dinsdag 28 april 2015

Groenkwaliteit Gouda onder druk

De ChristenUnie vind het belangrijk dat onze stad groen blijft. De kwaliteit staat echter onder druk door een bezuiniging op het groenonderhoud van €440.000. Ik heb daarop gevraagd om deze bezuiniging in de gemeenteraad te bespreken. Doelstelling was te komen tot verbeteringsvoorstellen om zo de bezuiniging op groenonderhoud een minder grote impact te laten krijgen op het kwaliteitsniveau van het groen in Gouda. Lastig hierbij is dat er geen middelen beschikbaar zijn om een deel van de bezuinigingen teniet te doen. Daarop ben ik gaan zoeken naar financieel haalbare ideeën die toch een positief effect kunnen hebben op het groen in Gouda. 

Groen moet je doen
Ik heb namens de ChristenUnie ingebracht dat de bezuiniging die nu is doorgevoerd hand in hand moet gaan met een impuls aan het lopende project “Groen moet je doen” dat groenonderhoud door inwoners van de stad mogelijk maakt. Ik ben er stellig van overtuigd dat als de bezuiniging meer in gezamenlijkheid met de Gouwenaars wordt ingevuld, de impact van de bezuiniging op de groenkwaliteit kan afnemen. Nu worden bijvoorbeeld in de huidige bezuiniging de bloembakken wegbezuinigd. Dit zijn nu net elementen in de openbare ruimte waar bewoners en bedrijven gemakkelijk en afgebakend een deel van het onderhoud voor hun rekening kunnen nemen. Dit kan ook gemakkelijk voor andere onderdelen van het groenonderhoud. Het is nog niet te laat om aan dit soort burgerinitiatieven een impuls te geven! Ik heb samen met Theo Krins gezocht naar goede voorbeelden uit andere gemeenten. Daarbij denken wij nu aan een “Groen moet je doen” plus variant. Doelstelling van de plusvariant zou moeten zijn dat het door de raad gekozen verlaagde onderhoudsniveau door bewoners teniet kan worden gedaan in hun directe woonomgeving, door zelf in de openbare ruimte aan de slag te gaan. 


Hoe werkt het?
Bewoners die niet tevreden zijn met het onderhoudsniveau, kunnen een voorstel indienen voor het zelf inrichten van bijvoorbeeld plantvakken, met de restrictie dat zij zelf het betreffende groenvak gaan onderhouden. Verschil met de huidige voorwaarden voor “Groen moet je doen” is een hoger eenmalig investeringsbudget. Daarvoor moet de bewoner naast draagvlak in de omgeving d.m.v. handtekeningen ook zelf drie offertes opvragen bij hoveniers. De gemeente beoordeelt die offertes en geeft vervolgens aan wie het plan mag uitvoeren. Door een hogere eenmalige investering vooraf en goed advies zorg je voor meer draagvlak bij het groenonderhoud op de langere termijn en een hogere groenkwaliteit in de stad. Uiteraard moet er wel een maximum bedrag voor een project worden bepaald. De bewoner wordt daarnaast verzocht zelf een foto aan te leveren en een tekst op te stellen t.b.v. communicatie over het initiatief. Ook sponsoring van delen van groen door bedrijven in ruil voor bijvoorbeeld reclame moet meer aandacht krijgen.
Vrijwilligers moeten daarbij worden gefaciliteerd en gestimuleerd om zich structureel sterk te blijven maken voor groenonderhoud. Dit stimuleren kan ook door een jaarlijkse Groenprijs in het leven te roepen. We zien hierbij een rol weggelegd voor de wijkteams. Communicatie met de bewoners is een essentieel onderdeel. 

Groenkwaliteit in binnenstad niet omlaag
Groen bij St Janskerk
Waar ik me mede zorgen om maak, is de bezuiniging op groenonderhoud in de binnenstad, waar het kwaliteitsniveau teruggeschroefd is tot een laag onderhoudsniveau. Dit levert een bedroevende kwaliteit op, terwijl de binnenstad juist een visitekaart van de stad moet blijven. Ik vind dat deze bezuiniging zoveel als mogelijk teniet moet worden gedaan. Daar waar mogelijk in samenwerking met bewoners en ondernemers moet worden gekomen tot afspraken om het groenonderhoud op hetzelfde niveau te houden. Ook kan gedacht worden aan innovatie. 

Ik hoop zo dat niemand zich groen en geel gaat ergeren aan de groenkwaliteit in onze stad en samen gewerkt wordt aan een groen Gouda. Samen Sterk!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten