donderdag 23 november 2017

Een nieuwe poort voor de binnenstad in GoudaOp woensdag 1 november 2017 heb ik voor de raadsleden een oriëntatieavond georganiseerd. Op deze avonden kunnen de raadsleden gasten uit nodigen om een bepaald onderwerp dat leeft met elkaar laagdrempelig te bespreken.  Op deze avond hebben we met elkaar gesproken over de meerwaarde van het investeren in de kwaliteit van openbare ruimte. Er was specifiek aandacht voor het plan ‘nieuwe poort naar de binnenstad’.Het programma 
Peter Schönfeld vertelde over de laatste ontwikkelingen in het zuidelijk stationsgebied. Een goed voorbeeld van burgerparticipatie in de openbare ruimte. 


Peter deed ook een oproep om de verbinding van dit gebied met de Kleiweg op het Kleiwegplein te verbeteren door middel van een nieuwe poort. Onno nam ons daarna mee in een presentatie over wat extra investeren in openbare ruimte kan doen. Meerdere voorbeelden passeerden de revue. Ook gaven stichting Singelpark Gouda en het Platform Binnenstad en haar randen een korte pitch. Tevens werd de trailer van “een nieuwe poort in de binnenstad’ getoond. Deze kunt u hier ook raadplegen op youtube.
Het verlichtingsplan voor de Kleiweg; een nieuwe poort van de binnenstad 
Het ontwerp is gemaakt naar aanleiding van een oproep aan bewoners van het Wijkteam Nieuwe Park. In 2016 vroeg het wijkteam om met voorstellen te komen voor een markant oriëntatiepunt op het Kleiwegplein. Die uitdaging is opgepakt door Sjaak de Keijzer (bewoner van de wijk) en Onno Trim. Ze hebben een ontwerp gemaakt dat ondersteund wordt door het wijkteam Nieuwe Park, wijkteam Kadebuurt en Platform Binnenstad en haar randen.Afsluiting van de oriëntatieavond 
Tot slot spraken we over een aantal stellingen met de raadsleden. We deden dit staande door in vakken voor en tegen de stelling te gaan en hierdoor in gesprek te gaan. Het was een geslaagde avond waar veel (burger)raadsleden op af waren gekomen. 


Het vervolg.. 
Ieder aanwezig raadslid heeft kunnen zien dat het investeren in openbare ruimte meerwaarde heeft. Dat biedt wellicht kansen voor een nieuwe poort van de binnenstad….
Inmiddels is het burgerinitiatief ‘nieuwe poort van de binnenstad’ ook aangeboden aan wethouder Jan Willem van Gelder die als ambassadeur dit plan ter sprake zal brengen in het college.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten