vrijdag 1 december 2017

Historische linten in Gouda worden volgebouwd

De historische linten in Gouda staan onder druk. Stukje bij beetje worden de linten verder volgebouwd. Dit terwijl de kwaliteit van een lint juist de openheid en het groen is. Denk bijvoorbeeld eens aan de Bloemendaalseweg, een mooi stukje Gouda. Zijn de linten Achterwillenseweg en Voorwillenseweg straks ook nog zo mooi? of laten we alles dichtslibben?Achterwillenseweg verder bebouwd

In september bespraken we in de gemeenteraad een klein bouwplan aan de Achterwillenseweg 98a en 112. Dit plan had niet veel bijzonderheden, echter mochten er wel opeens meer woningen gebouwd worden. Volgens de gemeente kon dit prima en bleef er voldoende groen over. De ChristenUnie was echter een andere mening toegedaan. Waarom bouwen we de mooie linten in Gouda steeds verder vol? en als we daarvoor kiezen, wat kiezen we dan met elkaar?

De Achterwillenseweg is voor mij een goed voorbeeld hoe het niet moet. We voegen vanuit Middenwillens grote appartementencomplexen toe aan het lint, verderop zit er een fietsenwinkel en nog een stukje verder verdichten we het lint met vrijstaande woningen en twee-onder-één kappers. Er ontbreekt een visie op waar we naar toe willen met dit lint. Hierdoor ontstaat verrommeling. Verdere verrommeling en minder groen wil de ChristenUnie tegen gaan. Vandaar dat we, ook al ging het maar om een klein bouwplan, tegen hebben gestemd. Groene partijen als GroenLinks en D66 die in de begrotingsraad in november 2018 het spelletje groen, groener, groenst speelden, gingen net als bij het bouwplan Goejanverwelledijk gewoon akkoord. Ik vind het dan wel apart die partijen voor meer groen oproepen, maar als puntje bij paaltje komt gewoon alles volbouwen….. Ik weet inmiddels dat de ChristenUnie bij dit soort plannen in ieder geval een consistente lijn kiest. Ruimtelijke kwaliteit gaat voor volbouwen! We hebben dus tegen dit bouwplan gestemd. 


Motie samen werken aan linten

Omdat de ChristenUnie graag wil dat in de toekomst goed nagedacht worden over het bouwen in alle historische linten, hadden we een motie opgesteld. In deze motie riepen we het college op:

  • Om te werken aan een document met beeldende uitgangspunten voor ontwikkelingen in de historische linten in 2017/ 1e kwartaal 2018, waarbij lokale kennis wordt ingezet.


  • Een beschrijving van de linten op te nemen met daarbinnen een beschrijving van de mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.

  • Duidelijke voorbeelden te geven hoe de nieuwe ontwikkelingen goed kunnen worden ingepast in het lint en welk type bebouwing daarbij het beste kunnen worden toegepast.

Behandeling van de motie
Bij de behandeling van deze motie leek toch dat de motie het niet ging halen.

(Wil je de behandeling van de motie nog terug kijken? Kijk dan hier: https://channel.royalcast.com/gouda/#!/gemeentegouda/20170920_1 )

Wel deed wethouder Rogier Tetteroo een toezegging. Hij zou met een memo komen waarin hij aangeeft hoe het college in de toekomst om wil gaan met het bouwen in de historische linten. Tevens komt dit onderwerp terug bij de behandeling van de nota over groen in Gouda, begin 2018.

De motie ging het niet halen, dus heb ik na deze toezegging de motie ingetrokken. Helaas is dit niet wat ik beoogde en ligt verdere verdichting nog op de loer. De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor linten met een goede ruimtelijke kwaliteit. Daarbij letten we ook op de fietsveiligheid van linten, want nog meer verkeer op hele smalle lintstructuren is ongewenst!

Update
In de laatste raadsvergadering kwam de wethouder echter met een ander antwoord; het wordt meegenomen in de Omgevingsvisie....... Er wordt tot de verkiezingen naar het lijkt dus niet serieus meer nagedacht te worden over behoud van de historische linten.......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten