dinsdag 14 juli 2015

Laadpalen voor elektrisch rijden in Gouda?Het is een trilogie geworden. In korte tijd heb ik namens de ChristenUnie drie maal het initiatief genomen over een bepaald thema vragen te stellen aan het college (zogenaamde art. 38 vragen). Heb ik in juni 2015 nog vragen gesteld over mobiel betaald parkeren en kledinginzameling, triggerde een krantenartikel in het AD mij om vragen te stellen over laadpalen voor elektrische auto’s. De vragen zijn gezamenlijk met Charlotte Defeche van de VVD opgesteld en ingediend. Kernvraag: Waar zijn de laadpalen voor elektrische auto’s in Gouda gebleven?

Aanleiding
In het Algemeen Dagblad op 30 juni 2015 jl. stond een foto van een inwoner van de Van Swietenstraat die graag een laadpaal voor zijn elektrische auto wil, maar ‘[...] de gemeente werkt niet mee. Er is geen geld voor heeft Nobel gelezen op de website’. Vervolgens staat er dat het volgens de gemeente niet alleen een kwestie van geld is, maar dat de parkeerplaats bij de paal voor de oplader vrijgehouden dient te worden en dat is vanwege de parkeerdruk niet altijd gewenst.
Opvallend is dat de gemeente Gouda (nog steeds) geen beleid heeft op dit gebied terwijl vanuit het rijk elektrisch rijden op verschillende manieren gestimuleerd wordt. Het meest recente bericht hierover is dat het rijk €5,7 mln beschikbaar stelt voor gemeenten om het plaatsen van laadpalen door marktpartijen rendabel (en daarmee aantrekkelijk) te maken’. Daarnaast heeft Nederland het streven om in 2025 1 miljoen e-auto’s te hebben rijden in Nederland, in 2035 moeten alle nieuwe auto’s elektrisch zijn en in 2050 is het hele wagenpark elektrisch. Al eerder hebben zowel de VVD (mei 2013) als de ChristenUnie (december 2012) vragen gesteld over laadpalen in Gouda.

De vragen
Naar aanleiding van het recente krantenartikel in het AD hebben beide partijen de volgende vragen:

1.   Is de gemeente bekend met de ambities van het rijk op het gebied van elektrisch rijden? En zo ja, hoe wil de gemeente daar aan bijdragen?

2.   Is de gemeente bekend met de recente extra impuls vanuit het rijk om laadpalen te faciliteren?

3.   Op dit moment staan er 15 laadpalen in de openbare ruimte in Gouda, waarvan 9 op een betaald parkeren terrein (Klein Amerika, Q-park Bolwerk en P+R garage). Zes palen zijn dus beschikbaar voor de inwoners van Gouda, die geen paal op eigen terrein kunnen plaatsen. Is de gemeente met ons van mening dat dit aanbod te beperkt is voor met name de inwoners? In de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie uit 2012 geeft u aan als gemeente laadpalen te willen faciliteren; inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor aanschaf en onderhoud. Hoe is hier de laatste jaren invulling aan gegeven?4.   Op de website staat te lezen dat één van de reden dat de gemeente niet meewerkt aan verzoeken voor een paal, de parkeerdruk in Gouda is.

5.   Heeft de gemeente overwogen flexibele laad-uren in te stellen (met een onderbord), zodat buiten deze uren iedereen gebruik kan maken van de parkeerplaats?

6.   Wat vindt de gemeente van het idee om op centrale plaatsen in een wijk plekken aan te wijzen voor openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s?

7.   Op de website www.oplaadpalen.nl, die een overzicht geeft van alle laadpalen in Nederland, is zichtbaar dat er meer laadpalen staan in Gouda dan de op de gemeentelijke website genoemde 15. Heeft de gemeente, in haar rol als faciliterende overheid, overleg gehad met de eigenaren van deze palen om te kijken of ook anderen gebruik kunnen maken van de palen? Ziet u hier een taak voor de nog in te stelen duurzaamheidsmakelaar?

8.   Heeft de gemeente overwogen inwoners van Gouda die eigenaar zijn van een elektrische auto de mogelijkheid te bieden zonder parkeergeld, op Klein Amerika of in de P+R-garage hun auto op te laden?

Tot slot
Gezien het zomerreces zal de beantwoording waarschijnlijk pas in september 2015 aangeboden worden. We wachten de antwoorden tot die tijd af. Wellicht goed om eens aan u te vragen; 

Wat vindt u van het idee om in ieder geval op centrale plaatsen in een wijk plekken aan te wijzen voor openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s?

5 opmerkingen:

 1. He wat fijn dat hier weer aandacht voor komt! 3 Jaar geleden heeft Theo hier ook aandacht aan besteed (zie de link bij mijn profiel). Ik heb zelf diverse keren contact met de gemeente gehad, maar kreeg het antwoord dat er nog geen beleid was aangaande het elektrisch laden. Intussen is er alleen aan de bezoeker van Gouda gedacht, maar voorzieningen voor bewoners van Gouda zijn er nog niet echt.

  In mijn geval zou ik graag, zoals Theo dat 3 jaar geleden aankaartte, een bordje neer zetten om meer kans op een parkeerplek bij mijn verlengsnoer te hebben. Diverse keren heb ik voor de keuze gestaan om de auto leeg thuis te laten en met de trein te reizen of... deze gedurende korte tijd foutief te parkeren om toch voldoende te kunnen laden. De bijbehorende (terechte) boete is 90 euro, zo heb ik ervaren....

  Het idee om een laadpaal op loopafstand te kunnen gebruiken spreekt mij aan, maar persoonlijk zou ik meer gebaad zijn aan een bordje, zoals in de blog van Theo verwoord, wat men in andere gemeenten blijkbaar wel kan plaatsen.

  Ik ben benieuwd naar de antwoorden die jullie in september hopen te krijgen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://theokrins.blogspot.nl/2012/11/ik-heb-stroom-nodig.html

   Verwijderen
 2. Dank voor je reactie. Ik zal de suggestie van het reserveringsbordje voor electrisch laden zeker meenemen als dit verder wordt opgepakt/ vragen beantwoord zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Afhankelijk van hoe groot de plaats is, en de route eromheen. Ik kan me voorstellen als iedereen tegelijk zijn auto wilt opladen, dat het dan een zooitje kan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je moet ook niet vergeten dar als mensen lange stukken rijden dan pas hun auto gaan opladen. Ik heb zelf een Niassan Leaf, en als ik kleine stukken moet rijden laad ik hem thuis gewoon op. Dan heb ik niet constant het gedoe van opladen op het werk!

   Verwijderen