dinsdag 28 maart 2017

Minder hondenpoepoverlast in Gouda

De hotspots hondenpoep worden schoongemaakt, hondenbezitters worden direct beboet bij een overtreding en er komt een proef met hondenpoepzakjes. Dit zijn een aantal acties die wethouder Hilde Niezen heeft toegezegd, naar aanleiding van de actie ‘Kakje in zakje’ van de ChristenUnie, in het voorjaar van 2016. Minder hondenpoep in Gouda dus!
 
De aanleiding voor de actie “Kakje in zakje” was de hondenpoepoverlast die nog steeds veel ervaren word. In het voorjaar van 2016 kon iedereen een aantal weken de hondenpoeplocaties doorgeven en reageren. Deze reacties zijn verwerkt en vlak voor de zomervakantie aangeboden en besproken met de verantwoordelijk wethouder Niezen. We vinden het nu dan ook fijn dat veel van de aanbevelingen die we hebben gedaan, daadwerkelijk worden uitgevoerd.  

Minder Hondenpoep: maar hoe? 
Maatregelen die n.a.v. de actie worden uitgevoerd zijn samen te vatten in 3 punten:
  • Gerichte handhaving op hotspots; Bij een overtreding wordt door handhaving niet eerst gewaarschuwd, maar meteen beboet. Tevens zijn deze hotspots in het “alert syteem” van stadstoezicht opgenomen. Omdat het steeds later licht wordt gaat stadstoezicht hier de komende tijd vroeger surveilleren, vanaf 6 uur in de ochtend. De gemeente gaat de tien hotspots nu eerst ook nog een keer schoonmaken. De tien hotspots, plekken waar je de meeste kans hebt om in een hondendrol te stappen, zijn de Turfsingel, Houtmansplantsoen, Klein Amerika, Regentesseplantsoen en de Vest/ Sint Mariewal. In de rest van de stad zijn de overlast locaties: Walmolenerf/ Goverwellepad, Vogelplein/ Koekoekplein, Geertruidahoeve, Omloopkade en de Jac. P. Thijsselaan.
  • Proef ‘Kakje in zakje’; De gemeente wil een proef doen met zakjeshouders en poepzakjes. De proef moet uitwijzen of  dit systeem in Gouda kan werken. Op dit moment wordt voor de proeflocatie gedacht aan het Omlooppad. Wel zijn we nog op zoek naar hondenbezitters die op het Omlooppad vaak hun hond uitlaten en tijdens de proefperiode de zakjes willen navullen. Dus meldt u aan op het mailadres kakjeinzakje@gmail.com als u ons wilt helpen bij deze proef. We nemen dan snel contact met u op. Als de vrijwilligers bekend zijn kan de proef van start. Dan worden de afvalbakken met zakjeshouders besteld. Bewoners in de omgeving worden hierover per brief geïnformeerd.
  • Communicatie (permanente campagne); Stadstoezicht gaat meer communiceren over hun werkzaamheden. Zo zullen ze ons via twitter informeren over hun werkzaamheden en handhavingsacties, ook op de hotspotlocaties. In het kader van voldoende informatie over het hondenbeleid wordt elk voorjaar en najaar gecommuniceerd over concrete acties via de gemeentepagina, de website en twitter. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over schoonmaakacties met bijvoorbeeld een poepzuiger, handhaving en handhavingsresultaten, en het plaatsen van bakken. Naast de communicatie zal het meldpunt sneller reageren op klachten over hondenpoep. Bij het meldpunt kunnen ook verzoeken worden gedaan voor het bijplaatsen van afvalbakken. Via deze link komt u bij het meldingsformulier.

    Ik hoop dat ik op korte termijn met mijn kinderen buiten kan lopen en spelen, zonder dat iemand poep aan zijn schoenen heeft! Moet toch haalbaar zijn, lijkt me!

Oproep
Wilt u meehelpen aan de proef ‘kakje in zakje’, laat het ons dan weten via kakjeinzakje@gmail.com. Woont u op een andere locatie in Gouda en heeft u interesse mee te doen, laat dat ons dan ook weten!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten