dinsdag 13 november 2018

Fietsparkeren bij station Gouda

Ga je vaak met de trein? Goed nieuws, het wordt de komende jaren steeds makkelijker om je fiets te parkeren bij het NS station van Gouda. Is er nu vaak weinig plaats, dit is over een aantal jaar als het goed is verleden tijd. In deze blog een drietal maatregelen op een rij die het parkeerleed van fietsers  gaat oplossen.
Aanleiding van deze blog is de discussie op de sociale media van vorige week of alleen handhaving wel een oplossing biedt voor het probleem van fietsparkeren op het station. Dit is echter de eerste stap naar een goede oplossing.....

Maatregel 1; Lang geparkeerde fietsen weghalen

In een memo aan de gemeenteraad van Gouda werd informatie verstrekt over de eerste stap in de aanpak. Vanaf januari 2019 gaat de gemeente fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) opruimen. Door lang geparkeerde fietsen weg te halen uit de stallingen, komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die momenteel nog overal op straat staan. Daarna start het weghalen van fietsen die verspreid op straat, trottoirs en overige openbare ruimte staan geparkeerd. Als er weer voldoende ruimte in de stallingen is gerealiseerd, start de handhaving van het fietsparkeerverbod rond het station. Geparkeerde fietsen die er staan worden afgevoerd naar het nieuwe fietsdepot aan de Goejanverwelledijk 10. Daar kan de fiets gedurende een maand worden opgehaald tegen betaling van € 30. Wordt de fiets binnen deze termijn niet opgehaald, dan wordt de gemeente eigenaar van de fiets.

De nieuwe spelregels voor fietsparkeren bij het station:

  • Fietsparkeren bij het station mag alleen nog in de fietsenstallingen en niet meer op straat.
  • Op straat/trottoir geparkeerde fietsen worden afgevoerd naar het fietsdepot.
  • Fietsen mogen maximaal 2 weken in de fietsenstalling staan. Daarna heeft de eigenaar nog 2 dagen om zijn fiets weg te halen. Anders voert de gemeente deze af naar het fietsdepot.
  • Rond het station komt duidelijke bebording met de nieuwe spelregels en bij de start worden fietsers geïnformeerd.

Maatregel 2; Betaalde stalling eerste 24 uur gratis

De betaalde stalling aan de Bloemendaalzijde wordt als het goed is uiterlijk in 2021 de eerste 24 uur gratis. Dit is niet alleen een goede oplossing voor de mensen die het niet redden met hun fiets het parkeerdek te bereiken, maar is ook een goede oplossing om de fietsen die geparkeerd staan voor de bioscoop op te lossen. Tevens worden de fietsenstallingen beter benut. Nu wordt vaak maar een deel van de betaalde fietsenstalling gebruikt, met deze maatregel wordt de capaciteit van fietsenstallingen aan de Bloemendaalzijde beter benut. Deze maatregel gaat in ieder geval in bij de oplevering van het zuidelijk stationsgebied. 


Maatregel 3; Meer fietsparkeerplaatsen Zuidelijk stationsgebied

Vanaf 2019 starten de voorbereidingen van de aanleg van het zuidelijk stationsgebied en in 2021 vindt realisatie plaats. Het plan bestaat o.a. uit een nieuwe fietsenstalling met circa 3400 plaatsen. Meer over dit plan kun je lezen in een blog van mij uit 2016: Zuidelijke stationsgebied eindelijk aangepakt.


In het Goudse coalitieakkoord 'Nieuwe energie' staat deze ontwikkeling ook benoemd. Hierin staat ook dat het zuidelijk stationsgebied een belangrijke entree is voor het stadscentrum en de vernieuwingsplannen worden doorgezet, inclusief het oplossen van de fietsproblematiek.

Tot slot

De ChristenUnie is blij dat nu eindelijk met concrete stappen zicht komt op een oplossing voor het fietsparkeren rond het station Gouda. In ons verkiezingsprogramma hadden we ook oog voor deze problematiek. We blijven natuurlijk als ChristenUnie wel het dossier goed volgen totdat alle maatregelen zijn genomen en gezorgd is voor een goede parkeervoorziening voor fietsen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten