dinsdag 4 november 2014

Wat doet een raadslid?Veel werk van raadsleden is onzichtbaar. Ik geef in deze blog een kijkje in hoe een gemiddelde week er voor mij uitziet als raadslid. 

Maandag en dinsdag
Op maandag tot en met donderdag werk ik naast mijn raadswerk voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht als Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Op maandagavond, nadat de kinderen op bed liggen is het vaak een avondje stukken lezen, en de fractievergadering en raadsvergaderingen voorbereiden. Daarnaast zijn op de maandag vaak ook extra avonden, zoals bijvoorbeeld extra raadsvergaderingen of het bijwonen van vergaderingen van bijvoorbeeld een wijkteam etc. Mijn ambitie is deze avond ook vrij te houden voor een potje squash met een goede vriend, dat lukt echter niet altijd. 

Dinsdagmiddag neem ik als dat nodig is politiek verlof op van mijn werk, om het raadswerk verder bij te houden. Zo is er elke week een weekzending met stukken, dagelijks minimaal een mail of 20 en zijn er diverse stukken te lezen voor de voorbereidende of besluitvormende raadsvergaderingen. Elke dinsdagavond om 20 uur vindt het fractieoverleg van de ChristenUnie plaats. Niet alleen onze fractie vergadert, ook de andere fracties hebben hun vergaderingen deze avond in verschillende vergaderruimte in het Huis van de Stad. Fractievergaderingen duren minimaal tot 22 uur. We bespreken hier alle inhoudelijke zaken die spelen en bepalen onze standpunten. 

Woensdag raadsdag
Woensdag is raadsdag. Voordat de vergadering 's avonds plaats vindt, wordt er veel rondgemaild door de politieke partijen onderling. Het is altijd goed de mail dan in de gaten te houden, zeker als er een besluitvormende raadsvergadering is komen er moties (wens/ verzoek aan het college) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) via de mail binnen. Vaak zijn die wel al eerder de revue gepasseerd, maar dit zijn dan de eindversies. Om 20 uur begint dan een raadsvergadering en duurt vaak tot een uur of 23. In een ander blog zal ik stil staan hoe zo’n avond eruit ziet en wat er nu precies gebeurt. Vandaar laat ik het in deze blog hier even bij. 

Donderdag is voor mij de laatste werkdag van de week. Donderdagavond ziet er dan vaak ongeveer uit als een maandagavond. Of er is een bijeenkomst waar je heen kan gaan, of het is veel lezen en mails beantwoorden.

Lang weekend
Vrijdag ben ik thuis en ben ik er voornamelijk voor mijn gezin. Ik probeer deze dag mijn raadswerk te combineren, door wanneer de kinderen (overdag) slapen weer wat zaken op te pakken. Zo schrijf ik dan een blog, lees mails of heb ik soms een koffieafspraak met betrokken Gouwenaren. Soms werk ik die dag ook nog wat thuis, daar waar het werk die week niet is afgekomen. Vrijdagen zijn vaak ook dagen waar raad-uitjes op het programma zijn. Zo worden regelmatig excursies voor raadsleden georganiseerd die deze middagen plaatsvinden.
In het weekend probeer ik wat gas terug te nemen en wat minder aan het raadswerk te doen. Nu merk ik dat dat zaterdag vaak niet lukt. Op zondag houdt ik echter vrij en probeer ik niet te veel aan politiek te denken……..

1 opmerking: