vrijdag 20 januari 2017

Wie wint de Groenprijs 2017?


Welke van de Groen-Moet-Je-Doen initiatieven in Gouda wint de Groenprijs 2017? Dat is de vraag die in september van dit jaar voor het eerst gesteld gaat worden. Het is fijn dat het college de motie die ik namens de ChristenUnie in 2015 indiende nu uitvoert. In deze weblog schrijf ik meer over de aanleiding, wat groen moet je doen inhoud en natuurlijk de Groenprijs zelf.

AD Groene Hart; foto Peter Franken
Aanleiding
Aanleiding voor het indienen van de motie om een Groenprijs in te voeren was een forse bezuiniging van het vorige college op het groenonderhoud in Gouda. Aangezien het college ook op zoek was naar nieuwe vormen van burgerparticipatie en het project Groen-Moet-Je-Doen nog niet bij iedereen bekend is in Gouda, had ik in de aangenomen motie gepleit voor een Groenprijs.  Dit om meer aandacht te geven aan dit goede project, dat inmiddels al 125 initiatieven kent en de bewoners achter deze initiatieven een blijk van waardering te geven. 

Groen moet je doen, wat is dat?
Een standaard gemeenteplantsoen kan plaats maken voor kleurig en fleurig groen, als bewoners dat willen en zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. Het groen blijft wel openbaar gebied. Je wilt bijvoorbeeld een sfeervol rozenperk in de straat, een kleurrijke boomspiegel of een gezamenlijke moestuin opzetten met een stel buurtbewoners. Met Groen-Moet-Je-Doen is dit mogelijk, als er voldoende draagvlak in je buurt is. Je bepaalt, in overleg met Cyclus, de inrichting en zorgt zelf voor medewerking in jouw buurt. Na afsluiten van een Groen-moet-je-doen contract kun je aan de slag.  Hierbij kun je rekenen op advies van de vakmensen van Cyclus. Zo komt uw buurt tot bloei! (bron: gemeente Gouda).

De Groenprijs 2017
De groenprijs is bedoeld om een stukje waardering te geven aan diegene die de prijs wint. Tevens zorgt de prijs voor meer publiciteit, zodat meer mensen weten dat deze mogelijkheid van groenonderhoud bestaat.  De Groenprijs kan anderen dus ook inspireren voor een eigen initiatief. De wijkteams hebben bij het aanreiken van de initiatieven een belangrijke rol. Zij kunnen een initiatief uit hun wijk aandragen. De jury, waar ik ook gevraagd ben om zitting in te nemen, beoordeeld de aangeleverde initiatieven op de volgende onderdelen:
  • Wat voegt het initiatief toe aan waarde van de openbare ruimte? Aanzicht, bloeiwaarde, ecologische waarde, educatieve waarde etc. 
  • Heeft het initiatief een sociale waarde
  • Hoe lang loopt het initiatief, is het een opwelling, of heeft het een blijvende waarde?
  • Is er een bijzonderheid aan het initiatief?
I   Tot slot
    Ik hoop dus dat de wijkteams actief mee willen werken aan dit initiatief en zowel de wijkteams als het project Groen-Moet-Je-Doen zo op een leuke manier in het zonnetje zet. Het zou toch mooi zijn als er elk jaar een competitie ontstond welk wijkteam het mooiste groene burgerinitiatief heeft!
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten