zondag 15 maart 2015

Gouda Waterstad

A.s. woensdag 18 maart zijn het weer verkiezingen. Dit keer mogen we gaan stemmen voor de provincie en het waterschap. Ik hoop dat iedereen weer de moeite neemt te gaan stemmen, ook al ervaren veel mensen de provinciale staten als een "ver van mijn bed show". Nu vergadert de provincie in Den Haag, dus zo ver is het niet;) Tevens kan de provincie zeker ook iets betekenen als het gaat om lokale thema's zoals Gouda Waterstad. Een thema die ik als waterambassadeur graag wilde bespreken met de provinciale kandidaat statenleden!


Gouda Waterstad
Woensdag 11 maart 2015 ontvingen we de kandidaat Statenleden van de ChristenUnie. Samen met vertegenwoordigers van Gouda Sterk aan de IJssel hebben we ze rondgeleid langs het water, de locatie Koudasfalt en de Havensluis. We hebben hen verteld van de kansen die er zijn om van het terrein van Koudasfalt- Goudasfalt te maken. Tevens hebben we verteld over de ambitie om de havensluis weer te openen. Beide zeer actueel, omdat inmiddels afgelopen woensdagavond 11 maart 2015 een motie is aangenomen van de ChristenUnie. De motie droeg het college op alles in het werk te zetten de locatie Koudasfalt op een (financieel) verantwoorde wijze aan te kopen. Daarnaast zal over enkele jaren de dijkverbetering gaan plaats vinden wat kansen biedt om ook te investeren in de Havensluis. Gezien de cultuurhistorie en het investeren in waterrecreatie kan de provincie Zuid-Holland hier zeker haar steentje aan bijdragen. De kandidaat Statenleden waren enthousiast en bleven graag direct aangehaakt op het thema om ons in onze ambities te ondersteunen! 


Stemmen loont!
Zo zie je maar, stemmen in de provincie kan uiteindelijk bijdragen aan ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen in Gouda! Willen jullie nog meer informatie over wat de provinciale fractie van de ChristenUnie wil bereiken, kijk dan hier. Voor meer informatie over de waterschapsverkiezingen kunt u hier meer informatie vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten