dinsdag 16 januari 2018

Top 10 bereikte resultaten in de periode 2014-2018 (deel 1)

De verkiezingscampagnes zijn begonnen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Een mooi moment om terug te kijken. Want natuurlijk heeft de ChristenUnie voldoende ideeën voor de komende 4 jaar, maar het is ook van belang om terug te kijken naar de bereikte resultaten. Ik heb een top 10 samengesteld van onderwerpen waar ik me namens de ChristenUnie voor heb ingezet. Daarbij wil ik wel aangeven dat in een democratie je het nooit alleen kan. Uiteindelijk heb je een meerderheid in de gemeenteraad nodig om daadwerkelijk stappen vooruit te zetten. 
In onderstaande tekst zitten links naar de blogs die over de betreffende thema’s gaan, zodat je gemakkelijk nog eens terug kan lezen wat er de afgelopen jaren gebeurt is. In deze eerste blog een terugkijk op de thema’s duurzaam bouwen, de invoering van de groenprijs, hondenpoep, vliegtuigoverlast en afval scheiden loont.

1.   Duurzaam en energieneutraal bouwen

De ChristenUnie heeft zich deze gehele periode ingezet voor duurzamer bouwen in Gouda. Zeker de eerste twee jaar was moeilijk draagvlak te vinden om duurzamer te gaan bouwen, daarvoor was geen raadsmeerderheid en de coalitie hielt de gelederen gesloten. Een mijlpaal die ik in herinnering heb was een motie duurzaam bouwen. Deze motie haalde het in eerste instantie niet, maar in een herhaling wel. De motie zorgde voor duurzamer bouwen bij nieuwbouwprojecten, waaraan ook een meetmethode was toegevoegd zodat ook daadwerkelijk getoetst kon worden of de ambitie werd waargemaakt (zogenaamde GPR-score). In 2017 heeft de ChristenUnie een motie ingediend die zorgt dat bij nieuwbouw energieneutraal bouwen het uitgangspunt is.


2.   Groenprijs voor burgerinitiatieven

Op 29 april 2015 was een motie van de ChristenUnie hierover in de gemeenteraad aangenomen. Deze motie riep op om een jaarlijkse groenprijs te initiëren voor het beste burgerinitiatief groenonderhoud. Tevens was het doel het project ‘Groen moet je doen’ een impuls te geven door de publiciteit te vergroten. Doel van het invoeren van een groenprijs was om de mensen die zich vrijwillig inzetten voor een mooier en groener Gouda in het zonnetje te zetten. En wat tijdens de eerste prijsuitreiking in 2017 bleek is dat zeker niet het enige wat dit project oplevert. Op alle drie de locaties waar een groenprijs is uitgedeeld bleek het met elkaar samenwerken nog belangrijker te zijn! 3.   Verminderen overlast hondenpoep

In het voorjaar van 2016 heb ik namens de ChristenUnie gewerkt aan het project ‘kakje in een zakje’. We hebben veel reacties gekregen en deze reacties hebben we verwerkt in een kaart waar de probleemplekken op stonden. Met deze verbeterpunten is de ChristenUnie naar de gemeente gegaan. Dit heeft geleidt tot een 8-tal verbeterpunten.  
 Ik heb zelf het idee dat de actie geholpen heeft en de overlast op sommige plekken verminderd is. Toch heb ik of één van mijn kinderen nog steeds te vaak hondenpoep aan onze schoenen. Wellicht is deze actie in de komende vier jaar nogmaals nodig, maar ik hoop dat natuurlijk niet! 


4.   Vliegtuigoverlast aangepakt!

Vanaf het begin van deze raadsperiode heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor vliegtuigoverlast. Toen ik in blogs hierover begon, vroeg iedereen zich af of ik niets beters te doen had. Twee jaar later resulteerde dit onderwerp in een motie vliegtuigoverlast van de ChristenUnie waar voldoende steun voor kwam. Voortschrijdend inzicht zullen we maar zeggen! En we zijn er wat betreft dit onderwerp nog niet, de overlast neemt steeds verder toe door een toename van vluchten boven Gouda. De ChristenUnie zal zich voor dit onderwerp in blijven zetten!


5.   Afval scheiden loont

De ChristenUnie heeft zich mede ingezet voor het invoeren van afval scheiden loont. Een goede invoering van dit systeem kan alleen als de communicatie voldoende is en de afval goed wordt opgehaald. We hebben daar meermaals aandacht voor gevraagd. Het systeem is goed, de uitvoering en communicatie naar de inwoners kan en moet beter!

Daarnaast zijn we gekomen met het idee om bij het afvalbrengstation een kringloopwinkel toe te voegen, hebben we aandacht gevraagd voor kledinginzameling en heb ik met mijn gezin meegedaan aan de actie 100 dagen, 100 inwoners, 100% (rest)afvalvrij en mijn ervaringen daarover gedeeld. 


Tot slot
In een tweede blog volgende week nog eens 5 punten waar ik me namens de ChristenUnie voor heb ingezet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten