college op korte termijn zorgen dat de verkeerslichten weer goed worden ingesteld zijn, net als voor de werkzaamheden?

Het goed instellen van de verkeerslichten is een actie die nu dus al is uitgezet bij de leverancier. Zij zorgen op korte termijn (binnen een maand) voor een correcte regeling. Daarna (langere termijn, < 3 maanden) voeren zij verbeteringen door. Op de nog langere termijn (> 3 maanden) wordt groot onderhoud uitgevoerd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoe gaat het college in de toekomst voorkomen dat verkeerslichten na wegwerkzaamheden onjuist zijn afgesteld? 

Zoals aangegeven laten wij bij elke oplevering van het werk de werking en     instellingen van de verkeerslichten controleren. In het geval van de Goejanverwelledijk was de gemeente Gouda geen opdrachtgever en dit heeft geleid tot de nasleep. Bij andere werkzaamheden is hier geen sprake van.


1 opmerking:

  1. Nou is de hele kade aan de Goejanverwelledijk vernieuwd cq gerepareerd maar het fietspad over de haastrechterbrug is nog steeds een ramp waarom word dat niet gelijk gerepareerd dat scheelde heel wat belasting centjes

    BeantwoordenVerwijderen