dinsdag 8 september 2015

Behaalde resultaten 2014-2015; een terugblik

Deze zomer maakte ik de balans op van ruim één jaar ChristenUnie raadslid. Het is altijd moeilijk om te zeggen wat je concreet bereikt hebt. Toch wil ik dat proberen, omdat het belangrijk is te communiceren wat we als ChristenUnie voor Gouda betekenen. Naast de inbreng voor algemene thema's zoals de begroting, het wel of niet komen van een moskee en nog een aantal algemene dossiers gezamenlijk met de fractie, heb ik mij persoonlijk voor de ChristenUnie voornamelijk gericht op de onderwerpen duurzaamheid, ruimtelijke ordening en verkeer. 

Ruimtelijke kwaliteit en bestemmingsplannen 


 Wat ik gemerkt heb is dat bij de besluitvorming in Gouda de vrijheid van bouwen en ondernemen belangrijker blijkt te zijn dan ruimtelijke kwaliteit. Volgens mij is daar in ieder geval bij twee dossiers echt te makkelijk over gedacht. Zo wordt een dierenpension gerealiseerd in het groen aan de Goudse Tiendweg, een weg met van oorsprong kleinschalige bebouwing. Over ons standpunt kun je lezen in de blog "honden en katten slapen straks in een hotel". Met name door de locatiekeuze en de geluidsoverlast hebben we tegen de komst van een dierenpension gestemd. 

Opvallend is dat de bouw van het pension nog niet begonnen is. Dit komt door een voorlopige gerechtelijke uitspraak (voorlopige voorziening) waarin staat dat het bestemmingsplan onvoldoende rekening gehouden heeft met het naastgelegen paardenpension. Dit terwijl de wethouder ons garandeerde dat het geluidsonderzoek correct was uitgevoerd…. Dit werd zelfs nog extra onder de aandacht gebracht door middel van een een memo van de wethouder. Deze memo kwam vlak voor de besluitvorming…. Het had richting de raad het gewenste effect, want een meerderheid stemde voor de komst van het dierenpension. Naar mijn mening is er geen goed besluit genomen. Maar goed, ook van “verliezen” in een democratisch proces leer je. Dat heb ik dit jaar helaas nogmaals meegemaakt. Ook het bestemmingsplan “Wethouder Venteweg 72” was namelijk zo’n teleurstelling. Meer hier over kan je lezen in de blog “groot bouwen op een kleine kavel”. Gelukkig heb ik ook een aantal zaken tot mijn tevredenheid kunnen afronden als het om ruimtelijke kwaliteit gaat. Zo is een motie door mij voorbereid over het openbaar houden van zijlen en stegen in de Goudse binnenstad unaniem door de gemeenteraad aangenomen!  Daarnaast hebben fractievoorzitter Theo Krins en ik ons ingezet voor de aanschaf van het Koudasfalt terrein. Door een motie van de ChristenUnie was er uiteindelijk een meerderheid die de aankoop mogelijk kan maken.

Groenonderhoud 
Groenonderhoud draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van Gouda. Helaas werd er door het college besloten om het groenonderhoud weer verder te verlagen, aangezien er te weinig geld is. Daarop heb ik namens de ChristenUnie over dit thema een debat aangevraagd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot twee moties over groen die het gehaald hebben. Eén ging over de invoering van een jaarlijkse groenprijs voor het beste burgerinitiatief voor groenonderhoud om zo het project ‘Groen moet je doen’ (als inwoner zelf openbaar groen onderhouden) meer publiciteit te geven. Een ander ging over de inspanning van het college voor het behoud van de kwaliteit van mooie unieke parken en ander stedelijk groen, voornamelijk in en rond de binnenstad, op een niveau te onderhouden die daarbij hoort. Daarnaast besloot het college zonder vooraf afstemming te hebben met direct betrokkenen om bij de Zuidrandflat het hertenkamp en de volière weg te bezuinigen. Namens de ChristenUnie heb ik kritische noten gekraakt over deze handelwijze.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsthema’s zijn in de gemeenteraad weinig besproken. In de zomer van 2014 heb ik wel de duurzaamheidsvisie voor de ChristenUnie geschreven; “ChristenUnie gaat voor een duurzaam Gouda”. Daarnaast hebben we een motie gesteund die de gemeente Gouda schaliegasvrij verklaarde en heb ik voor de zomer van 2015 vragen gesteld over kledinginzameling. In mijn volgende blog zal ik aandacht besteden aan dit onderwerp. Ook hebben we het idee geopperd een kringloopwinkel toe te voegen aan het afvalbrengstation. De wethouder heeft inmiddels toegezegd dit te willen onderzoeken. Als u nog tips wilt lezen over hoe u zelf kan bijdragen Gouda duurzamer te maken, kunt u dit nog lezen in mijn blog “10 duurzaamheidstips voor thuis”.

Verkeer/ parkeren 
Tot slot heb ik me ingezet voor het thema parkeren. Na de jaarwisseling zijn de boetes die zijn uitgeschreven aan vergunninghouders die niet snel genoeg de vergunning hadden vervangen, na kritische vragen van onze kant, kwijtgescholden. Vlak voor de vakantie heb ik nog vragen gesteld over de invoering van mobiel betaald parkeren. De ChristenUnie stelt vraagtekens bij het verdwijnen van een groot aantal parkeerautomaten. Vlak voor de zomervakantie heb ik gezamenlijk met de VVD vragen gesteld over laadpalen voor elektrisch rijden in Gouda. We constateren dat de mogelijkheden voor het opladen van auto’s in openbaar gebied nog steeds minimaal zijn. We wachten de beantwoording van deze vragen op dit moment nog af.

Tot slot
Ook in het seizoen 2015/ 2016 zal ik me als raadslid blijven inzetten voor Gouda op deze thema’s! Heeft u vragen of een probleem over één van deze thema’s, verneem ik dat graag. Stuur dan gerust een mail naar christiaan.quik@gouda.nl. Ik ben benieuwd wat ik het nieuwe seizoen weer ga beleven….

.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten