dinsdag 8 maart 2016

Elk kakje hoort in een zakje

Je loopt over straat en daar gaat ie weer, hatsieflatsie in een hondenkakje. Of zoals ik zelf ervaar, je rijdt met een kinderwagen met een profielbandje buiten en daar gaat ie weer hatsieflatsie door de hondenkak. Dit zijn kleine ergernissen, echter wanneer je weet dat iedereen een opruimplicht heeft en sommige trottoirs bezaait liggen met kak, gaat er toch iets mis. We komen dan ook als ChristenUnie opnieuw in actie en willen graag met de stad de hotspots in beeld brengen. Dus geef uw hondenkak hotspot door en laten we er met elkaar voor zorgen dat het kakje in een zakje gaat!

Wat gaat we er mee doen?
We gaan de hotspots na de analyse aanbieden aan het college, zodat zij de handhaving kunnen gaan richten op deze hotspots. Daarnaast zullen we  op basis van onze bevindingen vragen stellen aan het college en hen oproepen meer aandacht te geven aan dit probleem. Ook zullen we vragen om een evaluatie van het hondenbeleid, met name t.a.v handhaving. Bovendien willen we door het breed in de stad aandacht besteden aan dit onderwerp, met als inzet dat we samen hondeneigenaren aanspreken als ze de hondendrol niet opruimen.

Terugblik
In 2014 vroeg mijn collega Theo Krins namens de ChristenUnie al aandacht voor deze overlast. Op dat moment gaven we als fractie ook een aantal aandachtspunten mee in de uitvoering:
a.    Handhaving in losloopgebieden is nauwelijks uitvoerbaar, concentreer je op de paden en handhaaf verder vooral gericht op hotspots.
b.    Ga in overleg met de wijkteams goed kijken of er voldoende bakken zijn en als er toch nog enkele bakken tekort zijn, vul die dan nog aan.
c.    Communiceer met de hondenbezitters over de gewijzigde regels en geef daarin ook aan dat we elkaar moeten aanspreken op de opruimplicht. Verder is het belangrijk dat de hondenbezitters goed worden geïnformeerd dat er heel wat kosten worden gemaakt rondom handhaving en schoonhouden van groen en dat hieruit duidelijk wordt dat er niet enkel hondenbelasting wordt geheven.
d.    Op locaties waar de overlast groot is ("hotspots") moeten tijdelijk aangepaste verbodsborden komen die heel duidelijk aangeven dat opruimen verplicht is en dat er anders een bepaalde boete van kracht is.
e.    Vooral bij de start van het nieuwe beleid is het belangrijk dat handhaving adequaat plaatsvindt. Anders is dit beleid een wassen neus. Het moet overigens geen doel in zichzelf worden, alsof we een strijd tegen hondenbezitters willen voeren. Een gepaste wijze van handhaven is gewenst en zo is het huidige beleid ook vorm gegeven.
Nu de overlast aanblijft is het hoog tijd voor een evaluatie en een verdere verbetering van het hondenbeleid. Doel: alle kakjes in de zakjes! 


Hoe kan u helpen?
Vul dit formulier in en geef uw locatie van een kakje door. Wilt u de meldingenkaart bekijken die we regelmatig updaten, klik dan hier. Op de website van de ChristenUnie Gouda staat de kaart ook evenals het invulformulier. Ook als je als hondenbezitter tips hebt om dit probleem verder aan te pakken, mail ons dan gerust op kakjeinzakje@gmail.com.
We gaan de komende weken de hotspots in kaart brengen en zullen de kakjeshotspots inclusief eventuele tips overhandigen aan het college. 

Tot slot

Ik heb zelf absoluut geen hekel aan honden maar wel aan de kakjes op straat. Dus vandaar de oproep aan de baasjes die het betreft: Stop het kakje in een zakje en gooi het weg in één van de prullenbakken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten