zondag 25 november 2018

Afval Scheiden Loont; verbeteringen in zicht

Straks plastic afval ophalen in containers? of gewoon lopen naar een container op de hoek van de straat voor je plastic of restafval? Dit zou in 2019 zomaar werkelijkheid kunnen worden in Gouda. In deze blog geef ik een samenvatting van de maatregelen die nu worden onderzocht om het inzamelen van afval in Gouda verder te verbeteren.

Aanleiding
Recentelijk ontvingen we van het College van B&W een memo waarin te onderzoeken maatregelen staan om het inzamelen van afval in Gouda te verbeteren. Dit naar aanleiding van de raadsvergadering van 3 oktober 2018 waarin we verbeterpunten konden aandragen. In een eerdere blog vroeg ik jouw inbreng hiervoor.
 
Plastic afval
De invoering van Afval Scheiden Loont werkt goed. Er wordt ruim 2,5x zoveel PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons) apart aangeboden dan in voorgaande jaren. Het grootste – in ieder geval meest zichtbare – knelpunt is de grote hoeveelheid zakken die elke week op straat wordt aangeboden. Zeker als het om PMD gaat is er nog wat te verbeteren, alhoewel de laatste tijd het aantal klachten van te vroeg aangeboden plastic wel afneemt. Van een aantal suggesties die de diverse partijen hadden voorgesteld, worden nu een aantal scenario’s door de gemeente en Cyclus nader onderzocht:
  • een keer per week inzamelen met zakken en daarnaast meer verzamelcontainers plaatsen zowel boven- als ondergronds;
  • PMD niet meer inzamelen met zakken maar alleen nog met minicontainers en boven en ondergrondse verzamelcontainers.
  • twee keer per week inzamelen met zakken;
De eerste twee scenario’s hadden we als ChristenUnie ook aangereikt. Ook wordt hierin het idee van ons meegenomen voor het toevoegen van perscontainers, welke meer plastic afval in één keer aan kunnen.
 
Restafval
Door de halvering van de hoeveelheid restafval is er een overcapaciteit in de ondergrondse restafvalcontainers ontstaan. In dit kader heeft Cyclus de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de capaciteit beter kan worden benut door:
  • restafvalcontainers om te bouwen naar containers voor glas, papier of PMD (zie hiervoor ook onder “inzameling PMD”);
  • van de overgebleven restafvalcontainers er meer te voorzien van een trommel van 30 liter naast de opening van 60 liter.
Daarnaast onderzoekt het college de mogelijkheid om met één pas meerdere of zelfs alle restafvalcontainers te kunnen openen, zodat iedereen kan kiezen welke container hem of haar het beste uitkomt.
 
Overig
Andere acties waar we als ChristenUnie ook al vaker aandacht voor hebben gevraagd en die verder worden doorgezet of onderzocht:
  1. Handhaving: De intensieve handhaving zetten we onverminderd voort;Ja
  2. Ja sticker: Gouda neemt deel aan een werkgroep van de VNG en Rijkswaterstaat die onderzoek hoe de Ja-Ja sticker met zo min mogelijk administratieve lasten kan worden ingevoerd; In 2016 diende we een motie in samen met de Partij van de Dieren.
  3. Luiers apart inzamelen: Gouda is aangemeld bij een verwerker voor luiers en incontinentiemateriaal die hiervoor in 2019 een installatie wil gaan bouwen. Hier hadden we als ChristenUnie expliciet omgevraagd en zijn dan ook tevreden dat Gouda zich al heeft aangemeld!
Tot slot
In het eerste kwartaal van 2019 zal het college inzicht geven in de kosten en baten van de mogelijke maatregelen om aan de hand daarvan in samenspraak met de raad een besluit te nemen. Daarbij kunnen we dan ook ingaan op de mogelijke ontwikkeling in de tarieven na 2019.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten