zondag 14 februari 2016

Boze bewoners in de Jan van Beaumontstraat

Bewoners in deze straat hebben onenigheid met de gemeente over de erfgrens van hun voortuinen. De gemeente heeft deze gronden nodig voor een herinrichting van de straat en claimt dat een deel van de voortuin gemeentegrond is. Bewoners van de straat hebben echter informatie en beeldmateriaal, op basis waarvan kan worden uitgegaan van het principe dat als er onduidelijkheid blijft bestaan er sprake is van verjaring. Deze discussie lijkt nu snel aan te koersen richting een rechtszaak.


Zorgen omtrent communicatie herinrichting en ophoging
Twee weken geleden diende onze fractie ook al vragen in over een geschil met bewoners aan de Jac. P. Thijsselaan. We maken ons inmiddels wel zorgen. Het lijkt dat de plannen die zijn ontworpen door de gemeente zonder wijziging moeten worden uitgevoerd. Dit zonder zonder de zorgen en inbreng van omwonenden mee te nemen in de herinrichting. Dit terwijl dit college streeft naar innovatief burgerschap en goede communicatie met bewoners. Ook hier lijkt de communicatie alles behalve soepel te verlopen over de herinrichting en ophoging. Daarbij komt in deze straat nog een geschil over eigendomsrecht waarbij de gemeente vrij snel dreigt met een rechtszaak. Dit terwijl nog geen eens duidelijk is of er draagvlak is voor de herinrichting.

CROW-richtlijnen
Ook hier lijkt de gemeente gewoon bepaalde richtlijnen te willen volgen. In dit geval moet de weg breder worden. Waarom deze weg breder moet worden is echter een raadsel. Daarnaast, als bewoners een verbreding niet zien zitten, kan je toch afwijken van richtlijnen? Dit stelt het college overigens ook in haar coalitieprogramma 'Gouda daagt uit'.
 
Ik hoop dat de vragen voldoende oproepen om in dit soort processen meer te luisteren naar  bewoners. Alles overnemen wat bewoners zeggen kan niet, maar luisteren en (kleine) aanpassingen doen die bewoners vragen moet toch bespreekbaar zijn!

De vragen
We stelden als fracties van ChristenUnie, CDA en SGP naar aanleiding van dit geschil de volgende vragen aan het college:
 1. Hoe verklaart het college dat tot nog toe de straat altijd is ingericht op basis van het huidige beeld en de eigendomsgrens bij de laatste herinrichting van de straat geen probleem was?
 2. Waarom zijn deze gronden voor de herinrichting van de straat opeens nodig en waarom moet de straat verbreed worden
 3. Wat vinden de bewoners van deze herinrichting?
 4. In het coalitieakkoord is opgenomen dat o.a. inwoners ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien, ook als die wellicht niet helemaal passen binnen de inhoudelijke of technische richtlijnen die binnen de gemeente gelden. Is het college bereid de richtlijnen los te laten en de herinrichting aan te passen wanneer onvoldoende draagvlak in de straat bestaat? In hoeverre is het college dan bereid om huidige erfgrens van de tuinen in tact te laten?
 5. In hoeverre kan de snippergroenregeling soelaas bieden om bovenstaande onduidelijkheid over het eigendom op te lossen?
 6. Waar baseert de gemeente het op dat een deel van de voortuinen in bezit is van de gemeente?
 7. Wat zijn de wettelijke kaders (verjaringstermijnen) als het gaat om gemeentegrond in relatie tot particulieren?
 8. Heeft het college naast het natrekken van het kadaster ook gekeken naar de verjaringstermijn? Wat was de uitkomst van dit onderzoek? En heeft het college bewijs dat de laatste 20 jaar deze gronden in gebruik zijn genomen door de bewoners?
 9. Is het college op de hoogte van het verhaal van omwonenden dat de situatie volgens hen in deze straat nooit anders is geweest? Hoe zwaar weegt dit in het oordeel van het college, mede in het licht van de verjaringstermijnen?
 10. Waarom wordt zo snel gedreigd met een rechtszaak als bewoners op basis van voldoende bewijs in overleg met de gemeente tot een oplossing willen komen?
 11. In hoeverre is het college bereid de rechtszaak voorlopig uit te stellen en nogmaals in overleg te gaan met de bewoners en op basis van de gegevens die de bewoners aanreiken het besluit in heroverweging te nemen?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten