zaterdag 16 september 2017

Eénrichtingsverkeer in de Piet RetiefstraatIk weet het nog goed. Ik was door een bewoner van de Piet Retiefstraat gevraagd langs te komen om eens van gedachte te wisselen over de problemen in de straat. Nietsvermoedend stapte ik as raadslid de woonkamer binnen. Nu bleek niet één bewoner waar ik langs kwam, maar waren alle bewoners van de straat aanwezig. Ze deelden hun zorgen over de drukke smalle straat. Bijna ongelukken en verkeersveiligheid waren in het geding. Even oversteken of veilig wegfietsen om de kinderen naar school te brengen was niet meer mogelijk. Daarnaast waren er veel schades aan de auto’s, voornamelijk spiegeltjes. En ja, meestal zonder een briefje met sorry en een telefoonnummer erop. 


Ik ken de situatie zelf ook goed omdat ik in dezelfde wijk woon en ik heb ook al vaker gezien dat het door het autoverkeer van twee kanten voornamelijk in de ochtend- en avondspits te druk is. De bewoners stelde dus zelf éénrichtingsverkeer voor.
Ik vond dit een goed voorstel. Ik heb hen toen geadviseerd een gesprek aan te gaan met de verantwoordelijk wethouder Niezen. Dit advies hebben de bewoners na deze avond ter harte genomen en na enige maanden kwam dit gesprek er. Uitkomst van dit gesprek was dat er verkeerstellingen zouden worden gehouden. Hier moesten de bewoners ook weer even op wachten. Nadat de uitkomsten van het onderzoek duidelijk waren, zijn de bewoners geïnformeerd dat de gemeente het een goed idee lijkt om éénrichtingsverkeer in te voeren. 

De argumenten die voor de invoering van éénrichtingsverkeer door de gemeente zijn genoemd:

-        dat, op basis van de tellingen, bleek dat het aandeel wijkingaand (gemotoriseerd) verkeer aanzienlijk groter is dan het aandeel wijkuitgaand (gemotoriseerd) verkeer: respectievelijk circa 1.350 motorvoertuigen per etmaal versus circa 460 motorvoertuigen per etmaal;
-        dat de verkeerssituatie op de Piet Retiefstraat verbeterd kan worden door het instellen van eenrichtingsverkeer (met uitzondering van fiets- en bromfietsverkeer) in de richting van de Krugerlaan;
-        dat hierdoor een situatie ontstaat die passend is bij de inrichting van de straat.
-        dat verwacht wordt dat door het instellen van eenrichtingsverkeer, de uitgaande verkeersstroom zich meer zal spreiden over de Karnemelksloot, Krugerlaan en Hertzogstraat;
-        dat de omvang van de verkeersstroom zodanig beperkt is dat verwacht wordt dat deze maatregel geen negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid op andere straten in de wijk;
-        dat door het instellen van eenrichtingsverkeer een rustiger verkeersbeeld zal ontstaan, wat de leefbaarheid in de straat ten goede zal komen;
-        dat eenrichtingsverkeer meer ruimte voor het langzame verkeer zal opleveren;
-        dat de Piet Retiefstraat onderdeel is van een 30 km/uur- zone en voorzien is van snelheidsremmende maatregelen, waardoor een toename van de gereden snelheid niet verwacht wordt;

Nu duren procedures altijd lang en dat geldt ook voor verkeersbesluiten. Maar de kans is groot dat in september 2017 deze procedure is afgerond en de éénrichtingsverkeer een feit is. 

Tot slot
Ook al is je rol als raadslid in dit soort trajecten beperkt, dit is het leukste raadswerk om te doen. Een conclusie die ik zelf  in ieder geval trek; op deze manier kan democratie ook werken! Dus als je ergens mee zit als bewoners, ‘laat het dan (gezamenlijk) aan de gemeente weten!’. En als je niet weet waar te beginnen, kan je natuurlijk ook altijd een raadslid vragen hoe e.e.a. aan te pakken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten