donderdag 18 maart 2021

Een verkeerscirculatieplan voor Gouda; de 10 belangrijkste maatregelen op een rij

Ruim een jaar geleden heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om nog eens goed met inwoners en bedrijven te gaan praten over het verkeerscirculatieplan(VCP). Dat is inmiddels gebeurt. In het VCP staan een aantal grote aanpassingen in het wegennet van Gouda. Op dit moment is het mogelijk uw mening te geven door een zienswijze in te dienen. In deze iets langere blog vermeld ik de tien belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld en geef ik aan hoe je een zienswijze in kunt dienen. Je kan dus als Gouwenaar nu zelf aangeven wat je vindt van de plannen! Dit wordt dan meegenomen in de besluitvorming in de gemeenteraad.

Onderstaand de 10 belangrijkste wijzigingen op een rij:

1. Verbeteren Zuidwestelijke randweg - N207 Westergouwe

Deze route is belangrijk als ontsluiting van de Krimpenerwaard en loopt nu al regelmatig vast in de spits. Door de doorstroming te verbeteren en de kruisingen ter hoogte van Westergouwe te verbeteren moeten de files verdwijnen. Dit wordt gedaan de huidige rotondes ter hoogte van Westergouwe te vervangen voor kruisingen met verkeerslichten. Plannen hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium begreep ik. Dit is een situatie waar de ChristenUnie de laatste jaren meermaals aandacht voor heeft gevraagd. Fijn dat dit als belangrijk punt is meegenomen in het VCP. Dit is wat de ChristenUnie betreft ook een randvoorwaarden voor andere punten uit het verkeerscirculatieplan. Immers, eerst moeten de randwegen goede doorstroming bieden, voordat je probeert autoverkeer in de stad te beperken. 

 

2. Stadsboulevard B. van Reenensingel-Goverwellesingel 

De B. Van Reenensingel en de Goverwellesingel zijn belangrijke hoofdwegen in Gouda. Het plan wil het volgende verbeteren: 


 • Betere oversteekbaarheid én betere doorstroming met voorrangspleinen
 • Eén rijstrook per richting en een oversteeklicht voor langzaams verkeer
 • Minder asfalt, meer groen, zie ook onderstaande afbeelding voor een impressie.
 • Langzaam rijden gaat sneller. 
 • Verkeerslichten Goudse Poort beter afgesteld (verkeersmanagement)

3. 30 km/u als standaard, 50 km/u als uitzondering
De meeste wegen binnen Gouda gaan naar 30 kilometer per uur. Er komt daarvoor een andere inrichting van de wegen met meer ruimte voor fietsers en wandelaars. Binnenkort wordt de Wilhelmina van Pruisenlaan bij de Zebra al aangepakt en op deze manier ingericht. Wellicht kunnen we dit als pilot zien voor andere wegen. 


4. Vereenvoudiging Kleiwegplein

Het Kleiwegplein is nu nog erg druk en ook de Kattensingel, Fluwelensingel en Blekerssingel worden nog veel gebruikt voor het doorgaande verkeer. Belangrijkste maatregel is het versimpelen van de kruising. Je kan straks met de auto niet meer de Kattensingel op, dit is alleen mogelijk voor het openbaar vervoer. Hierdoor kan de kruising eenvoudiger worden ingericht zonder verkeerslichten. Er is hierdoor ook meer ruimte voor de fietser en wandelaar en groen. Dus niet meer eeuwig wachten op de fiets voor de verkeerslichten om de binnenstad te kunnen bezoeken! 

5. Aanpak Blekerssingel - Fluwelensingel 

In het verlengde van het verminderen van doorgaand verkeer worden de Blekerssingel en de Fluwelensingel anders ingericht. Dit zorgt voor minder autoverkeer, mogelijkheid tot invoeren van 30 km/u, toepassen van ruime fietsstroken en meer ruimte voor wandelen. De bussen blijven nog wel rijden, tegelijkertijd wordt terughoudend omgegaan met drempels. Ik heb namens de fractie samen met collega Theo Krins al aardig wat gesprekken gehad over de wens van de bewoners hierin, ook in relatie tot de komst van een nieuwe supermarkt en toename van het autoverkeer. Ik ben blij er nu in ieder geval aandacht is voor minder autoverkeer in lagere snelheden op de singels. Daarnaast ben ik benieuwd wat het uiteindelijke resultaat is van de bewoners die beroep hebben aangesteld tegen de komst van de supermarkt en of dit ook nog invloed gaat hebben op de verkeersdrukte op de Fluwelensingel. 

6 Pilot autoluwe Veerstal

Nog een onderdeel waar we ons als ChristenUnie al langer voor inzetten: de binnenstad weer terugbrengen aan de Hollandsche IJssel. Als de zuidwestelijke randweg goed functioneert is er ruimte om de Veerstal te ontlasten van veel verkeer en kan deze autoluw worden gemaakt. Om te kijken of dit inderdaad een oplossing kan zijn, wordt eerst een pilot uitgevoerd op rustige uren om te kijken of het qua verkeersstromen ook haalbaar is. Mocht het haalbaar zijn, kan de inrichting flink worden veranderd met veel ruimte om te wandelen en te fietsen en ook meer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld winkels, recreatie en toerisme en een goede (zicht)verbinding met GOUDasfalt met in ieder geval het pontje. Een goede afstemming met ondernemers en inwoners van de binnenstad blijft hierbij belangrijk! 

7 Verbeteren Bodegraafsestraatweg

Door de overige maatregelen in de stad neemt het autoverkeer hier af. Wel blijft de weg 50 kilometer per uur. Daarnaast wordt de weg anders ingericht zodat door bijvoorbeeld visuele versmalling, het meer accentueren van de woonfunctie en meer en betere oversteekplaatsen met veilige oversteekplateaus met streetprint. Binnen de mogelijkheden is dit voor deze weg denk een goede oplossing. Ook over de drukte van autoverkeer op de Bodegraafsestraatweg heb ik bij verontrustte bewoners koffiegedronken. Goed dat binnen de mogelijkheden die er zijn toch naar maatregelen is gekeken. 

 

8 Eénrichtingscarré Thorbeckelaan-Graaf Florisweg 

Aan dit idee moet ik het meeste wennen. Het idee is om éénrichtingsverkeer voor auto’s in te voeren op de Thorbeckelaan, Statensingel en een deel van de Bodegraafsestraatweg. Hiermee wordt geprobeerd het doorgaande verkeer over de Joubertstraat te verminderen. Door een andere inrichting komt er meer ruimte voor de fiets en wandelaars. De wijken blijven bereikbaar, maar je moet soms wel wat langer rijden. Vooral voor de wijken Gouda-Oost en Kort Haarlem zal dit invloed hebben op de bereikbaarheid. Daarentegen krijg je wel betere mogelijkheden te fietsen in de stad en is er als het goed is minder autoverkeer in de stad. 

9 Verbeteren Joubertstraat - Zwarteweg

Door de netwerkmaatregelen wordt ook de Joubertstraat rustiger. Inzet is vooral dat doorgaand verkeer minder wordt. Dit komt vooral door de stadsboulevard (verbeteren rondweg) en het éénrichtingscarre. Hierdoor kan ook hier gekozen worden voor 30 kilometer per uur, veilige oversteekplateaus en gelijkwaardige kruisingen. Er blijven verkeerslichten voor het oversteken. Deze aanpassingen blijven echter een lastig deel in het totaal, omdat er dan ook voldoende draagvlak moet zijn voor het éénrichtingscarre. Daarnaast heel praktisch, als je veel met de auto onderweg bent betekent dit wel flink aantal kilometers maken. Ik kan me als bewoner van Kort Haarlem zomaar voorstellen dat ik richting Utrecht de N228 ga rijden, omdat het even snel is als door de stad rijden naar mijn woning. Dat is wel goed omdenken voor de gemiddelde inwoner die vaak toch nog wel een auto heeft.

 

10 Verblijfskwaliteit en parkeren binnenstad

In de binnenstad zijn vele ideeën vooral door meer ruimte toe te voegen voor verblijven en wandelen door autoluwe gedeeltes. Bezoekers worden gestimuleerd te parkeren op het Bolwerk, Stations garage, en Vossenburchkade (met dynamische parkeerinfo). Bewoners krijgen via natuurlijk verloop meer vergunning parkeren op de centrale parkeerplaatsen en deelmobiliteitsaanbieders worden gestimuleerd. Hierdoor  kunnen 100-150 straatparkeerplaatsen omgezet worden voor andere functies. 

Tot slot

Dit verkeerscirculatieplan ziet er een stuk beter uit dan de versie uit 2019. Ook zie je in het stuk dat er meer kennis is benut vanuit de stad door te spreken met inwoners en bedrijven. Of het op alle punten goedkeuring gaat krijgen is de vraag. In ieder geval moet nog goed gekeken worden naar de soms onlogische lange termijn planning van maatregelen tot en met 2042. 2042 is wel erg ver weg. Ook is nog geen duidelijkheid over de kosten. Gezien de gekozen datum zal het geen goedkoop prijskaartje zijn. Daar moeten we het dan met elkaar nog goed over hebben in de gemeenteraad! Uitgangspunt is dat alles moet worden gefinancierd en dat betekent dat de leningenportefeuille flink gaat toenemen. Met ook nog eens de gevolgen van de coronacrisis legt dit een flinke hypotheek op het college dat in 2022 gevormd moet gaan worden. We wachten als ChristenUnie ook graag de resultaten af van het onderzoek naar de economische gevolgen van dit VCP. Hier heeft Gouda Onderneemt samen met de gemeente Gouda opdracht toe verstrekt. Deze zal nog betrokken worden op het (concept) verkeerscirculatieplan. 


Uw mening telt!

Voordat we het plan in juni 2021 behandelen in de gemeenteraad en we als ChristenUnie een definitief standpunt innemen, kunt u uw mening doorgeven. Dit kan door een zienswijze in te dienen uiterlijk op 11 april 2021. Doe dat vooral! U kunt hier de site vinden met meer informatie: verkeerscirculatieplan Gouda. De gemeenteraad kan door uw inbreng een betere keuze maken over dit vergaande besluit. Dus als u nu uw mening geeft, kunnen we als ChristenUnie fractie een besluit nemen met Oog voor Gouda. 

6 opmerkingen:

 1. Als ik de plannen zo lees een hele verbetering voor fietsers, top!
  Ik fiets(speed-pedelec) sinds een paar weken naar h i ambacht en ben er wel achtergekomen dat nog best een uitdaging is om Gouda veilig uit te komen.
  Maar met de auto wordt het wel echt een drama als je in bv de kadebuurt woont. En de auto de helemaal uit doe is in Gouda heb ik ook nog wel mijn twijfels, daarvoor is het nog niet goed geregeld wat betreft deelvervoer en openbaar vervoer (das niet alleen in Gouda zo helaas).

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dank voor de heldere uitleg. Fijn dat hieraan gewerkt wordt. Een observatie ter toevoeging. Toen wij 2 jaar geleden uit Leiden naar Gouda verhuisden, viel ons op hoeveel onveiliger we het verkeer en vooral het fietsverkeer in Gouda ervaarden. Dit kwam wat ons betreft vooral doordat vaak niet precies duidelijk is wat de bedoelde regels zijn op veel kruispunten als gevolg van het zeer beperkte gebruik van belijning van de straat of bordjes. Bijvoorbeeld: wat betekent een streep bij een kruising zonder haaientanden of stopbord? Wat betekent een ronde gekleurde verhoging van de straat zonder rotondeborden? Wat is de bedoelde oversteekroute voor fietsers bij verschillende kruispunten? Geldt dit stoplicht alleen voor rechtdoor of ook voor afslaan? Mijn tip zou zijn: kijk eens in andere steden hoe ze daar met belijning en bordjes, m.n. voor fietsers, omgaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De N207 Zuidwestelijke rondweg los je niet op met verkeerslichten. Voordat Westergouwe werd gebouwd hadden we vanaf 2012 nog een doorgaande weg om Gouda. Maarja toen kwam Westergouwe erbij... Het is elke dag drama daar op de weg. Ik snap niet waarom er geen turborotondes leggen bij het Weegje en de Eurorotonde. Je hebt daar vanaf de snelweg bij Moordrecht best veel verkeersstromen. Dat zijn de wegen naar Moordrecht, N207 naar Waddinxveen, Gouda-West, Gouwestroom, N207 naar Stolwijk. En wellicht werkt een op en afritten systeem nog beter net zoals op autowegen of als er ruimte voor is tot de sluizen 2 baans houden

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat ik begreep levert dit model met verkeerslichten volgens de berekeningen juist voordelen op voor de doorstroming van verkeer. Eens overigens dat dit probleem bij Westergouwe al eerder opgepakt moest worden, ik heb in de raad hier de laatste jaren al vaker vragen over gesteld omdat het verkeer al helemaal vast liep en gevraagd naar een oplossing. Een oplossing heeft erg lang op zich laten wachten. Ik hoop dat dit een duurzame oplossing is en de juiste keuze om het probleem op te lossen.

   Verwijderen
 4. It's enormous that you are getting ideas from this article as well as from our dialogue made at this time.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Graag aandacht voor punt 4! De Kattensingel zal worden afgesloten en dat zal voor veel Kattensingelbewoners een verademing zijn. Al jaren hebben wij last van het toenemende (vracht)verkeer, het lawaai, de onveiligheid voor het fietsverkeer en de drempels die trillingen en daarmee schade veroorzaken aan de woningen. In de zienswijze ingestuurd door het wijkteam Nieuwe Park wordt hier volledig aan voorbij gegaan. De meeste bewoners van de Kattensingel ondersteunen deze zienswijze dus niet, laat dat duidelijk zijn!! Sommigen hebben een aparte zienswijze ingediend, maar ik wil hierbij ons standpunt nogmaals benadrukken.

  BeantwoordenVerwijderen