donderdag 28 januari 2016

Gouda fietst door; groene golf voor fietsers!


Gouda moet een echte fietsstad zijn! De ChristenUnie vind het belangrijk dat fietsen in de stad voor de korte en middelgrote afstand nog aantrekkelijker wordt. Op vrijdag 21 januari 2016 stond een artikel in het Algemeen Dagblad over het bedrijf Technolution. Technolution is een bedrijf dat zich wereldwijd bezig houdt met verkeersmanagement, waaronder ook het verbeteren van de doorstroming van fietsers. Het artikel sprak over de invoering van een groene golf voor fietsers. Een interessante gedachte dat je bijvoorbeeld vanaf de Bloemendaalseweg in één keer door kan fietsen naar de binnenstad met alleen maar groen licht. Naar aanleiding van het krantenartikel heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan het college over dit onderwerp.

Kleiwegplein
Niet alleen een groene golf kan interessant zijn. Ook de lange wachttijd op het Kleiwegplein voor fietsers moet volgens de ChristenUnie snel worden aangepakt. Het moet aantrekkelijk zijn naar de stad te fietsen en je niet ellelang hoeft te wachten, voordat je de Kleiwegbrug over kunt rijden. Ook hier hebben we aan het college gevraagd maatregelen te onderzoeken. 

De vragen
Naast de vragen over het fietsen hebben we ook vragen gesteld over het nieuwe parkeerverwijssysteem dat Gouda aan het invoeren is. We hebben als ChristenUnie de volgende vragen gesteld:
  • Wat is de stand van zaken betreffende het vervangen van het parkeerverwijssysteem in Gouda?
  • Is het college al met partijen in gesprek over de invoering van een nieuw parkeerverwijzingssysteem? Wordt daarbij ook gesproken met het bedrijf Technolution? Als dit niet het geval is, in hoeverre is het college bereid om met dit bedrijf in gesprek hierover te gaan?
  • Is er een beeld hoe (het tijdpad van) de vervanging van het verwijssysteem eruit ziet en welke kosten dit met zich mee brengt?
  • Op welke hoofdroutes is in Gouda momenteel sprake van een groene golf? In hoeverre is het college bereid en voornemens dit uit te breiden?
  • Wat vindt het college van het idee om een groene golf voor fietsers te creëren en in hoeverre is zij bereid dit in te voeren?
  • Wat gaat het college doen aan de lange wachttijden voor fietsers bij de verkeerslichten bij het Kleiwegplein?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten