maandag 23 oktober 2017

Hollandsche IJssel uit zicht


In september 2017 werd in de Goudse gemeenteraad gesproken over een relatief klein bouwplan aan de Goejanverwelledijk 40-42. Eerder schreef ik hierover al een blog; Hollandsche IJssel; ruimtelijke kwaliteit onder druk. Op dit voormalig bedrijventerrein aan de Hollandsche IJssel, waar de bedrijfsbebouwing al is gesloopt zijn 5 woningen gepland. De woningen worden verspreid over de gehele breedte waardoor de IJssel opnieuw niet meer in zicht komt te liggen vanaf de dijk. De ChristenUnie was tegenstander van dit plan en in deze blog leg ik uit waarom. 

Foto locatie Goejanverwelledijk 40-42
Visie Hollandsche IJssel in zicht
De visie ‘Hollandsche IJssel in zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat vanaf de dijken de rivier zichtbaar is en op verschillende plekken kan worden betreden. Alleen functies met een landelijk karakter en bij het rivierengebied passende beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten (dus ook woningbouw), tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en bij de dijk ligt. Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende bedrijfslocaties mogelijk, mits zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering van de beeldkwaliteit en de toegankelijkheid van de rivieroever d.m.v. een op de omgeving aansluitend oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.

Bouwplan
bestemmingsplankaart
Het bouwplan ging uit van 5 woningen. In de behandeling bleek dat de meeste raadsfracties moeite hadden met het plan. Door de 5 woningen te spreiden over de locatie ontstond geen zicht op de Hollandsche IJssel en werd dus niet voldaan aan de door de gemeenteraad in 2008 vastgestelde visie. Door hoogtes van heggen en doorzichten in het bestemmingsplannen op te nemen tussen de woningen is kunstmatig geprobeerd het zicht op de Hollandsche IJssel en de molen toch nog een beetje te regelen. Alleen welke gemeente gaat optreden als een struik of hegje gegroeid is naar 1,10 meter ipv 1 meter? De meeste raadsleden vonden het echter van belang dat er wel een ontwikkeling mogelijk werd, want anders bleef het terrein maar braak liggen en dat had toch zeker geen kwaliteit.

Een 'aangepast' plan?
Een dag voor het debat kwam wethouder Tetteroo namens het college met een nieuw voorstel aan de raadsleden. Het bouwplan bleef bestaan, maar met de familie die het terrein aan het ontwikkelen was, was overeengekomen dat een totaal van 4 woningen ook voldoende is. Dit zorgde ervoor dat D66 en ook het CDA opeens voorstander waren van het plan, terwijl de hoofdopzet geen eens anders was geworden en het zicht op de Hollandsche IJssel van de dijk niet verbeterde. Alleen de stroken met niet handhaafbare hoogtes van heggen werden breder en het zicht op de molen werd ook niet beter. Uiteindelijk zwichtte ook PvdA en GroenLinks voor dit bouwplan met 4 woningen. De essentie mistte ik in het debat werkelijk, alleen doordat het getal van 5 woningen naar 4 was veranderd was opeens een meerderheid ontstaan.
Ik ben niet zo snel teleurgesteld, maar dat was ik na dit besluit wel. Ik vind het niet uit te leggen dat je eerst een visie opstelt en als raad vaststelt en je er daarna vervolgens niet aan houdt zonder gegronde reden. Ik vind dat je als politiek dan onbetrouwbaar bent. Uitgangspunt van zicht werd uit het oog verloren en niet meer van belang geacht. Hoe je de tekst van de visie ook interpreteert, dit kan nooit de bedoeling zijn. 

Positief afsluiten
Laten we dan nog positief afsluiten. Een positief onderdeel wat gelukkig nog wel in het plan verwerkt zit, is een smal wandelpad direct langs de Hollandsche IJssel. Gelukkig nog één ambitie gerealiseerd uit de visie en dan heb je nog zicht vanaf dit pad op de mooie rivier. Voorlopig zal dit pad alleen nog wel doodlopen…….
De ChristenUnie stemde dus tegen dit plan……….

Geen opmerkingen:

Een reactie posten