vrijdag 12 september 2014

ChristenUnie gaat voor een duurzaam Gouda

De ChristenUnie fractie vindt duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Om voldoende aandacht voor duurzaamheid te vragen heb ik samen met de fractie een duurzaamheidsnotitie opgesteld; “ChristenUnie gaat voor een duurzaam Gouda”. Op deze manier willen we onze visie geven op duurzaamheid in Gouda en tegelijkertijd input geven voor de nog op te stellen vergroeningsagenda van het college. 

 
Wat is duurzaamheid?

Er is vaak nog onduidelijkheid wat onder duurzaamheid wordt verstaan. Een definitie de lading van duurzaamheid goed dekt: “Duurzaamheid kijkt naar de behoefte die de mensen op aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of economie in gevaar komt. 


Duurzaamheidsbeleid een must

Essentieel is welke beleidsdoelstellingen we als gemeente hebben voor de langere termijn. Waar willen we naartoe met duurzaamheid in Gouda in 2025? “Dit beleid kan goed gekoppeld worden aan een uitvoeringsprogramma. Door beleid op te stellen geeft de raad kaders mee waarbinnen het college aan de slag kan gaan met het uitvoeringsprogramma. 


Gemeente geeft het goede voorbeeld

Uitgangspunt voor de gemeente moet zijn om zelf het goede voorbeeld te geven inzake duurzaamheid. Dit kan bewerkstelligd worden door Fairtrade gemeente te blijven, meer te investeren in zonnepanelen op overheidsgebouwen en het versneld toepassen van led-verlichting in de openbare ruimte. Voordeel van een deel van deze maatregelen is dat ze zich in de loop van de tijd zelf terugverdienen door te besparen op de energiekosten. Led-verlichting verdient zich inmiddels al binnen 8 tot 10 jaar terug!


Duurzaamheid “tussen de oren” van inwoners

Daarnaast heeft de overheid een rol bij het faciliteren en informeren van inwoners van Gouda over duurzaamheid. Belangrijk is dat het onderwerp ook leeft bij de inwoners. Dit kan bijvoorbeeld door als gemeente te zorgen voor het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen en informatie hierover ter beschikking te stellen. Maar ook maatregelen als het stimuleren van fietsen door het verder verbeteren van hoofdfietsroutes en eens kritisch te kijken naar de doorstroming van het autoverkeer op de Goudse wegen kunnen bijdragen aan minder CO2 uitstoot. Ook een vaste plaats voor  de streekmarkt op de Goudse markt kan bijdragen aan een duurzaam Gouda. Voor de bewustwording kunnen publieksacties worden voorbereid samen met vrijwilligers. Denk dan bijvoorbeeld aan deelname van de landelijke duurzaamheidsdag of een actie gericht op voedselverspilling. Tot slot

Natuurlijk kan de Goudse politiek en de gemeente Gouda veel doen aan duurzaamheid. Belangrijkste is uiteindelijk dat niet alleen de ChristenUnie of de gemeente Gouda voor duurzaam wil gaan. Nee, het belangrijkste is dat we samen als Gouwenaars met elkaar gaan voor één duurzaam Gouda. U kunt daar zelf ook aan meedoen. Ik zal af en toe in mijn blogs dan ook aangeven hoe u eenvoudig meer duurzaam kan gaan leven. Door dit samen te doen is het soms nog leuk ook.


Meer informatie

Benieuwd geworden welke ideeën de ChristenUnie op het gebied van duurzaamheid nog meer heeft voor Gouda? Download dan hier de gehele notitie ChristenUnie gaat voor een duurzaam Gouda
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten