woensdag 16 maart 2016

College van Gouda gaat nu wel communiceren!

Kort achter elkaar stelde de ChristenUnie zowel vragen over de ophoging van de Jac. P. Thijsselaan en gezamenlijk met de SGP en het CDA over de Jan van Beaumontstraat. We maakten ons steeds meer zorgen. Het lijkt erop dat  plannen in de openbare ruimte zonder wijziging moeten worden uitgevoerd. In beide dossier leek het college niet te willen luisteren naar bewoners die met terechte bezwaren kwamen bij de herinrichting of noodzakelijke ophoging. Inmiddels lijkt het besef bij het college gelukkig dat je samen sterk moet staan als stad en gaan ze met de bewoners aan de slag om tot een gedragen plan te komen. Teleurstellend is wel dat  het college steeds achteraf tot de conclusie komt dat het allemaal anders had gemoeten. Dit tast de geloofwaardigheid van het Goudse bestuur aan en draagt ook niet bij aan het beeld dat burgerparticipatie moet worden bevorderd.

Jac. P. Thijsselaan
Het college wilde bij de noodzakelijk ophoging deze laan niet meer de allure van een laan geven, maar bij de herinrichting terug gaan naar klinkerbestrating. Het college beroept zich hier onder andere op standaard voorschriften die voor dit soort wegen gelden in 30 km gebieden. Het inrichtingsplan dat het college wilde doorzetten is tot stand gekomen zonder daadwerkelijk met bewoners naar een goed alternatief te zoeken waar wel draagvlak voor is. Aangezien het college burgerinitiatieven belangrijk vindt  is het vreemd dat niet beter naar de bewoners geluisterd wordt en gezamenlijk geprobeerd wordt tot een herinrichting te komen die wel op draagvlak kan rekenen. 


Inmiddels is duidelijk dat de aanpak anders wordt en is het college nu alsnog gezamenlijk met bewoners naar een goede oplossing aan het zoeken die wel op draagvlak kan rekenen

Jan van Beaumontstraat

In deze straat ging het om een discussie over erf grenzen van de voortuinen, omdat deze gronden nodig waren voor een verbreding van deze straat waar bewoners ook niet om hadden gevraagd. Ook bij dit plan kon  het college  niet op draagvlak van de bewoners  rekenen. Ook hier kiest het college gelukkig alsnog eieren voor haar geld en biedt excuses aan en gaat nu wel in overleg. Opvallend daarbij is dat inmiddels twee wethouders zich met dit dossier bemoeien en de communicatie over dit besluit heel vreemd is gelopen. De bewoners moesten via de pers vernemen dat het college bereid is af te zien van haar voorgenomen “landjekaap” en de raadsfracties werden ook op de valreep pas geïnformeerd. De techniek van communicatie is iets wat dit college niet of nauwelijks lijkt te beheersen.

Het is een goede zaak dat uiteindelijk bij beide dossiers de bewoners aan het langste eind trekken. De inzet van bewoners en raadsfracties heeft er uiteindelijk toe geleid dat er in beide gevallen uitzicht is op een bevredigend resultaat. Uiteindelijk moeten we het in Gouda samen doen: Samen Sterk. Mooi om te zien dat onze slogan bij de verkiezingen "Samen Sterk" zo duidelijk terug komt bij deze dossiers!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten