maandag 6 juni 2016

Hollandsche IJssel; de geschiedenis komt tot leven?!


archeologisch onderzoek 2015
In de gemeenteraad is op woensdag 1 juni 2016 kort gesproken over de plannen voor de dijkverzwaring van de Hollandsche IJssel. Dit gaat om het deel vanaf de Stolwijkersluis tot aan het sluiseiland. De dijk wordt veiliger gemaakt, zodat de dijk weer voldoet aan de nieuwe normen. De gemeenteraad had weinig vragen meer, mede omdat een goede voorbereiding heeft plaatsgevonden. Ik heb mijn waardering uitgesproken over deze voorbereiding, want zo’n groot project zonder dat er zienswijzen binnenkomen is gewoon goed werk. Hier kunnen sommige lopende bouwprojecten in Gouda een voorbeeld aan nemen!

Vuillebrassluis
Vanuit mijn rol als waterambassadeur heb ik na samenspraak met onder andere “Gouda Sterk aan de IJssel" nog aandacht gevraagd voor het beleefbaar maken van de rijke historie van Gouda. De Breevaart liep tot eind 1800 ter hoogte van de Karnemelksloot in volle breedte rechtdoor over de Krugerlaan en was door de Vuilebrassluis verbonden met de Hollandsche IJssel. Dit stukje Rijnlandse geschiedenis is geografisch zo uniek om ter plekke uit te leggen, dat door “Gouda sterk aan de IJssel” al aan Rijnland gevraagd is om de plek van de sluis fysiek en met uitleg duidelijk te maken. Ik heb hier nu nogmaals aandacht voor gevraagd. ik hoop dat in ieder geval dit soort plekken historisch gezien weer meer aandacht krijgen, in ieder geval met meer informatie. Maar de sluis ligt zelfs voor een gedeelte nog in tact onder de dijk, dus meer dan een informatiebordje is zeker een overweging waard! Bij wethouder Niezen leek dit idee niet direct bekend, maar ik hoop nu dat door het benoemen van dit thema, de historie van deze plek voor iedereen geen geheim meer blijft
artikel Goudsche Courant 13-06-1889, sloop van de Vuilebrassluis
Leo Vroman; gedicht aan de dijk
Een ander onderwerp waarvoor ik aandacht heb gevraagd is het initiatief van een groep bewoners om een gedichtenlint langs de dijk te plaatsen. Een plek buitendijks is nu het idee, ook gezien de positieve ontwikkelingen van Goudasfalt aan de overkant van de rivier. Het gaat om een gedicht van Leo Vroman: Aan de dijk. Een gedicht dat Leo Vroman schreef voor Klara Smeets…..


       AAN DE DIJK

Dichterbij kan ik niet zijn
dan vertoning van dit gedicht.
Met een paar gram lichaamsgewicht
ben ik mijzelf in het klein.

Hoe vaak toen ik hier lag
knarsten vlak boven mij
mensen op fietsen voorbij
en niemand die mij zag.

Nog sta ik niet graag te kijk,
dus laat mij maar liggend leven
door bloeiend gras omgeven
onder aan deze dijk.

Leo Vroman
Fort Worth, 16 juli 2013

Het gedicht “Aan de dijk”  is door Leo Vroman geschreven aan Klara Smeets en is voor het eerst gepubliceerd in de bundel van deSub Signo Leonis (Drukkerswerkplaats Gouda) zie: www.drukkerswerkplaats.nl/een-raam-op-mijn-tafelblad/

Tot slot
Het gedicht van Leo Vroman lijkt er te gaan komen. Het zou mooi zijn als ook aandacht komt voor de Vuillebrassluis, want ook die sluis verteld een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van onze mooie stad Gouda.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten