vrijdag 10 juni 2016

Afval scheiden loont!

In deze blog heb ik mijn bijdrage opgenomen die ik namens de ChristenUnie inbracht in het debat over "afval scheiden loont" op woensdag 8 juni 2016.

Jarenlang heeft de ChristenUnie zich sterk gemaakt voor (rest)afval scheiden en de invoering van Diftar. We zijn dan ook blij dat het voorstel er nu ligt. De kern voor de ChristenUnie bij afvalinzameling is het terugdringen van afval en het halen van de duurzaamheidsambities. 

Kroonring in de wijk Plaswijck 
Draagvlak daarbij is van groot belang. Vandaar dat de ChristenUnie al kwam met het idee om mee te doen met de proef van luierrecycling Nederland, om zo gezinnen tegemoet te komen in de eventuele hogere kosten voor restafval. Daarnaast hebben we voorgesteld de kroonringen om lantaarnpalen waaraan de  plasticafval zakken kunnen worden gehangen Gouda breed in te zetten, om zo meer mensen te stimuleren het plasticafval te scheiden. 

Tevens hebben we gepleit voor het frequenter ophalen van plasticafval naar 1 keer per week voor laagbouw, om mensen met weinig ruimte tegemoet te komen. ChristenUnie overweegt hierover een amendement in te dienen. Wel willen we eerst nog weten wat de kosten hiervoor zijn.

We vinden de financiële prikkel om afval te scheiden belangrijk. Dit is de stimulans om mensen bewust bezig te laten zijn met afval scheiden. De ChristenUnie is daarom voor het invoeren van een hoog variabel tarief aangezien de stimulans om minder restafval aan te bieden groot mag zijn. Focus moet wat ons betreft dus zijn dat afval scheiden echt loont. Compenseren van doelgroepen hoort hier alleen in uitzonderlijke gevallen bij, zoals bijvoorbeeld al voor minima wordt geregeld. Dit ook vanwege de daling in kosten. Volgens de geleverde berekening ga je bij een hoog variabel tarief alleen meer betalen aan afvalstoffenheffing zonder dat je de moeite neemt je afval te scheiden. Dus als je al een beetje afval gaat scheiden nemen je kosten niet toe.
Voorbeeld hoog variabel tarief: € 2,- per 60 liter restafval 
 (€ 2,- per inworp OC, € 4,65 per MC-klein, € 8,- per MC groot)

Een praktijkvoorbeeld. Ik doe zelf mee met de actie 100 100 100 van Cyclus. Ik merk dat het gemakkelijk kan om restafval te verminderen. Ik kom met een jong gezin met twee kinderen uit op nog geen 4 kilo restafval per week, waarvan een goede 3 kilo uit luiers bestaat. Het kan dus echt en ben er van overtuigend dat iedereen die dat wil kan besparen op de afvalstoffenheffing. 

Tot slot. de invoering van het systeem valt of staat met de uitvoering. Goede communicatie en handhaving is daarbij een must. We vertrouwen erop dat dit goed wordt opgepakt door het college.

De raad neemt woensdag 22 juni 2016 een besluit over “afval scheiden loont”. Een besluit over de hoogte van het vaste en variabele deel van de afvalstoffenheffing volgt in december 2016......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten