donderdag 15 oktober 2020

Geen plastic afval meer op straat in Gouda?

Op initiatief van de ChristenUnie en mede-indieners PvdA, SP en GroenLinks is een onderzoek gedaan naar omgekeerd inzamelen. Samengevat komt het er op neer dat je je plastic afval bij laagbouw in de grijze container doet en je restafval ergens in de wijk naar een centrale container moet brengen. Het eerste onderzoek wijst uit dat we in Gouda dan nog minder restafval hebben en de kosten voor ons als inwoners afnemen. Maar is er wel voldoende draagvlak voor? In deze blog meer over de voor- en nadelen van dit systeem en waarom de ChristenUnie in Gouda dit een goed idee lijkt. 

Omgekeerd inzamelen 
Nee, het is dus geen omgekeerde container, daar zou je zomaar aan kunnen denken;) De basisprincipes van omgekeerd inzamelen zijn: 
 1. het aan de bron scheiden van waardevolle grondstoffen; 
 2. een hoge service op waardevolle grondstoffen (GFT, papier en kunststof) en een lagere service op (het laatste beetje) restafval); 
 3. het belonen van gewenst gedrag in geld (lagere afvalstoffenheffing) en comfort; de burger bepaalt het succes; 
 4. duurzamer maar niet duurder 
Vertaald naar maatregelen betekent dit het aan huis inzamelen van de waardevolle grondstoffen GFT (Groen, Fruit en Tuinafval) papier en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons). Hiervoor staan de afvalcontainers dicht bij de woning. Voor het aanbieden van restafval moeten bewoners meer moeite doen; hiervoor worden ondergrondse containers geplaatst waar bewoners hun kleine hoeveelheid restafval naar toe moeten brengen. Plaatsing van die ondergrondse container gebeurt niet meer aan de hand van loopafstanden, maar meer op basis van logische plekken, zoals bijvoorbeeld bij uitvalswegen aan de rand van de buurt of bij (buurt)supermarkten. In de berekeningen is desondanks rekening gehouden met de plaatsing van 1 ondergrondse container voor 90 woningen. De huidige grijze container bij laagbouw voor het restafval wordt dan gebruikt voor het aanbieden van PMD. 

Voordelen Omgekeerd Inzamelen
Een aantal voordelen op een rij: 
 1. Bij andere gemeente die dit systeem invoeren reduceert dit de hoeveel restafval met 20% wat beter is voor het milieu en hieraan kan jezelf je bijdrage leveren! We zouden in Gouda dan van 7.6000.000 kilo afval terug gaan naar 6.000.000 kilo restafval. Nog steeds veel, maar we willen uiteindelijk naar een circulaire economie zonder restafval! 
 2. Besparing van kosten voor inwoners doordat restafval bij laagbouw niet meer in minicontainers wordt opgehaald en leidt tot minder restafval wat mede door stijgende belastingen alleen maar toeneemt in kosten. 
 3. De plastic afvalzakken verdwijnen uit het straatbeeld. Dus geen waaiende zakken meer over straat of zakken die een week aan een lantaarnpaal hangen.We kunnen de grijze containers namelijk gebruiken voor ons plastic afval welke eens per twee weken worden geleegd. Omgekeerd inzamelen kan dus tot een schonere stad leiden! 
Nadelen Omgekeerd Inzamelen
Het succes van de invoering van dit systeem valt of staat met de medewerking van de inwoners. In de grijze container moet straks nog steeds alleen PMD afval worden aangeboden, kans dat er meer vervuiling op gaat treden met restafval bestaat. Daarnaast leiden ondergrondse containers altijd tot bijplaatsingen van afval. Dit is het beeld in alle gemeenten waar deze containers gebruikt worden. Daarbij maakt het in de praktijk weinig verschil of voor restafval apart betaald moet worden of niet. De verantwoordelijkheid ligt bij de bewoners. Dit zal blijvend aandacht vragen met behulp van communicatie en handhaving. 
Tot slot is er bij de invoering van het systeem voldoende aandacht nodig voor de ouderen. Voor sommige ouderen kan het invoeren van het systeem lastig zijn. Een aantal aandachtspunten voor een goede invoering zijn verwoord op deze website: hoe-zorg-je-dat-ouderen-ook-omgekeerd-inzamelen.

Maatwerk nodig, bijvoorbeeld voor de binnenstad 
Voor een aantal gebieden zal nog steeds maatwerk nodig zijn, zo moet goed nagedacht worden over de binnenstad. In een deel van de binnenstad wordt restafval nog met de betaalde gele afvalzak ingezameld. Als loopafstand minder belangrijk is, kan er ook voor worden gekozen restafval in de binnenstad alleen nog via de bestaande ondergrondse afvalcontainers in te zamelen en dus niet meer met de gele afvalzakken. Dit leidt tot minder afval op straat en lagere inzamelkosten. PMD zakken worden op dit moment bijna overal in Gouda dagelijks op straat gezet of opgehangen. Met name in het kernwinkelgebied is het daarom van groot belang dat de inzameling van PMD met zakken wordt beëindigd. Ook hier worden dagelijks zakken op straat aangeboden, terwijl PMD maar op één dag per week wordt ingezameld. Er wordt veel extra inzet gepleegd om die zaken zakken dagelijks te verwijderen. Alleen met die extra inzet kan aan de gewenste beeldkwaliteit van dit gebied worden voldaan. Alle reden dus om ook daar niet meer met zakken in te zamelen. Stoppen met zakkeninzameling betekent voor inwoners van de binnenstad dan ook dat zij hun PMD niet meer voor de deur kunnen aanbieden, maar dat ze dit naar ondergrondse containers moeten gaan brengen. De afstand naar die containers is soms meer dan 300 meter. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat er minder zware vuilnisauto’s door de straten van de binnenstad hoeven te rijden. 


Draagvlak; wat is uw mening? 
Het college wil na de zomer van 2021 met een voorstel komen om het systeem van omgekeerd inzamelen te gaan invoeren. Wel is draagvlak van inwoners daarbij essentieel. Ik verwacht zelf dat draagvlak valt of staat met de afstand waarop je het restafval kan wegbrengen. Een klein stukje lopen vanuit je huis naar een container is denk ik niet zo erg, maar ik zie nog niet iedereen bij zijn wekelijkse boodschappen zijn restafval op de fiets wegbrengen bij een centrale container. daarnaast lijkt het me raadzaam ook de hoeveelheid afval die je weg kan brengen te verkleinen. Ik heb zelf in twee weken tijd vaak maar een 10 liter zakje afval, die wil ik echter wel graag wegbrengen, zeker bij warm weer. Ik hoor graag hoe u als inwoner tegen het invoeren van dit systeem aankijkt en of u nog ideeën heeft! Mailt u me gerust of laat een reactie achter onder deze blog. 

Tot slot
Mij lijkt het persoonlijk wel wennen maar ik zou het met gewenst maatwerk en Oog voor Gouda wel voor willen gaan. Dan kunnen we met elkaar zorgen voor nog minder restafval en een kleinere milieubelasting. Daarnaast verdwijnen de plastic zakken weer uit het straatbeeld! En zo kunnen we dichtbij huis ons samen inzetten voor het klimaatprobleem en een betere en duurzamere wereld voor ons en voor onze kinderen!

2 opmerkingen:

 1. Mooi plan, met één groot nadeel: het doet niets aan het ontstaan van afval. Waarom deze energie niet steken in het voorkomen van afval bij de bron? (Lees producenten). Ga bijvoorbeeld in gesprek met supermarkten. Verplicht daar het inzamelen van afval. Dan gaan die snel genoeg iets verzinnen om minder afval te creëeren.

  En ja, mindervaliden en ouderen worden van bovenstaand plan wel de dupe. Deze plannen worden al snel duur voor de armen en lucratief voor de rijken. Kortom: laten we weer starten met het financieren van oplossingen in plaats van problemen. (En dat kan ook bij jeugdzorg, verkeer, veiligheid, etc)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt voor je reactie! Komen tot minder afval in Gouda is inderdaad nog beter. Omgekeerd inzamelen helpt en kan daaraan zeker een bijdrage leveren. Het college heeft op basis van een motie van de ChristenUnie inmiddels brieven gestuurd met de aandacht voor het gebruik van minder plastic verpakkingen bij winkeliers. In mijn volgende blog over een weekje meer over minder afval en wat we daar in Gouda zelf al aan kunnen doen.....

  BeantwoordenVerwijderen