zondag 18 februari 2018

Gouda Groen!De ChristenUnie wil beter groenonderhoud, meer zorg voor de stadsparken en meer sport en speelvoorzieningen in de wijken. Maar waar moet je dan aan denken? en hoe willen we dat bereiken? In deze blog meer hierover….

De belangrijkste drie punten op een rij:

1.   Samen oog voor Groen
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. Als de bewoners het zelf doen, zoals in Gouda bij het project ‘groen moet je doen’, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker: de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang. Tevens biedt dit de mogelijkheid tot de aanleg van stadsmoestuinen in het openbare groen.
Moestuin in Hoevebuurt, Groen moet je doen!
De ChristenUnie wil een impuls gegeven aan het project ‘groen moet je doen’ waarbij mensen zelf openbaar groen kunnen onderhouden. Dit kan door meer bekendheid te geven aan dit project en door dit vrijwilligerswerk blijvend te waarderen. Naast dit project wil de ChristenUnie ook dat de inwoners meer betrokken worden bij de herinrichting van de openbare ruimte. Dit kan door ze te betrekken bij de keuze voor de herinrichting van het groen en de straten. tevens draagt de ChristenUnie het burgerinitiatief voor de aanleg van het Singelpark wordt verder ondersteund om vergroening in de binnenstad te bevorderen. 

2.   Beter groenonderhoud, zeker ook voor stadsparken
De ChristenUnie in Gouda zet zich in voor een beter groenonderhoud, meer zorg voor de stadsparken, bijvoorbeeld het van Bergen IJzendoornpark en meer sport- en speelvoorzieningen in de wijken en de parken. We willen dit doen doordat:
·         Er komt een nieuw groenonderhoudsplan voor de gehele gemeente die voor de investeringen rekening houdt met de zakkende bodem en uitgaat van de gebiedseigen kenmerken.
·         Er komt een concrete aanpak voor het Van Bergen IJzendoornpark, Houtmansplantsoen en andere stadsparken, voor een toekomstbestendig beheer en hogere gebruikerskwaliteit. Dit is nodig, omdat de parken te leiden heeft onder bodemdaling en jarenlang te weinig onderhoud. Daarbij moet gelijk meegenomen worden hoe de parken beter benut kunnen worden door bijvoorbeeld sport- en speelvoorzieningen toe te voegen, maar in ieder geval te behouden. 
van Bergen IJzendoornpark te Gouda
3.   Bescherming van de (stads)natuur
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van kwalitatief hoogwaardig stadsgroen en voor de bescherming van milieu en biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De ChristenUnie wil de ecologische structuur in de stad versterken en deze geschikt maken voor vogels en kleine zoogdieren.
Daarnaast lijkt het ons een goed idee dat er meer aandacht komt voor natuur- en milieueducatie. Wanneer mensen meer weten over de natuur, zullen ze er ook beter voor zorgen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten