maandag 22 juni 2015

ChristenUnie stelt vragen over de invoering van mobiel betaald parkeren
Afbeeldingsresultaat voor parkeren gouda
Op dinsdag 10 juni ontvingen we als raad informatie over de invoering van mobiel betaald parkeren in Gouda. Ik was blij te vernemen dat het college  nu eindelijk ook de digitalisering van parkeren in Gouda oppakt. De memo die we als gemeenteraad ontvingen van het college en een artikel in de Goudse Post zorgde echter bij ons voor een aantal vragen. Vandaar dat we  artikel 38 vragen hebben gesteld aan het college.

Wat zijn art 38 vragen?
Artikel 38 vragen zijn schriftelijke vragen die gesteld kunnen worden ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het college van Burgemeester en Wethouders te krijgen. Raadsleden hebben overigens op grond van de gemeentewet (art.155) en het reglement van orde het recht om deze schriftelijke vragen te stellen. 


De vragen

Ik heb vrijdag 19 juni 2015 namens onze fractie de volgende vragen gesteld:


  • Waarom heeft het college geen volledig beeld van de langlopende kosten en opbrengsten van het parkeren bij de invoering van mobiel betalen voor de komende jaren?
  • Klopt het dat bij de invoering van mobiel betaald parkeren straks een tijdje geen slagbomen staan op de parkeerterreinen, terwijl het mobiel betaald parkeren nog niet ingevoerd is? Hoe lang is deze periode? Waarom worden de slagbomen niet langer gebruikt om zo te voorkomen dat bezoekers tijdelijk vooraf moeten betalen? (bijlage 3, pagina 19)
  • Klopt het dat het college van plan is kort parkeren in en rond de binnenstad af te schaffen en met maximum van 2 uur parkeren wordt opgeheven voor de wijken Kort Haarlem, Kadebuurt en Nieuwe Park? Wat is daarvan de reden? Hoe kan dit worden doorgevoerd zonder dat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen?
  • Waar staan nu parkeerautomaten om te betalen en hoe ziet het plan van vermindering eruit?
  • Als het college inschat dat 6% van de betalingen via de mobiele telefoon gaan plaatsvinden aan het begin, in hoeverre is het dan realistisch al rekening te houden met het verwijderen van de parkeerautomaten op korte termijn?
  • Hoe wordt bij de invoering van mobiel betaald parkeren rekening gehouden met buitenlandse bezoekers en ouderen? Zowel de app als loopafstand kan namelijk problematisch worden.
  • In hoeverre heeft het college al nagedacht over de parkeervergunningen voor bewoners in relatie tot de nieuwe maatregelen? Komt er ook een mogelijkheid om gereduceerd of gratis een aantal uren per jaar voor gasten te parkeren? Wordt ook gedacht aan ontheffingen voor bijvoorbeeld klusbedrijven die tijdelijk werkzaamheden verrichten in het gebied waar een vergunning benodigd is?
  • Wanneer komt het college met een nieuw parkeerbeleid naar de raad voor 2016 en verder?
Het college zal deze vragen nu binnen 6 weken proberen te beantwoorden. Ik wacht de antwoorden nu eerst even af…………. Als de antwoorden binnen zijn zal ik hier in mijn blog weer aandacht aan besteden… 

Tot slot

Dit is niet de eerste keer dat de ChristenUnie over dit onderwerp vragen gesteld heeft. Betaald parkeren heeft al enige tijd de aandacht bij de ChristenUnie. In 2014 hadden we aan het college al vragen gesteld over de tariefstelling van parkeren en eerder dit jaar stelde de ChristenUnie vragen over onterechte parkeerboetes na de jaarwisseling. Resultaat van die laatste vragen was dat het de parkeerboetes zijn kwijtgescholden. Geen opmerkingen:

Een reactie posten