woensdag 28 oktober 2015

De vervuiler betaalt; omgekeerd inzamelen (diftar) in Gouda
Wat heeft een wasbare luier te maken met een nieuw afvalsysteem?  Wat zijn de voordelen voor ons als inwoners van dit systeem? En gaan we meer of minder betalen?  In deze blog lees je hier meer over. Wat is Diftar en omgekeerd inzamelen precies?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Inwoners betalen voor de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Wie goed zijn afval scheidt, betaalt minder afvalstoffenheffing. Diftar stimuleert zo een betere scheiding en preventie met een financiële prikkel. Een registratiesysteem legt per huishouden vast hoeveel restafval wordt aangeboden en op basis hiervan wordt een afrekening gemaakt.
Omgekeerd inzamelen is het plastic verpakkingsmateriaal aan huis  ophalen en restafval wegbrengen naar een ondergrondse afvalcontainer. Via omgekeerd inzamelen wordt het tevens gemakkelijker voor inwoners om grondstoffen zoals plastic, metalen en drankenkartons (PMD), papier en gft te scheiden. 


Waarom minder afval?

In het Programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Rijk staat dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden moet worden met een maximum van 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Voor Gouda is dit een forse opgave, aangezien we in 2014 gemiddeld 212 kilo afval per inwoner hebben en een scheidingspercentage van 46%.

Daarbij is het van belang dat Gouda niet achterop raakt t.o.v. andere omliggende gemeenten. Als gemeenten rondom dit systeem wel invoeren en wijzelf niet, dan is er kans dat bijvoorbeeld familieleden van elders in Gouda afval weg gaan brengen. Ook zal door diftar restafval steeds vervuilender worden, waardoor de verwerkingskosten van restafval de komende jaren verder zal toenemen. Als we niets doen betalen we dus straks met z’n allen veel te veel geld voor ons afval! 

Wat ga ik met diftar dan betalen?

Met omgekeerd inzamelen bestaat de afvalstoffenheffing, die in Gouda kostendekkend moet zijn, uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen gelijk. Dit zijn de kosten voor de vuilniswagens, de aanschaf en het beheer van ondergrondse containers, het Recycleplein et cetera. Het variabele deel bepaal jezelf. Dit bestaat uit het aantal keren dat je de grijze container (plastic) aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet. De hoogte van de rekening is afhankelijk van het aantal kilo’s huisvuil dat aan de straat gezet wordt en het aantal keren dat de vuilcontainers geleegd worden. Als je dus minder afval aanbiedt, wordt de afvalstoffenheffing lager. Het is op voorhand moeilijk te zeggen wat u als huishouden betaald. 


Werkt omgekeerd inzamelen?

Je zult misschien denken, dat systeem werkt toch niet. Het is even wennen, maar eenmaal na invoering blijken de problemen in gemeenten mee te vallen en de weerstand af te nemen. Illegaal afval dumpen gebeurt weinig en mensen scheiden steeds beter zelf hun afval. Wel is blijvende communicatie en aandacht in de beginperiode hard nodig.

In Zwolle is recentelijk een experiment gestart met omgekeerd inzamelen. Daarbij was het resultaat van 350 inwoners die meededen, dat het gemiddelde restafval in een jaar tijd van 162 kilo gemiddeld naar 22 kilo per jaar werd teruggebracht. (Artikel Binnenlands bestuur; vermindering restafval tot 10 procent). Daarnaast is te zien dat door de bewustwording in deze gemeente dede afvalstoffenheffing van inwoners door dit systeem duidelijk over het algemeen gedaald zijn. 


Tot slot

Mij lijkt het dus verstandig om de invoering van omgekeerd inzamelen snel te gaan starten. Wel moet voldoende aandacht besteed worden aan communicatie rondom de invoering van het systeem maar ook daarna! Ik zal daar in ieder geval op letten. Alleen mensen die het niet eerlijk vinden dat de vervuiler betaald zullen problemen met dit systeem hebben. 
Bijvoorbeeld gezinnen die veel luiers hebben. Tja, dat is dan even zo en je kan dan bijvoorbeeld ook eens denken aan wasbare luiers. Best te doen, kan ik uit eigen ervaring zeggen! 
vrolijke wasbare luier met brandweerauto!
10 opmerkingen:

 1. Is het niet de vervuiler betaalt (loopt) ipv betaald? Of heeft de vervuiler hiervoor al betaald? Bij diftar dacht ik aan iftar.
  Ik ben wel een voorstander van dit alleen moet er wel worden nagedacht over omgevingen waar mensen minder leefruimte hebben om het afval te scheiden bijvoorbeeld in de binnenstad of bij appartementen. Bij de laatste doelgroep is leidt omgekeerde afvalinzameling misschien tot problemen daar een afvalzak met restafval beter op te bergen is dan het scheiden van papier en plastic in je eigen woonkamer. Wellicht dat de gemeente met Vve kan zoeken naar een oplossing waarbij er toch aparte containers worden gerealiseerd voor het scheiden van karton en plastic.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dank voor het aangeven van de spelfout! zo zie je maar waar je overheen kan lezen. Ik snap je suggestie en het is goed hierover na te denken, mede gelet op voldoende draagvlak. Er is inmiddels voldoende ervaring in andere gemeenten met dit systeem, dus het is goed om te kijken hoe het daar georganiseerd is en deze best practices voor Gouda te gebruiken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Je kan natuurlijk ook tegen zijn omdat het scheiden van afval aan de poort niet noodzakelijk beter werkt dan het scheiden van afval tijdens de verwerking. Daarbij benadeelt dit systeem huishoudens die geen ruimte hebben voor zeven afvalbakken in huis (kca, glas, groen, papier, plastic, glas, restafval). Tot slot nodigt dit systeem uit tot het (illegaal) dumpen van afval met de nodige overlast tot gevolg.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste anoniem, ik ben benieuwd hoe je dan zorgt dat de hoeveelheid afval afneemt, de bewustwording van consumenten voor minder afval stimuleert en je de doelstelling haalt zoals beschreven. Je hebt inmiddels ook afvalbakken die compact zijn en waar je prima kan scheiden als je weinig ruimte hebt. Ik heb zelf ook een klein huis en het lukt best aardig. Wennen is het wel, dat klopt! Illegaal dumpen valt mee, blijkt bij gemeenten waar het al is ingevoerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bizar en ongelofelijk dat er nog mensen zijn die in dit systeem geloven en willen investeren. Vuilniszakken worden in de kofferbak meegenomen naar een locatie waar ze het vrijelijk kwijt kunnen. Een wijk of gemeente verderop en zelfs de containers op het werk of willekeurig andere bedrijven op industrieterreinen zijn niet veilig. Ook Rijkswaterstaat merkt een toename van afvaldumping op verzorgingsplaatsen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Steeds meer gemeenten voeren dit systeem in waardoor het probleem van afvaldumping steeds minder wordt. Het klopt dat in beginsel er sprake is van meer afvaldumping, maar dit wordt binnen enkele maanden al minder. Dit is de ervaring bij andere gemeenten, Er moet wel meer toezicht zijn op afvaldumping, zeker de eerste tijd. Overigens, in de toekomst wordt het voor gemeenten steeds duurder restafval aan te bieden, aangezien dit steeds vuiler afval wordt. Hierdoor wordt het huidige systeem in stand houden op de lange termijn onbetaalbaar. Daarnaast doe je niets aan bewustwording dat afval minder wordt en moet je steeds meer afvalstoffenheffing betalen. Dat lijkt me helemaal ongewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Gouda zou eens naar de Gemeente Emmen moeten kijken. Daar valken ze de burgers niet lastig maar scheiden ze het afval bij het afval station met een smart systeem.

  En los daarvan, het probleem los je op door minder verpakkings materiaal te produceren en niet door de Goudse burgers te pesten met nog meer afval regeltjes en bakjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik heb even gekeken naar het systeem van Emmen, echter zoals u suggereert klopt volgens mij niet. In de gemeente Emmen wordt het plastic afval opgehaald met een container ipv zakken. Dit is echter onverstandig, omdat dan de kans bestaat dat het afval te veel "vervuild" wordt met ander afval, waarde voor recycling niet meer effectief kan. Ik kan uw opmerking dan ook niet plaatsen. Zie voor info:
  http://www.areareiniging.nl/bewoners/nieuws/276-area-reiniging-voert-nieuw-afvalplan-voor-emmen-uit-in-2016

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Gemeente en VvE zijn hier indd de enige in (lijkt me) die er wat in kunnen betekenen. Werkt het systeem?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Beste Leonoor, het systeem wordt in Gouda ingevoerd op 1 januari 2018, dus vanaf dan kunnen we ervaring opbouwen met de werking van afval scheiden loont.

  BeantwoordenVerwijderen