dinsdag 19 december 2017

Energieneutraal bouwen in Gouda!In de raadsvergadering van 29 november 2017 heeft de ChristenUnie in Gouda een motie ingediend. Deze motie riep op dat in Gouda voortaan energieneutraal gebouwd gaat worden bij nieuwbouw. In deze blog sta ik kort stil bij deze stap in de goede richting! 


Wat is energieneutraal bouwen?

Een energieneutraal huis bouwen betekent een huis bouwen dat geen externe energie meer nodig heeft voor de verwarming, koeling of warm water. Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld drievoudige beglazing, een warmtepomp en zonnepanelen. Deze energiebesparingsmaatregelen leveren belangrijke voordelen op. Niet alleen voor het milieu en het verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook voor je portemonnee.


Waarom deze motie?

De aanleiding was een standpunt die de provincie Zuid-Holland had ingenomen. Ze willen vanaf nu dat in de gehele provincie energieneutraal gebouwd wordt. Wanneer een project hieraan niet voldoet wil de provincie zelfs zover gaan dat het bouwplan geen doorgang kan vinden. Een goed signaal van de provincie, vonden wij. Immers, er blijft discussie ontstaan over of we bij nieuwbouw wel energieneutraal moeten bouwen. 


Waarom gebeurt het energieneutraal bouwen nog niet?

Probleem is dat consumenten er nu nog niet actief naar vragen. De verwachting is echter dat binnen enkele jaren de consumenten helemaal geen woning meer willen kopen die niet energieneutraal is. Volgens mij is het nu vooral koudwatervrees omdat energieneutraal als nieuw wordt ervaren, terwijl het al makkelijk kan bij nieuwbouw. De kosten zijn bij de bouw vaak wat hoger (circa €30.000,-), maar deze kosten worden terugverdiend op de lagere energiekosten. Daarnaast is op dit moment de rente laag, dus waarom zou je nu die stap niet maken?

Dan komt vaak nog het tegenargument dat kopers tot een maximum een hypotheek kunnen krijgen en door de duurdere V.O.N. prijs van een energie neutrale woning deze niet kunnen financieren. Nu zijn er steeds meer mogelijkheden voor een hogere hypotheek wanneer een woning energieneutraal is. Daarnaast mag dat volgens mij nooit een argument zijn om er vanaf te zien. We vergroten hiermee alleen maar de problemen naar de toekomst toe. De woning moet dan alsnog energieneutraal gemaakt worden en een gasleiding aangelegd worden die in een veel kortere tijd moet worden afgeschreven.


Een steuntje in de rug

Wethouder Rogier Tetteroo van ruimtelijke ordening zag de motie als steun in de rug om in de gesprekken met ontwikkelaars aan te geven dat we in Gouda als uitgangspunt energieneutraal willen bouwen. Daarbij moest voor de wethouder en om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen wel worden toegevoegd, dat uitgangspunt gelezen moest worden als maximale inspanning, om zo eventueel ruimte te houden voor maatwerk. Uiteindelijk stemde 31 van 32 raadsleden in met de motie.


Tot slot

We zijn in ieder geval weer een stap de goede richting op in Gouda! In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de verkiezingen in maart 2018 is veel aandacht voor duurzaamheid bij bouwen, ook voor de bestaande woningvoorraad. Want daar is nog veel werk aan de winkel om uiteindelijk een Gouda te hebben die in 2040 CO2 neutraal is! De ChristenUnie probeert het verschil te maken!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten