vrijdag 13 oktober 2017

Kringloopwinkel(s) onderdeel van nieuw afvalbrengstation in Gouda (ecopark)Een idee van de ChristenUnie om een kringloopwinkel toe te voegen aan het nieuwe afvalbrengstation (Ecopark) wordt werkelijkheid. In informatie van het college van burgemeester en wethouders begin oktober 2017 is in beide scenario’s waaruit de raad moet gaan kiezen een kringloopwinkel benoemd. Een goede zaak! 


Terugblik
In juli 2015 hebben we bij de behandeling van de kadernota onder andere het volgende ingebracht: Ons idee is bij het afval brengstation van Cyclus een kringloopwinkel te openen in de leegstaande ruimten. Op deze manier geef je producten die worden weggegooid en nog prima zijn, een tweede leven. Verder levert het ook nog banen op. We kregen toen van wethouder Niezen te horen dat het afvalbrengstation volledig vernieuwd moest worden en het idee van een kringloopwinkel bij deze nieuwe ontwikkeling werd betrokken. Meer over dit idee en een toelichting kan gelezen worden in de blog; Afvalbrengstation Gouda samen met kringloopwinkel?.

De scenario’s
In de recente toelichting van het college begin oktober 2017 staat het volgende:
“Het huidige afvalbrengstation aan de Goudkade is aan vervanging toe. De gemeente heeft daarom onderzoek laten doen naar de opzet van een Ecopark. Een afvalbrengstation nieuwe stijl waar afvalscheiding en (lokaal) hergebruik centraal staan. Daarmee wordt verder vorm gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van afvalscheiding, maar ook van CO2-reductie en verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Uit de verkenning komen twee opties naar voren die verder uitgewerkt moeten worden. In het eerste scenario wordt ruimte gereserveerd voor toekomstige samenwerking met kringloopbedrijven, waardoor de afvalscheiding en kringloopeconomie op termijn gestimuleerd en gecombineerd kunnen worden. In het tweede scenario wordt van meet af aan de samenwerking gezocht met kringloopbedrijven, die dan ook betrokken worden bij het ontwerp van het Ecopark.
Het toevoegen van kringloopbedrijven zijn dus onlosmakelijk verbonden met een nieuw afvalbrengstation. Voorbeelden in bijvoorbeeld Veenendaal. Ik heb in 2015 ook een interessante reportage hierover gezien bij een Duitse televisiezender hoe dat daar goed functioneert en het de kringloopeconomie bevordert. 

Tot slot
De gemeenteraad wordt nu om een voorbereidingskrediet gevraagd. We moeten uiteraard nog goed naar het financiële plaatje kijken. We hebben daar op dit moment nog geen gegevens over. De ambitie voor een Ecopark met een Kringloopwinkel kan in ieder geval op de sympathie van de ChristenUnie rekenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten