maandag 20 juli 2015

Afvalbrengstation Gouda samen met kringloopwinkel?


In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is de kadernota voor de jaren 2016-2019 behandeld. Dit is een financieel doorkijkje over de jaren heen. In de kadernota werd duidelijk dat, doordat het kantoor van Cyclus nu verhuisd is naar een nieuwe locatie in Gouwepark, ruimte leeg staat. Dit kost de gemeente €125.000 euro per jaar. Dit was de aanleiding voor de ChristenUnie om aandacht te vragen om een andere invulling te geven aan dit gebouw.

Bijdrage kadernota
In onze bijdrage hebben we aandacht gevraagd voor het thema duurzaamheid bij het college voor de komende jaren. Dit hadden we als volgt verwoord:

De afgelopen tijd heeft een werkgroep van de raad gewerkt aan een  maatschappelijke vergroeningsagenda. De ChristenUnie hoopt dat de uitwerking ertoe zal leiden dat we één van de duurzaamste gemeentes in Nederland worden. We vragen ons als fractie wel af of alleen een agenda kan zorgen dat deze ambitie gehaald kan worden. We rekenen erop dat het college de komende periode doelgericht gaat werken aan “SMART” geformuleerde opgaven. We willen daarbij als ChristenUnie fractie ook al een duurzaamheidssuggestie meegeven. Ons idee is bij het afval brengstation van Cyclus een kringloopwinkel te openen in de leegstaande ruimten. Op deze manier geef je producten die worden weggegooid en nog prima zijn, een tweede leven. Verder levert het ook nog banen op.

Afbeeldingsresultaat voor afvalbrengstation kringloopwinkel veenendaal
Concept in de gemeente Veenendaal voor kringloopwinkel bij afvalbrengstation
Een goed voorbeeld is te vinden in de gemeente Veenendaal. Hierin hebben ze met succes al een kringloopwinkel toegevoegd aan het afvalbrengstation. Restore Kringloop is een  kringlooporganisatie met o.a: 3 winkels, 5 brengpunten, 2 magazijnen, een fietswerkplaats, sorteerafdeling, logistieke afdeling, kleding- en textielcontainers op 54 plekken, 28 betaalde krachten, 76 vrijwilligers en 30 leerwerknemers.Wellicht biedt dit concept naast banen ook goede kansen voor betere kledinginzameling in Gouda en de regio. De inzameling van kleding was overigens een onderwerp waar ik kort voor het zomerreces ook aandacht voor vroeg.

Afvalbrengstation verhuisd
In een mondelinge reactie gaf wethouder Niezen aan het toevoegen van een kringloopwinkel aan het afvalbrengstation een goed idee te vinden. Ze wilde de mogelijkheden zeker onderzoeken en betrekken bij plannen voor een nieuwe locatie van het afvalbrengstation. Dit is overigens een opmerkelijk nieuwtje, aangezien zelfs in de communicatie van Cyclus van afgelopen vrijdag over de verhuizing naar Gouwepark vermeld staat dat het afvalbrengstation niet verhuisd. De redenen die door de wethouder voor verhuizing werd aangegeven was dat het afvalbrengstation aan een opknapbeurt toe is en het kantoor al verhuisd is. Ik ben erg benieuwd of dit de enige redenen zijn. Je kan mijn inziens een bestaande locatie prima opknappen en een kringloopwinkel toevoegen, zodat ook het bestaande pand weer is her bestemd. Daarbij lijkt het me dat de huidige locatie helemaal niet verkeerd. De locatie ligt op een plek waar niemand er last van heeft en ook nog redelijk centraal ligt in Gouda. Ik ben benieuwd naar de echte beweegredenen van een mogelijke verhuizing van het afvalbrengstation. Zit samenwerking met een buurgemeenten en het delen van 1 afvalbrengstation in het verschiet? Komt die dan ook op Gouwe Park en delen we de faciliteit met de gemeente Waddinxveen? Wat mag dat kosten? We wachten deze ontwikkeling maar weer even af om tot een slotoordeel te komen. Of is dit een afweging die Cyclus zelf mag maken en staan we als gemeenteraad buitenspel…..

Afbeeldingsresultaat voor cyclus gouda
Nieuwe locatie Cyclus Gouwepark
Oplossing oude locatie
Dit alles zorgt echter dat nog steeds geen oplossing is gevonden voor de vrijkomende kantoorruimte bij het huidige afvalbrengstation. We hebben doorgevraagd of onze oplossing, die gericht was op de huidige locatie, ook daarvoor een optie is. De wethouder gaf echter wederom aan dit idee mee te nemen bij de nieuwe locatie-ontwikkeling. 

Tot slot
We hopen in ieder geval dat het college snel een huurder vind voor de leegstaande ruimte bij het huidige afvalbrengstation. De €125.000 per jaar is anders weggegooid geld. Dan kan je er beter een kringloopwinkel in vestigen, doe je in ieder geval nog wat goeds voor het milieu door hergebruik en wellicht kunnen een aantal mensen aan een baan geholpen worden en kan een deel van de huur worden vergoed...... Een goed idee toch?Geen opmerkingen:

Een reactie posten