dinsdag 30 juni 2015

Kledinginzameling moet beter!


Helaas wordt kleding beperkt weggebracht in de hiervoor bestemde containers, terwijl kleding, ook versleten kleding, heel goed kan worden hergebruikt. Het nut en de noodzaak van deze inzameling en wat er in de kledingcontainers mag worden aangeboden is vaak onvoldoende bekend. Aangezien de ChristenUnie de kledinginzameling graag ziet verbeteren in Gouda, hebben we artikel 38 vragen gesteld aan het college. Landelijk vraagt de ChristenUnie overigens ook aandacht voor het recyclen en gescheiden inzamelen van kleding. In 2014 is o.a. een nota geschreven met de titel “Kleding uit de kliko”. In deze blog geef ik een toelichting op de gestelde vragen. 

Aanleiding
Uit een onderzoek van 2012 blijkt dat Gouda onder gemiddeld scoorde als het gaat om het aantal kilo’s opgehaalde gescheiden kleding. Vandaar dat we vragen gesteld hebben over kledinginzameling.

Meer aandacht voor kledinginzameling
We willen weten of er voldoende inzamelcontainers in Gouda staan en of er niet meer containers geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld bij scholen of winkelcentra. Nu is het daarnaast vooral ook de onbekendheid die zorgt dat gescheiden kledinginzameling nog niet “gewoon” is geworden. Door bijvoorbeeld meer voorlichting te geven met een leuke publieksactie of beloningsacties kan gezorgd worden voor meer aandacht. “Wist je bijvoorbeeld dat ook versleten kleding in de containers mag worden aangeboden?” Ook kan meer samenwerking worden gezocht met inzamelaars van kleding, zoals de non-foodbank en de Baanderij.

Wat wordt er bereikt?
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de gemeente ook weet wat er met de kleding gebeurt nadat e.e.a. is ingezameld. Het is belangrijk dat ook de doelen voor de kledinginzameling bekend zijn. Mocht een mogelijkheid bestaan direct te kunnen communiceren over waar de kleding en de gelden terecht komen, kan dat prima gebruikt worden voor de communicatie over de kledinginzameling.

Standpunt college
Het college heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. In het collegeprogramma “Gouda daagt uit” staat dat Gouda een voorbeeldrol wil vervullen als het om duurzaamheid gaat. We verwachten dan ook zeker dat het college deze ambitie ook heeft om kledinginzameling in Gouda te verbeteren.

De vragen
Tot slot de vragen die gesteld zijn:

  • Is het college het met de ChristenUnie eens dat er te weinig kleding gescheiden wordt ingezameld in Gouda?
  • Klopt het dat er slechts twintig kledingcontainers in Gouda staan? Zijn deze volgens het college voldoende verspreid over de stad? In hoeverre bent u bereid op centrale punten (bijvoorbeeld scholen of winkelcentra) inzamelpunten toe te voegen?

  • In hoeverre brengt de gemeente kosten in rekening voor de plaatsing van de containers? Is dit gelijk aan de kostprijs voor de gemeente Gouda?

  • In hoeverre is het college bereid meer voorlichting te geven over de inzameling van kleding? Is het college bereid om daarbij samen te werken met bestaande initiatieven in Gouda zoals de Baanderij, de non-foodbank en  “Geef Max de zak”?

  • Is het college bereid na te denken over het huis-aan-huis ophalen van textiel door verenigingen en stichtingen tegen een vergoeding? In hoeverre ziet u een meerwaarde van deze verzamelmethode bovenop de inzameling via de vaste containers en vaste inleveradressen?
  • Is de gemeente op de hoogte wat er met textiel uit de gemeente Gouda precies gebeurt nadat het is ingezameld? Op welke manier stuurt de gemeente bij de inzameling van textiel op een zo hoog mogelijk milieurendement?

  • In hoeverre is het college bereid om tot maart 2018 zich in te spannen het aantal kilo’s gescheiden ingezamelde kleding (op jaarbasis) te verdubbelen?

We wachten de beantwoording van het college nu af. Deze volgt normaal gesproken binnen 6 weken. 

Zelf aan de slag!
Daarnaast is het natuurlijk ook goed als jij zelf oude kleding gescheiden aanbiedt! Dus komt er nog een kastopruimmoment dit jaar, denk dan; "kleding uit de kliko" en schenk de gesloten zak kleding aan het goede doel of breng weg naar de kledingcontainer! Voor een kledingcontainer bij jouw in de buurt; klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten