zaterdag 29 september 2018

Verbeterpunten “Afval Scheiden Loont” in Gouda


Op woensdag 3 oktober 2018 staat het memo afvalscheiding van 10 juli 2018 op de planning om te bespreken in de gemeenteraad van Gouda. Het gaat in deze bijeenkomst o.a. om het aanreiken van goede ideeën om het nieuwe ophaalsysteem van afval dat sinds 1 januari is ingevoerd te verbeteren.

De ChristenUnie heeft naar aanleiding van deze memo een aantal vragen. Tevens hebben we nog een aantal aanvullingen op de memo met suggesties voor verbeteringen. We zijn benieuwd of deze een bijdragen kunnen zijn voor het project afval scheiden loont. We hebben met name vragen gesteld over de mogelijkheid voor het centraal aanbieden van restafval, het anders inzamelen van PMD (plastic afval) om zo in de toekomst niet meer in zakken het plastic aan te hoeven bieden. Verder vragen we om te onderzoeken hoe kan worden aangesloten op de mogelijkheden voor luierrecycling. In voorbereiding op de raadbijeenkomst heb ik samen met Petra Hamm- van Bodegraven een aantal vragen gesteld aan het college die u aan het einde van deze blog kan lezen…..Suggesties welkom!

We hebben zelf dus al een aantal ideeën om het systeem verder te verbeteren, maar we staan zeker nog open voor goede ideeën. Dit sluit aan op een blog van juni 2018 waarin ik eerder opriep voor ideeën. Dus heeft u nog een ergernis en een goede oplossing, laat het weten! Dan kunnen we uw idee wellicht a.s. woensdag ook nog meenemen…..DE VRAGENCentrale inzamelpunten1)   Wat is de toekomstvisie voor Gouda op centrale inzamelpunten van afval (restafval, papier en PMD) ten opzichte van het ophalen van afval aan huis?

2)   Waarom worden restafval containers omgebouwd naar andere stromen afval terwijl door de afname van restafval steeds meer mensen hun restafval graag centraal willen aanbieden?

3)   In hoeverre is het een idee om op termijn restafval alleen nog centraal op te halen? Dit gebeurt bijvoorbeeld al in de gemeente Beuningen, maar ook in vele andere gemeenten.

4)   In hoeverre is het een oplossing voor het ophalen van plasticafval om op termijn de grijze afvalcontainers te gebruiken voor plastic afval?

5)   Op welke locaties bij appartementen kunnen bewoners hun afval nog niet centraal aanleveren? Wordt plaatsing van containers eind 2018 daadwerkelijk gehaald?

6)   Is er een overzichtkaart beschikbaar waar in Gouda de inzamelcontainers staan voor afval?Kledinginzameling

7)   In hoeverre wordt nagedacht om de inzameling van kleding te stimuleren op de centrale plekken?

8)   In hoeverre is voor inwoners bekend waar kleding kan worden ingezameld of informatie wordt verstrekt over kledingbeurzen in de wijken?PMD anders inzamelen

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is er een proef gestart met twee ondergrondse perscontainers voor PMD-afval: https://cyclusnv.nl/nieuwe-ondergrondse-perscontainer-verslindt-pmd-afvalzakken. Deze staan er inmiddels een jaar.9)   in hoeverre bent u bekend met de ervaringen van deze pilot?

10)       In hoeverre is er overwogen om voor de gemeente Gouda met een soort gelijke pilot te starten?

11)       Kan dit een oplossing zijn voor het ophalen van plastic afval bij hoogbouw en in de binnenstad?

12)       Kan dit een oplossing zijn voor het ophalen van plastic afval in de gehele stad?

Bovenstaande zijn ideeën om op termijn weer afscheid te kunnen nemen van het ophalen van plastic afval in plastic zakken op straat……


Luier verzamelpunten

In verschillende gemeenten bestaan er gescheiden inzamelpunten voor luiers. Bijvoorbeeld in Ede: http://www.meerafvalapart.nl/luierpunten of in Soest: https://luierrecyclingnederland.nl/gemeenten/ . Op 18 september verscheen op NOS.nl een artikel over de bouw van een luierrecyclefabriek (https://nos.nl/artikel/2250937-fabriek-voor-recyclen-poepluiers-komt-er-echt.html) .11)  In hoeverre bent u bekend met de bouw van de fabriek waar luiers 100% worden gerecycled?

12)  In hoeverre bent u bekend met genoemde initiatieven voor gescheiden inzamelpunten voor luiers?

13)  Kan onderzocht worden of het voor Gouda zinvol is luier inzamelpunten in te richten?

14)  Kan bekeken worden hoe meer informatie verstrekt kan worden aan jonge ouders over het gebruik van wasbare luiers?

6 opmerkingen:

 1. Prima om verdere verbeteringen onderzoeken

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Prima verbeteringen, zeker ook die luiers. Zijn heel wat gemeentes waar daarvoor speciale containers zijn.
  Mbt PMD, in Westergouwe staat al een ondergrondse container voor Plastic (PMD), alleen hij is afgesloten omdat de gemeente er geen contract voor heeft met Cyclus. De plaatsing was een foutje. (beide volgens Cyclus) Dus investering is minimaal voor een proef. (container van slot halen en een contract afsluiten, dat is bijna administratief afhandelen.)
  Hij staat bij de parkeerplaats van de school en de (toekomstige) AH.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goede vragen en voorstellen voor verbeteringen.

  Hier in de buurt gaat het vooral nog mis met het aanbieden van PMD-zakken. Ze worden op het verkeerde moment en met de verkeerde inhoud (glas, etensresten, papier) aangeboden. Dit geeft veel overlast in de vorm van stank, rommel op straat en verloedering van de buurt.
  Jammer is dat je als buurtbewoners Cyclus en/of Handhaving erg achter de broek aan moet zitten om in actie te komen. Terugkoppeling uit meldpunt was en is erg mager.
  In onze straat gaat het nu na veel meldingen en eindelijk actie door Cyclus/handhaving gelukkig een stuk beter. Verwacht wel van de gemeente dan ook dat ze vol in blijven zetten op handhaving.

  De belangrijkste vraag die ik eigenlijk mis is: wat is de milieuwinst van dit alles? Kunt u aangeven hoeveel van het PMD daadwerkelijk wordt gerecycled?
  En in hoeverre wordt er ook ingezet op het verminderen van de complete afvalstroom? Bijvoorbeeld door het verminderen van verpakkingsmateriaal. Misschien meer iets voor landelijk-niveau en niet direct gemeenteraad, maar toch.

  Theo M.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goede handhaving is een terecht punt. De milieuwinst is helaas meer een landelijke discussie...... PMD wordt naar mijn info daadwerkelijk gerecycled, maar de capaciteit voor verwerking in eigen land is te beperkt...... Niet echt optimaal... Ik begreep wel dat hier nu landelijk aandacht voor is, ben benieuwd hoe die aandacht omslaat in resultaat!

   Verwijderen