dinsdag 2 maart 2021

Boze bewoners bomenkap Deborah Hoeve

Op 21 januari 2021 kreeg ik van boze bewoners een mail over een bomenkap die op dat moment plaats vond in de Deborah Hoeve. Zonder communicatie en verder overleg met aanwezige bewoners werd gestart met het kappen van de bomen. In deze blog meer over deze kap en de beantwoording van de vragen van het college. Communicatie blijft soms ingewikkeld.  


Deborah hoeve 

Wat was er aan de hand? 

Zonder verdere aankondiging bij de bewoners kwam groot materieel de bomen op de Deborah Hoeve te kappen. Zonder dat de weg werd afgezet of de bewoners hun auto’s nog konden weghalen werd begonnen met de bomenkap. Zelfs na direct bellen van bewoners naar de gemeente Gouda werd niet ingegrepen en gewoon verder gewerkt. Dit terwijl er ook takken op de auto’s vielen die eronder stonden.  

 

Vragen aan het college 

De ChristenUnie vond dit verhaal zo bizar dat we zogenaamde artikel-39 vragen hebben gesteld aan het college. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord. Belangrijkste antwoorden die gegeven zijn door het college:

  • Doorgaans worden er vanuit de jaarlijkse Boom Veiligheids Controle (afgekort BVC) verspreid door Gouda bomen gekapt die ziek zijn of gevaar opleveren. In dit specifieke geval betrof het meerdere bomen op 1 locatie en was het beter geweest als het college hierover een bewonersbrief had verspreid. Bij de volgende uitvoering van kapwerkzaamheden vanuit de BVC zal de gemeente deze werkwijze gaan volgen.  
  • Het college geeft aan dat dit niet de manier waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Ze heeft de aannemer hier dan ook op aangesproken en er zijn afspraken gemaakt over het vervolg.   
  • Bewoners die schade hebben aan hun auto kunnen de gemeente Gouda hiervoor aansprakelijk stellen. Meer informatie is hierover te vinden op website van de gemeente. Indien er schade is veroorzaakt door de aannemer die in opdracht van de gemeente Gouda werkzaamheden heeft verricht, wordt de aansprakelijkheid naar de aannemer doorgestuurd voor de verdere afhandeling.   

Hebben de vragen zin gehad?  

Het college geeft duidelijk aan dat ze het in het vervolg anders gaan aanpakken qua communicatie. Op basis van de resultaten van de komende inspectie t.a.v. bomenkap gaat de gemeente bekijken op welke locatie het verstandig is om naast de reguliere communicatiekanalen een aanvullende bewonersbrief te sturen waarin ze de kapwerkzaamheden aankondigt. Daarnaast zullen tijdig borden geplaatst worden waarin de werkzaamheden worden aangekondigd. Op zich prima antwoorden, maar nu moet het ook nog echt gedaan worden. Het bericht wat ik afgelopen week van dezelfde bewoners kreeg, dat ook de vervolgwerkzaamheden van de bomenkap onaangekondigd worden uitgevoerd geeft hier op dit moment nog niet het gewenste vertrouwen in de verbetering in communicatie. Goede communicatie is blijkbaar niet vanzelfsprekend in Gouda…