dinsdag 23 januari 2018

Top 10 bereikte resultaten in de periode 2014-2018 (deel 2)

De verkiezingscampagnes zijn begonnen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Een mooi moment om terug te kijken. In de eerste blog benoemde ik al 5 thema’s. In deze tweede blog zet ik nog eens 5 thema’s op een rij waar ik me namens de ChristenUnie voor heb sterk gemaakt. Daarbij wil ik wel aangeven dat in een democratie je het nooit alleen kan. Uiteindelijk heb je een meerderheid in de gemeenteraad nodig om daadwerkelijk stappen vooruit te zetten.  
In onderstaande tekst zitten links naar de blogs die over de betreffende thema’s gaan, zodat je gemakkelijk nog eens terug kan lezen wat er de afgelopen jaren gebeurt is. In deze tweede blog een terugkijk op de thema’s Goudasfalt, historische linten, het water- en fairtrade ambassadeurschap, Gouda bereikbaar en het betrekken van inwoners bij de herinrichting van straten. 


1.   Goudasfalt

De ChristenUnie heeft zich ingezet voor de vestiging van Goudasfalt op het voormalige Koudasfalt-terrein. Dit was in de gemeenteraad zeker geen gelopen race. Er waren veel partijen die vanwege de vervuiling, de taak van een gemeente voor financiering en eventuele risico’s het terrein niet wilde kopen. We zijn blij dat mede dankzij een motie van Theo Krins toch een meerderheid is gekomen voor dit mooie initiatief. Inmiddels zijn de meeste partijen wel om dat Goudasfalt van toegevoegde waarde is voor Gouda! 


2.   Historische linten niet volbouwen!

Bij meerdere bouwplannen in de historische linten hebben wij ons ingezet voor het behoud van kwaliteit en uitstraling van de desbetreffende linten. Helaas waren er vaker kwalitatief slechte plannen voor de linten. Een overzicht van plannen waar we niet mee in hebben gestemd. Als u nu op de locatie gaat kijken snapt u misschien wel waarom….

·         Goejanverwelledijk (Hollandsche IJssel uit zicht)

·         Wethouder Venteweg (Groot bouwen op een kleine kavel).

·         Achterwillenseweg (Historische linten in Gouda worden volgebouwd).

·         Goudse Tiendweg (Honden en katten wonen straks in een hotel).

Er spelen nog meer dossiers, waaronder één op de Voorwillenseweg. Hier is het tot nog toe nog niet gekomen tot een besluit. We zullen ons als ChristenUnie blijven inzetten voor het toevoegen van kwaliteit in linten!


3.   Ambassadeur voor water en fairtrade

In de afgelopen jaren heb ik mij ook ingezet als waterambassadeur voor 'Gouda sterk aan den IJssel' en het laatste jaar ook als ambassadeur voor Fairtrade Gouda. Leuk om hiermee bezig te zijn, ook al is veel van de activiteiten die je hiervoor uitvoert niet direct zichtbaar en meer om meedenken, lobby en bekendheid over de onderwerpen gaat. Wel zijn dit onderdelen die het raadswerk juist zo leuk maken. 


4.   Gouda bereikbaar

De ChristenUnie heeft zich op meerdere punten ingezet voor een bereikbaar Gouda, zowel voor de fiets als voor de auto. Zo hebben we aandacht gevraagd voor een groene golf op doorgaande fietsroutes en een bereikbaar Westergouwe. Tevens heb ik meegeholpen om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Piet Retiefstraat en me ingezet voor verkeersveilige schoolzones.


5.   Burgerparticipatie bij herinrichting straten

In 2016 ging het mis bij de herinrichting van de straten Jan van Beaumontstraat en de Jac. P. Thijsselaan. Bij de herinrichting werd helaas vergeten om voldoende in gesprek te gaan met de inwoners. Bij de Jan van Beaumontstraat ging het om onenigheid over de exacte ligging van de voortuinen. In de Jac. P. Thijsselaan ging het om de manier waarop de weg werd opgeknapt. O.a. door snel vragen te stellen aan het college is uiteindelijk toch tot een oplossing gekomen in beide dossiers. De ChristenUnie heeft in ieder geval door het stellen van vragen er mede voor kunnen zorgen dat deze  oplossing er kwam.


Tot slot

Ik zou het leuk vinden om vanaf maart 2018 me ook weer namens de ChristenUnie in te mogen zetten als raadslid voor de stad Gouda. Ik heb de laatste jaren in ieder geval met veel enthousiasme me ingezet voor de stad. Wilt u zorgen dat dat weer lukt, stem dan 21 maart 2018 op de ChristenUnie. Betrokken en betrouwbare raadsleden met Oog voor Gouda!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten