dinsdag 2 februari 2016

Kop van de Kleiweg


Woensdag 3 februari 2016 besluit de raad over de herinrichting van de Kop van de Kleiweg. De gemeente heeft gezamenlijk met ondernemers en vastgoedeigenaren gewerkt aan een verbetering van dit deel van de stad. De ChristenUnie wil deze herinrichting door laten gaan en dus instemmen met het voorstel. 


Fietssteiger
Naast dat er hard samengewerkt is met de direct betrokkenen, is helaas te weinig in het proces rekening gehouden met andere belangengroeperingen zoals het Watergilde en het "Platform voor de binnenstad en haar randen". Veel partijen zijn met name kritisch op de fietsensteiger. Dit leverde in het debat ook wel enige discussie op. Een fietsenstalling is vaak rommelig en is dat de kwaliteit die je bij je entree van de stad wil toevoegen? 
Daarnaast werd opgemerkt dat het bouwen op het water onwenselijk is. Echter, wil je een oplossing voor dit gebied zul je ruimte moeten creëren. Daarbij vinden we deze gekozen oplossing voor een steiger op het water voor fietsparkeren de minst slechte vorm. Wel had het college wellicht meer kunnen doen aan de onderbouwing van het aantal fietsen, waardoor de steiger wellicht kleiner kon worden uitgevoerd. Deze kans is helaas niet gepakt doordat niet eerst een onderzoek naar fietsparkeren in de binnenstad is uitgevoerd. 

Dit plan of geen plan
We merkten echter dat het plan voor de Kop van de Kleiweg dat nu voorligt een kwestie was van kiezen. Kiezen we dit plan, dan weten we dat de kop van de Kleiweg opknapt, wanneer we tegen dit plan stemmen is het maar de vraag of nog tot een gedragen plan gaat komen dat ook gefinancierd kan worden. Aangezien we als ChristenUnie het belangrijk vinden dat deze entree eindelijk wordt opgeknapt, hebben we ons uiteindelijk op het standpunt gesteld dat we dan liever het nu voorliggende plan steunen, aangezien we vinden dat niets doen geen optie is. 

Nette fietsenstalling een must
Wel hebben we aan college gevraagd toe te zien dat het netjes blijft en aangedrongen op een evaluatie van de herinrichting van de Kop van de Kleiweg tot eind 2017. We kunnen dan bezien of er toch andere overwegingen of maatregelen genomen moeten worden om eventuele verrommeling van dit entreegebied te verbeteren. Het college heeft ons  in het debat deze evaluatie toegezegd. Tevens zullen we woensdag een motie van de CDA mede indienen die nog verder aandacht vraagt in voorlichting over het netjes stallen van fietsen in combinatie met handhaving en dan voor de gehele binnenstad. We hopen zo dat voldoende wordt ingezet dat de nieuwe entree daadwerkelijk een kwaliteitsverbetering is en een visitekaartje van Gouda kan worden!1 opmerking:

 1. Hallo Christian,
  Voor de fietsenrekken graag aandacht voor het volgende:
  Steeds meer fietsers zetten hun fiets dubbel op slot door middel van een ketting. Met veel fietsenrekken is hier geen rekening mee gehouden (bijvoorbeeld die voor het stadhuis).
  Een toenemend aantal fietsen heeft een krat voorop de fiets. Te dicht op elkaar geplaatste fietsenrekken zijn dan een probleem, je fiets past er niet tussen, dus zoek je dichts bijgelegen lantarenpaal (om je ketting omheen te doen), oftewel ver-rommeling.
  Groet Bert

  BeantwoordenVerwijderen