zondag 8 november 2015

Hoe duurzaam en bereikbaar wordt Westergouwe?


Op vrijdag 30 oktober 2015 was het dan eindelijk zover. De eerste paal werd geslagen voor de woningbouw in Westergouwe fase 1, de nieuwe woonwijk in Gouda die ongeveer 4.000 woningen gaat tellen. Hierdoor groeit Gouda van 72.000 inwoners nu naar zo’n 85.000 inwoners. In deze blog heb ik aandacht voor dit moment. Maar ook aandacht voor de problemen die n moeten worden opgelost zoals de bereikbaarheid. Tevens moet er volgens de ChristenUnie meer aandacht komen voor duurzaam bouwen, zo snel als mogelijk, maar in ieder geval bij de start van de 2e fase.

1e paal; 30 oktober 2015

Ik woonde deze feestelijke bijeenkomst bij, gezamenlijk met vele anderen. Op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum was een feesttent opgebouwd en alle nieuwe bewoners waren uitgenodigd. Ook oud-minister Peijs die in 2004 groen licht had gegeven voor de bouw van deze woonwijk was bij het slaan van de eerste paal voor een huis aan de Burgemeester van Dijkesingel. Na vele toespraken van o.a. deze oud-minister de projectleider en een 3D film met een presentatie van wethouder Tetteroo kwam het moment dat iedereen naar buiten ging. De paal was voorzien van handtekeningen van de eerste bewoners. Nadat de paal geslagen was, werd er nog met confetti geschoten en was er nog een borrel. Goed om zo’n punt te markeren, zeker als je weet dat men sinds 1976 al over deze nieuwe woonwijk spreekt. 


2e fase Westergouwe
Terwijl de eerste paal de grond in verdween, boog ik me al over de exploitatie van de 2e fase Westergouwe. Die moest nu immers al worden vastgesteld door de gemeenteraad, wil je straks na de realisatie van de 1e fase weer woningen kunnen aanbieden. De cijfers waren geheim en vandaar dat ook een deel van deze vergadering en de besluitvorming met gesloten deuren plaats vond. We hebben o.a. extra vragen gesteld over hoe de exploitatie eruit ziet en hoe de risico’s ingeschat zijn naar de toekomst toe. Ook hebben we onze zorgen geuit over de filevorming op de N207. Dit is de hoofdontsluitingsweg voor Westergouwe. Elke ochtend staat het verkeer hier alvast terwijl er nog een woonwijk gebouwd moet worden. In het voorjaar werd ons verteld door het college dat hieraan gewerkt werd. Dit begrepen we niet, toen werd vermeld dat de provincie pas in 2021 van plan is zogenaamde turborotondes aan te leggen. Aangezien dit probleem dus provinciaal moet worden opgelost hebben we in het debat een motie hierover aangekondigd. Dit resulteerde in een toezegging van de wethouder zich hiervoor in te spannen. We hopen binnen enkele maanden van hem goed nieuws te vernemen. 

Duurzaam bouwen
Als ChristenUnie vinden we duurzaam bouwen een belangrijk onderwerp. In Westergouwe willen we dit graag zien in een ambitie die verder gaat dan de voorgeschreven regels uit de wet. Heeft Westergouwe straks een robuust watersysteem voor zoveel mogelijk droge voeten, ontbreekt het straks aan innovatie en duurzaamheid als het gaat om de woningen. Ook hiervoor hadden we een motie aangekondigd. Ons leek het goed GPR-gebouwen te gebruiken om hogere doelstellingen te verwezenlijken. GPR-gebouwen kijkt naar duurzaamheid in de breedte, namelijk naar de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde en werkt met scores. Als je volgens de wettelijk normen bouwt, scoor je rond de 6 met dit systeem. We hadden voorgesteld om te gaan voor een score van een 7,5 (onderscheidend duurzaam) met de ambitie naar de 8 (hoog niveau van duurzaam). 


Nu bleek bij het indienen van de motie dat veel partijen de nadruk legde op het woord duur i.p.v. duurzaam. Ik vond dit bijzonder, want zelfs marktpartij en bouwer Heijmans vermeld op hun site duurzamer te willen bouwen en een GPR-score van een 7,5 als minimale norm te gebruiken. Het kan dus wel

De wethouder gaf daarnaast aan het systeem GPR-gebouwen  als opgelegde regeltje te zien die het doel voorbij gaan. Het zou veel te veel arbeidsuren en andere kosten met zich meebrengt. Een woning wordt wel €6.000 tot 12.000 duurder, werd gesteld. Daarbij werd echter niet verteld dat de energiekosten en onderhoudskosten de jaren daarna wel veel lager liggen en een woning bouwt die vele malen duurzamer is! Bovendien vallen de kosten en inzet van uren erg mee, de woning moet immers toch al gecontroleerd en berekend worden.
  
Tot slot kon je volgens de wethouder met GPR de woningen niet beter verkopen. Dat klopt, GPR meet namelijk duurzaamheid en is niet voor marketing bedoeld. Je kan de uitkomsten daarentegen wel als marketing gebruiken. Kopers willen graag een duurzame woning met lage energierekening en weinig onderhoud. 
Door  onduidelijkheid die over de motie ontstond en een andere kijk en uitleg van de wethouder, hebben we de motie aangehouden. We gaan nu kijken hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor duurzaam  bouwen, niet alleen in Westergouwe maar ook in de rest van de stad. Over enkele weken behandeld de gemeenteraad de woonvisie. Op dat moment zullen we waarschijnlijk terug komen met een motie voor duurzaam bouwen die uitgaat van stimuleren en waarvan voor ons als raad de resultaten ook meetbaar zijn of meetbaar gaan worden. Wordt vervolgd!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten