vrijdag 20 februari 2015

Hertenkamp en volière moeten blijven


Afgelopen woensdag 18 februari 2015 werd de bezuiniging op het hertenkamp bij de Krugerlaan en de volière in het van Bergen IJzendoornpark besproken. In deze weblog beschrijf ik in het kort mijn belevingen van deze avond en verwoord ik mijn inbreng. 


Bezuinigen
De aanleiding van het sluiten van het hertenkamp en de volière was een geplande bezuiniging van de gemeente in het lopende contract met Cyclus, die zonder gevolgen voor onderhoud zou kunnen worden doorgevoerd. Dit bleek na een uitspraak van de rechter eind 2014 niet het geval. Een bezuiniging van €500.000 moest daarom elders op korte termijn gevonden worden. De enige ruimte die nog beschikbaar was binnen dezelfde onderhoudsportefeuille was groenonderhoud. Aangezien de bezuiniging begin 2015 moest ingaan, is snel besloten  het kwaliteitsniveau van groenonderhoud te verlagen en de kosten van het hertenkamp en de volière in 2015 niet meer te willen betalen. Dit is echter zo snel gegaan dat een aantal zaken over het hoofd zijn gezien, waaronder de communicatie. 

Communiceren met omwonenden en wijkteams
In de raadsvergadering zijn door mij vragen gesteld aan het college over de manier van communiceren. Alle bewoners en  het wijkteam moesten namelijk achteraf te horen krijgen dat deze bezuiniging was doorgevoerd. Het college had dit doorgevoerd zonder de wijkteams te betrekken of de omwonenden van bijvoorbeeld de Zuidrandflat. Dit leverde veel teleurstelling op in de wijken die het betrof. Wethouder Niezen (GroenLinks) gaf aan dat deze bezuiniging kostte wat kost begin 2015 toch door moest worden gevoerd en dat bespreken geen zin heeft. De communicatie met de bewoners en de wijkteams werd gezien de tijdsdruk dus overgeslagen. Ik heb in de raadsvergadering benoemd dat over een bezuiniging met een te verwachten impact wel degelijk op een andere manier had kunnen worden gecommuniceerd. Ook bezuinigingen moeten eerst met de bewoners en het betreffende wijkteam worden gedeeld/ besproken en niet zonder communicatie worden doorgevoerd. Zo kan gezamenlijk met de stad worden gezocht naar een oplossing. Samen sterk!

Hertenkamp gered dankzij buurtbewoners
Fijn is het dat de bewoners uit Gouda het goed hebben opgenomen en zelf initiatief hebben getoond. Ze hebben zelf gezorgd dat al bijna een stichting is opgericht voor het hertenkamp. Je kan ze volgen en wellicht nog steunen op facebook: https://www.facebook.com/hertenkampgouda. De volière zal waarschijnlijk ook door omwonenden en een school geadopteerd worden.
Bijna alle politieke partijen vonden het belangrijk dat deze wijkvoorzieningen behouden blijven. Daarnaast zegde de wethouder in deze vergadering toe om haar best te doen alle gevraagde hulp te bieden, zowel voor het behoud van de volière als ook voor het hertenkamp. We gaan er nu maar vanuit dat de vrijwilligers alle medewerking zullen krijgen van dit college om te kunnen slagen en de financiering rond te krijgen. Immers, niemand wil deze voorzieningen kwijt!


Groenonderhoud lager kwaliteitsniveau
Veruit de meeste bezuinigingen worden overigens gerealiseerd door fiks te snijden in de kosten voor groenonderhoud. Dit houdt minder onderhoud in en een lager kwaliteitsniveau voor geheel Gouda. De ChristenUnie gaat zich inzetten om binnenkort nogmaals dit punt in de gemeenteraad te bespreken, aangezien de gemeenteraad de kaders stelt. Wordt vervolgd.  

1 opmerking:

  1. Hoi Christiaan,
    Als inwoner van Gouda doet het mij deugd om te lezen dat de hertenkamp (waarschijnlijk) behouden blijft. Wat het groen betreft, dat zal een lastiger verhaal worden, aangezien we allemaal groen willen maar dan van het gratis soort qua aanleg en onderhoud! Toch het onderhoud op niveau houden kost geld en aangezien dit ergens vandaan moet komen vrees ik dat het begrip "inwoner" snel gebezigd is. Voor wat het communiceren, dat doet de raad van Gouda liefst niet, heb je geen lastige vragen, kan je lekker achterkamertjes politiek bedrijven en de meest wilde plannen er doorheen duwen.

    BeantwoordenVerwijderen